Beskæftigelsesministeriet

Frontrunner-projekt for Flere skal med 2

Del

15 kommuner er udvalgt til at løbe hovedprojektet Flere skal med 2 i gang i et frontrunner-projekt på et år. Det storstilede projekt har fokus på aktivitetsparate borgere over 30 år i kontanthjælpssystemet. Kommunerne skal afprøve den justeredes indsatsmodel, som skal bidrage med viden og erfaringer, når hovedprojektet for Flere skal med 2 udbredes til flere kommuner og borgere i hele landet i 2019.

De gode erfaringer fra Flere skal med, JobFirst og BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) skal nu føres videre. En håndholdt og jobrettet indsats har nemlig vist sig at hjælpe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet, og det skal nu komme flest mulige aktivitetsparate borgere i kontanthjælpssystemet over 30 år til gode.

Der er afsat næsten 55 mio. kr. til frontrunner-projektet, og følgende 15 kommuner er udvalgt: Faxe, Frederikshavn, Hedensted, Holbæk, Holstebro, Horsens, Ishøj/Vallensbæk, Jammerbugt, Nordfyns, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Struer, Thisted og Vejle.
Det er alle kommuner med gode resultater fra Flere skal med 1, som investerer i indsatsen ved at sikre lave sagsstammer, og som ønsker at udbrede indsatsen til hele målgruppen af aktivitetsparate borgere over 30 år i kontanthjælpssystemet. Samlet set har kommunerne omkring 8.500 borgere i bruttomålgruppen for projektet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:
”Jeg er glad for, at vi i forligskredsen kunne blive enige om visionen for et nyt omfattende projekt, der skal hjælpe flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind i det arbejdende fællesskab. I første omgang skal de udvalgte kommuner samle erfaringer og være inspirationskilde, når Flere skal med 2 senere på året skal udbredes til flere kommuner og borgere i hele landet.”

Grundmodellen i Flere skal med sikrer en håndholdt indsats med henblik på at komme ud på det ordinære arbejdsmarked med fokus på ordinære timer. Deltagerne bliver afklaret, får tildelt en personlig jobformidler med viden om arbejdsmarkedet, får udarbejdet et CV, og så laves der et individuelt match mellem borger og virksomhed om ordinære timer evt. kombineret med virksomhedspraktik, der peger frem mod lønnede timer.

Erfaringerne fra Flere skal med viser desuden, at det individuelle match med en virksomhed for nogle trækker ud. Samtidig kan det konstateres, at der i målgruppen for det nye initiativ er en betydelig andel af borgerne med helbredsmæssige udfordringer. Flere har børn, som er eller har været anbragt, ligesom en væsentlig andel af målgruppen har børn med sociale foranstaltninger. Derfor bliver der med Flere skal med 2 gjort en særlig indsats for de borgere, der oplever, at særlige helbredsmæssige eller familierelaterede barrierer står i vejen for et job.

Samtidig er indvandrere betydeligt overrepræsenteret og udgør ca. en tredjedel af målgruppen, så for at hjælpe dem med at overkomme de sproglige vanskeligheder og øge kendskabet til det danske arbejdsmarked er der fx lavet sprogkort og opstillet klare principper for brug af sprogtolk.

”Endnu en gang er der tale om en gruppe af udsatte borgere, der af forskellige grunde har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, men jeg er overbevist om, at succesen fra de andre projekter vil gentage sig. Det er nu, tiderne er gunstige, og ved at sørge for en håndholdt indsats med fokus på ordinære timer, så er jeg sikker på, at mange af dem vil få den glæde, det er, at have noget at stå op til, være en del af noget og gøre en forskel,” siger Troels Lund Poulsen.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt:51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum