Instituttet for Fremtidsforskning

Fremtidens Filantropi: Nyt initiativ fra Philea & Instituttet for Fremtidsforskning

Del
Forbund for Europæisk Filantropi, Philea, har sammen med Instituttet for Fremtidsforskning netop lanceret initiativet Futures Philanthropy. Et nyt program, der har til formål at skabe og dele fremtidstænkning inden for filantropi og civilsamfundet. Programmet vil samle fonde og filantropiske organisationer i et fællesskab, hvor der vil blive tilbudt lærings- og samarbejdsmuligheder. Målet er at styrke evnen til fremtidstænkning i sektoren og skabe partnerskaber med andre sektorer.

Futures Philanthropy-initiativet vil fokusere på at udvikle medlemmernes fremtidsfærdigheder. Det inkluderer evnen til at udnytte eksisterende forventninger til fremtiden og deres forestillingsevne til at træffe bedre strategiske beslutninger, at forstå de vigtigste drivers bag forandringer samt bedre at udforske nye og fremtidige muligheder for sektoren.

Med til at forme programmet er Instituttet for Fremtidsforskning, en nonprofit-tænketank med ekspertise inden for strategisk fremtidsforskning.

Der er en stigende bevidsthed i det filantropiske samfund om behovet for bedre at forberede sig på en usikker fremtid og tage fat på de spørgsmål, der vil være relevante i morgen, i dag, samtidig med at man sikrer retfærdighed mellem generationerne og vores samfunds modstandsdygtighed.

I lyset af usikkerheden er det bydende nødvendigt at arbejde strategisk med fremtiden, at være udstyret med relevante værktøjer og metoder og at være opmærksom på potentielle risici og muligheder.

Philea og Instituttet for Fremtidsforskning opfordrer filantropi-sektoren til at samarbejde om komplekse og indbyrdes forbundne udfordringer. Det inkluderer igangværende, fuldbyrdet krig i Ukraine, ødelæggende, dødelige jordskælv i Tyrkiet og Syrien, klimakrise, fødevareusikkerhed, økonomisk stagnation, stigende uligheder, samfundsmæssig polarisering, fremkomsten af autoritære styreformer og en udhulende tillid til offentlige institutioner. Disse kriser kan blive katalysatorer for at den filantropiske sektor kan tænke og arbejde mere samarbejdsorienteret og kreativt.

"Filantropi i alle sektorer spiller en unik rolle i at tænke langsigtet og skabe rum til at forestille sig en radikalt anderledes fremtid. Uanset hvad vi gør, vil løsningerne blive rigere, smartere og mere bæredygtige, hvis vi udtænker og udformer dem sammen, i en tilgang med flere interessenter og mellem generationerne", sagde Delphine Moralis, administrerende direktør for Philea, ved lanceringen.

"Vores vision er en mangfoldig, fremtidsorienteret europæisk filantropi, som tager udfordringerne i vores tid op og bliver ved med at stille relevante spørgsmål”. Hanna Stähle, chef for fremtidsforskning og innovation, Philea.

"I en tid med stigende global fokus på fremtidstænkning, fremsyn og repræsentation af fremtidige generationer bliver disse begreber i stigende grad taget til sig på tværs af multilaterale, offentlige og private sektorer.

Filantropien og det bredere civile rum med al sin mangfoldighed og rækkevidde skal være en del af denne bevægelse og ideelt set være pionerer med et unikt ansvar for at plante frø til de fremtidsudsigter, vi søger og har brug for”.

Nicklas Larsen, seniorrådgiver og fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning.

For bedre at forstå de vigtigste drivkrafter for forandring og de kritiske usikkerheder, der påvirker samfundet og filantropien på lang sigt, inviterer Philea filantropiske organisationer og netværk, civilsamfundsorganisationer, virksomheder, regeringer, medier og forskningsinstitutioner til at deltage i samtalen om fremtidens filantropi og samfund ved at bidrage med indsigt til undersøgelsen "EXPLORING 21st century philanthropy survey" senest den 26. maj.

Kontakter

Links

Information om Instituttet for Fremtidsforskning

Instituttet for Fremtidsforskning
Instituttet for Fremtidsforskning
Bryghusgade 8
1473 København K

https://www.cifs.dk/da

Instituttet for Fremtidsforskning er en uafhængig, almennyttig fremtidstænketank - grundlagt i 1969. Vi inspirerer og udruster individer og organisationer, beslutningstagere og befolkningen til at tage beslutninger om fremtiden i dag.

Følg pressemeddelelser fra Instituttet for Fremtidsforskning

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Instituttet for Fremtidsforskning

Severe Asthma Index: Lancering af nyt globalt værktøj, der adresserer manglen på forståelse og prioritering omkring behandling af svær astma.2.5.2023 18:18:01 CEST | Pressemeddelelse

Globalt lever mere end 334 millioner mennesker med astma, og omkring 5-10% af dem lever med en svær grad af sygdommen, som har negativ påvirkning på livskvalitet, søvn, daglige aktiviteter, arbejde, skole, forhold og mental sundhed samt leder til disproportionalt høje grader af hospitalisering og endda død. Dette kommer yderligere med enorme samfundsomkostninger på grund af mistet produktivitet og højt forbrug af sundhedsydelser. På trods af sygdommens signifikante konsekvenser mangler der fortsat forståelse omkring svær astma, der I mange lande ikke anerkendes som en sundhedsprioritet. The Severe Asthma Index er blevet lanceret for at skabe opmærksomhed omkring denne mangel. Det er et første af sin slags, gratis at anvende, evidensbaseret værktøj, som giver et holistisk indblik I, hvordan forskellige lande håndterer behandling af astma.

Klimavalg: Flertallet af danskerne er ikke villige til at betale ekstra for at reducere klimaforandringerne.12.8.2022 06:55:42 CEST | Pressemeddelelse

I en ny klimarapport fra Instituttet fra Fremtidsforskning og Epinion peger analysen på, at et flertal af danskerne ikke er villige til at betale mere eller at ændre livstil for at reducere klimaforandringer. Hvor vigtigt er klimaet for de danske forbrugere? Er klimaforandringerne noget der bekymrer dem? Hvem mener de har det primære ansvar og hvad er de villige til at gøre selv? Er de villige til at betale en merpris for deres varer, for at reducere de langvarige konsekvenser af klimaforandringerne og for at hjælpe til med at Danmark indfrier Paris aftalens ambitioner? Disse og mange andre spørgsmål har Instituttet for Fremtidsforskning i partnerskab med Epinion sat sig for at besvare fordi det giver os et indblik i hvor let eller besværligt det bliver at indfri vores klimaløfter og skabe den grønne fremtid som politikerne har et ønske om bliver realiseret.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum