Gladsaxe Kommune

Gladsaxe går forrest i den grønne omstilling

Del

Mere grøn transport, bæredygtig el og varme og øget genanvendelse af materialer og produkter. Det er nogle af målene i en ny, ambitiøs Strategi for Grøn Omstilling, som Gladsaxe Kommune netop har sendt i høring.

Det overordnede mål i forslaget er at reducere CO2-udledningen i Gladsaxe med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007.

Samtidig er det ambitionen at skabe en by, der summer af bæredygtige løsninger udviklet i stærke fællesskaber – i lokalområdet og på tværs af borgere, virksomheder og kommune.

- Det er flere gange påpeget, at det er byerne, der kan og skal gå forrest i klimakampen. Her i Gladsaxe er vi godt i gang og har reduceret vores CO2-udledning på en række områder. Det kan vi være stolte af. Samtidig er der ingen tvivl om, at de næste skridt vil kræve mere af os alle sammen – både kommune, borgere og virksomheder. Vi skal i endnu højere grad ændre vores adfærd og få flere nye grønne vaner, siger borgmester Trine Græse. 

Grøn transport og energi samt mere genbrug
CO2-reduktionen skal ifølge forslaget ske inden for tre områder: Transport, energi og cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi handler om at undgå spild og at produkter og materialer i videst muligt omfang skal genanvendes i stedet for at ende som affald.

For transporten er det blandt andet et mål, at bilismen skal falde med 10 procent, og en tredjedel af bilbestanden skal køre på grønne drivmidler inden 2030. Inden for energiområdet er det målet, at energien skal være grøn og at energiforbruget i eksisterende boliger i Gladsaxe skal være faldet med 15 procent i 2030, målt i forhold til 2019. Inden for området cirkulær økonomi er der blandt andet mål om, at alle fremtidige store kommunale byggerier og børnehuse er bæredygtigheds-certificerede, og at der er indarbejdet cirkulære krav i alle kommunale udbud senest i 2025.

En invitation til nye partnerskaber
Gladsaxe Kommune som virksomhed står for under fem procent af den samlede udledning af CO2 i Gladsaxe. Der lægges derfor i forslaget op til, at CO2-reduktioner skal opnås i partnerskaber med borgere, virksomheder, foreninger og øvrige aktører, der arbejder med den grønne omstilling.

- Vi lykkes kun med den grønne omstilling, hvis vi udvikler løsninger i fællesskab. Engagementet i Gladsaxe er højt, og mange borgere og virksomheder er optaget af klimaet og den grønne omstilling. Vi har allerede etableret en række samarbejder og partnerskaber. Ambitionen er at få endnu flere med. Strategien er derfor en invitation til nye partnerskaber. Byens borgere, virksomheder, boligselskaber, foreninger og detailhandel er alle vigtige i den fælles indsats, siger Trine Græse.

Forslag til Strategi for Grøn Omstilling tager udgangspunkt i Gladsaxestrategien og arbejdet med FN’s verdensmål. Derudover støtter strategien op om Parisaftalen og Danmarks nationale klimamål.

Høring
Forslag til Strategi for Grøn Omstilling er i høring fra 4. januar 2021 til 28. februar 2021.

Du er velkommen til at sende et høringssvar til groenomstilling@gladsaxe.dk senest den 28. februar 2021. Skriv venligt ”høringssvar” i emnefeltet. Dit høringssvar vil indgå i den politiske behandling og være synligt på gladsaxe.dk med navn og adresse.

Efter høringen indarbejdes høringssvar i strategien. Strategi for Grøn Omstilling forventes at blive behandlet i Miljøudvalget den 12. april og vedtaget i Byrådet den 28. april 2021

Du finder forslag til Strategi for Grøn Omstilling på www.gladsaxe.dk/groenomstilling.

Få svar på dine spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til indholdet i strategien, er du velkommen til at ringe til Miljøafdelingen på telefon: 39 57 58 61.

Deltag i digitalt borgermøde 11. februar 2021
Alle er velkomne til borgermøde, der afholdes den 11. februar 2021, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til politikere og fagfolk om forslaget til Strategi for Grøn Omstilling. Borgermødet holdes på grund af corona digitalt på Gladsaxe Kommunes facebookside.

FAKTA:

Mål i strategien

De konkrete mål i strategien er:

  • At reducere CO2-udledningen i Gladsaxe med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007.

  • At Gladsaxe skal være CO2- neutral senest i 2050.

Fra 2007 til 2019 har Gladsaxe reduceret CO2-udledningen med 40 procent svarende til knap 200.000 ton CO2. Gladsaxe er altså allerede nået langt, men vi skal reducere med yderligere 30 procentpoint for at nå målet om 70 procent reduktion i 2030. Og det er den sidste del, der bliver den sværeste, for de lavthængende frugter er plukket.

Se flere mål for de enkelte områder transport, energi og cirkulær økonomi i høringsoplægget.

Kontakter

Borgmester Trine Græse via kommunikationschef Ulla Baden, mobil 22 76 56 22 eller mail ulla.baden@gladsaxe.dk

Stabs- og Projektchef Niels Haar Sørensen, By og Miljøforvaltningen, telefon: 30 60 33 38.

Billeder

Download
Diagrammet viser CO2-udledningen i Gladsaxe i 2019 fordelt på forskellige områder. Som det fremgår, er det særligt CO2 fra transport, der er en udfordring.
Diagrammet viser CO2-udledningen i Gladsaxe i 2019 fordelt på forskellige områder. Som det fremgår, er det særligt CO2 fra transport, der er en udfordring.
Download

Information om Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

39 57 50 00http://gladsaxe.dk

Følg pressemeddelelser fra Gladsaxe Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gladsaxe Kommune

Gladsaxe og LIFE Fonden styrker naturfagene i kommunens skoler20.1.2021 07:00:00 CETPressemeddelelse

Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe Kommune netop indgået et partnerskab med LIFE Fonden. Partnerskabet betyder, at skoleklasser fra foråret får mulighed for at arbejde undersøgende med aktuelle samfundsudfordringer i LIFEs mobile laboratorier. Formålet er at styrke naturfagsundervisningen på kommunens skoler og bidrage til at realisere visionerne om Fremtidens Skole i Gladsaxe.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum