Udenrigsministeriet

Global varehandel steg 0,5 pct. i juni 2021. Årsvækstraten steg til 5,6 pct.

Del

I juni steg den globale varehandel i faste priser med 0,5 pct. i forhold til maj, og var dermed godt 16 pct. højere end i juni 2020, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor. Niveauet for den globale varehandel i andet kvartal 2021 var dermed 5,1 pct. højere end niveauet i fjerde kvartal 2019, hvor COVID-19 endnu ikke havde ramt verdenshandelen.

Fremgangen i andet kvartal 2021 i forhold til kvartalet forud på i alt 1,3 pct. omfatter alle regioner bortset fra vareeksporten ud af Kina, som var 5,5 pct. lavere end det høje niveau, som blev opnået i første kvartal. For øvrige lande og regioner har der været pæne stigninger, især for Storbritannien, som havde et svagt første kvartal. Også på 12-måneders basis har Storbritanniens et efterslæb i forhold til andre lande både for vareeksporten og –importen. For USA gælder, at vareimporten er steget markant de seneste 12 måneder med 8,4 pct., mens vareeksporten kun er øget 0,8 pct. Modsat er væksten i Eurozonens vareimport og -eksport nogenlunde balanceret med en vækst på 3-4 pct. Kina topper med hensyn til væksten for vareeksport med 21,5 pct., mens Kinas vareimport kun er øget 10,4 pct. i de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud.

Global varehandel. Sæsonkorrigerede mængder og årsvækst. Indeks 2010=100.

2021m06

Ændring i forhold til samme forudgående periode

En måned

Tre måneder

Seks måneder

12 måneder

Import

Eksport

Import

Eksport

Import

Eksport

Import

Eksport

Samlet global varehandel

0,5%

1,3%

6,2%

5,6%

Eurozonen

-0,5%

-0,6%

2,8%

0,4%

3,3%

3,0%

3,1%

4,0%

Storbritannien

2,0%

-5,9%

10,0%

11,5%

-6,3%

-1,2%

-1,6%

-8,3%

USA

0,7%

-1,0%

0,6%

1,4%

5,5%

4,0%

8,4%

0,8%

Japan

1,6%

0,7%

3,7%

3,4%

6,1%

8,7%

-2,1%

5,9%

Kina

-5,1%

2,7%

3,7%

-5,5%

11,1%

14,7%

10,4%

21,5%

Emerging Asia, ekskl. Kina

7,4%

7,9%

2,4%

4,7%

17,0%

10,0%

4,2%

9,8%

Latinamerika

2,2%

0,1%

2,1%

5,6%

16,2%

1,9%

4,6%

4,2%

Afrika/Mellemøsten

-0,7%

-0,2%

2,1%

3,8%

3,5%

3,3%

0,2%

-5,8%

Global handel

0,0%

1,0%

2,3%

0,4%

6,7%

5,7%

5,1%

6,0%

Kilde: CPB World Trade Monitor

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg jacwar@um.dk

[1] Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser. https://www.cpb.nl/en

Billeder

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Oversigt over evakuerede fra Afghanistan16.9.2021 17:16:03 CEST | Pressemeddelelse

Antal personer omfattet af den danske evakueringsoperation fra Afghanistan pr. 15. september 2021. Gruppe Antal personer evakueret fra Afghanistan Nuværende lokalansatte og personer, der har været lokalansat inden for de seneste to år på den danske ambassade, inklusiv familie * 256 Personer, der har været lokalansat på den danske ambassade for mere end to år siden, inklusiv familie 137 Tolke, der har samarbejdet med forsvaret, inklusiv familie 235 Udsatte personer fra afghanske NGO’er, herunder menneskerettighedsforkæmpere, inklusiv familie 59 Solidaritetspulje, inklusiv familie (lokalansatte hos NATO, EU og FN i Afghanistan) 154 Andre** 60 Danskerlisten (danske statsborgere og personer med fast ophold i Danmark) 137 I alt 1038 * Heraf 15 familiemedlemmer med fortsat usikkerhed om familietilhørsforhold. ** Kategorien ”andre” dækker primært over personer, der på baggrund af et humanitær skøn, oftest foretaget under stærkt tidspres i lufthavnen i Kabul, har fået OK til evakuering, selvom