Esbjerg Kommune

Frivillige aftaler skal beskytte grundvandet i Esbjerg Kommune

Del

Vandforsyningerne i Esbjerg Kommune lykkes med at få aftaler på plads med landmænd, som frivilligt undlader at bruge sprøjtemidler omkring drikkevandsboringerne.

På dagens møde i Klima- og Miljøudvalget kunne medlemmerne med tilfredshed notere sig, at samarbejdet mellem vandforsyningerne og lodsejerne fører til frivillige aftaler om at beskytte drikkevandsboringer.

”Fra kommunens side har vi opfordret til de frivillige ordninger. Arbejdet har dog været udfordret af corona-restriktionerne, men flere aftaler er i støbeskeen. Det er en proces, hvor vandværket og lodsejeren skal blive enige om en aftale, som på passende vis kompenserer lodsejeren,” siger formand for Klima & Miljøudvalget Jørgen Ahlquist.

I 2021 fik Høm og Roager vandværker aftalerne på plads, og der arbejdes lige nu på aftaler dækkende 10 hektar, fordelt på 4 boringer, ved hhv. Egebæk Hviding Vandværk og Lustrup Kildeplads syd for Ribe. De største arealer hører til DIN Forsynings 2 boringer ved Lustrup, hvor der i forvejen er plantet træer omkring boringerne. Med aftalerne udvides områderne, hvor der ikke sprøjtes, og lodsejerne er positive overfor skovrejsning i disse områder.

Frivillige aftaler foretrækkes

Er der ikke udsigt til, at der kan indgås en frivillig aftale, kan kommunen gå ind og bruge ekspropriation for at sikre pesticidfri drift tæt på en vandboring.

”Kommunerne i fællesskab har indtil udgangen af 2022 for at komme i mål med at få sikret de sprøjtefrie områder. Ellers skal vi forvente et lovindgreb på området, og det vil med mine øjne være ærgerligt, for en lovtekst kan sjældent tage højde for lokale hensyn på samme måde som en frivillig aftale kan”, siger formand for Sydvestjysk Landboforening Niels Laursen.

DIN Forsyning, som leverer størstedelen af drikkevandet til borgerne i Esbjerg Kommune, er tilfreds med, at kommunen understøtter de frivillige aftaler.

”DIN Forsyning vil gerne investere i at beskytte grundvandet, for fortsat at kunne levere rent drikkevand. Dialogen mellem vandværk og lodsejer giver mulighed for at skabe lokale løsninger, som alle får gavn af,” siger geolog Iben Nilsson fra DIN Forsyning.

Områder, som indgår i en frivillig aftale, kan fortsat dyrkes uden brug af pesticider, men områderne kan også bruges til skovrejsning, braklægning, parker og legepladser, vildtremiser, blomsterstriber med mere. De frivillige aftaler kan netop tage højde for, at aftaleparterne sørger for, at arealet får en form, som er mindst muligt til gene for lodsejeren og at en fremtidig brug kan tænkes ind.

Fakta

I 2019 vedtog Folketinget en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 med det formål at få stoppet for erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De fleste vandværksboringer er registreret med et område omkring, hvor anvendelse af sprøjtemidler eller andre stoffer lettest kan forurene boringen. BNBO har typisk et areal på 500-2000 m2. En del af arealerne er ejet af vandværkerne eller kommunen og her sprøjtes ikke.

Kontakter

Formand for Klima & Miljøudvalget Jørgen Ahlquist, 27 24 52 82 eller jahl@esbjerg.dk.

Formand for Sydvestjysk Landboforening Niels Laursen på niels@hedebois.dk eller tlf. 51 27 22 15.

Information om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76161616http://www.esbjerg.dk

Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve og bidrage til energien i Esbjerg Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum