Beskæftigelsesministeriet

Fremskridt i kampen for bedre psykisk arbejdsmiljø

Del

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019.

Formålet er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. I bekendtgørelsen kan de bl.a. se, hvad der især skal lægges vægt på, når det skal vurderes, om eksempelvis uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller krænkende handlinger udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.

Det bliver også fastslået, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet, samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Her vil virksomhederne kunne finde hjælp til, hvilke forebyggende tiltag de kan iværksætte for at leve op til reglerne. Der findes allerede AT-vejledninger om hhv. vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

”Det er første gang, at vi samler reglerne for det psykiske arbejdsmiljø ét sted. Det gør det lettere for både arbejdsgivere og medarbejdere at forstå, hvilke krav vi stiller til det psykiske arbejdsmiljø. Jeg glæder mig meget over, at vi nu står med en bekendtgørelse, som alle parter bakker op om. Det er vigtigt med fælles fodslag og et vigtigt første skridt i den rigtige retning. Vi vil i regeringen fortsat have fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og derfor glæder jeg mig også til de kommende forhandlinger med arbejdsmarkedets parter og Folketingets partier om nye nationale arbejdsmiljømål, ligesom Arbejdstilsynet fortsat vil have særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø i udsatte brancher.” 

Også hos arbejdsmarkedets parter er der glæde over, at det er lykkes at blive enige om en samlet bekendtgørelse for det psykiske arbejdsmiljø. Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Morten Skov siger:

”Det er historisk, at vi i Danmark nu for første gang får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Ingen er tjent med, at ansatte bliver syge eller nedslidte på grund af belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, og jeg glæder mig over den brede opbakning til bekendtgørelsen. Vi har brug for i fællesskab at styrke forebyggelsen i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan bekendtgørelsen bidrage til, fordi den tydeliggør, hvilke forhold i arbejdet man især skal rette forebyggelsen mod. Det er rigtig godt for lønmodtagerne, og bekendtgørelsen udgør et vigtigt fundament for at sikre reel ligestilling mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.”

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er der også stor tilfredshed med bekendtgørelsen, som, de mener, skaber klarhed på området.

”Sunde medarbejdere giver sunde virksomheder, og et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for begge parter. Den nye bekendtgørelse sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø og skaber klarhed om de regler, der findes på området. Forhåbentlig kan bekendtgørelsen også være med til at forme et fælles sprog for, hvordan vi taler om emnet. Bekendtgørelsen bakkes op af både myndigheder og arbejdsmarkedets parter og er endnu et bevis på, hvor vigtigt det er at værne om det unikke samarbejde, vi har i Danmark på arbejdsmiljøområdet,” siger viceadministrerende direktør i DA, Pernille Knudsen.

I Kommunernes Landsforening mener de, at bekendtgørelsen er et godt fundament for et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne:

”Det gode arbejdsmiljø skabes hver eneste dag på den enkelte arbejdsplads gennem samarbejdet om kerneopgaven mellem ledere og medarbejdere og mellem kollegaerne indbyrdes. Med den nye bekendtgørelse er reglerne om psykisk arbejdsmiljø nu samlet ét sted, og landets arbejdspladser får dermed et godt fundament for at fortsætte og udvikle samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø,” siger direktør i KL, Kristian Heunicke.

Hos akademikerne fremhæver de, at det er også er et meget vigtigt redskab i indsatsen mod stress. Formand hos Akademikerne Lars Qvistgaard siger:

”Vi er virkelig glade for, at vi nu i Danmark får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen er en nyskabelse på det danske arbejdsmarked og et vigtigt redskab i indsatsen mod de stressudfordringer, som det er så afgørende at få taget et ordentlig livtag med. Bekendtgørelsen vil hjælpe med at give arbejdspladserne et overblik over, hvor og hvordan der kan sættes ind for at forebygge de belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, som fører til stress.”

Der er ingen nye krav i bekendtgørelsen, og Arbejdstilsynets afgørelsespraksis vil være den samme, som den er i dag.

Kontakt: Beskæftigelsesministeriets pressekontakt: 51 23 28 30.

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for september 202030.10.2020 09:54:21 CETPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser et lille fald i ledigheden på 1.400 fuldtidspersoner i september 2020. Dermed er ledigheden på 136.300 fuldtidspersoner svarende til 4,8 procent af arbejdsstyrken. I august lå ledigheden på 4,9 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Det er positivt, at ledigheden fortsætter med at falde. I september stod 1.400 færre uden job. Kombineret med en stigende beskæftigelse og mange nyopslåede stillinger viser arbejdsmarkedet sunde tegn på trods af den alvorlige situation, hvor tusindvis af danskere har mistet deres arbejde. Midt i september trådte den nye aftale om arbejdsfordeling i kraft, hvor virksomheder kan dele arbejdet ud på flere medarbejdere og på den måde mindske antallet af fyringer. - Ministeriets egne daglige tal for tilmeldte ledige peger dog samtidig på, at faldet i ledigheden er ved at tabe fart i oktober. Dertil kommer, at de nye restriktioner formentligt vil betyde, at vi står over for en periode med

Regeringen: Dele af EU-udspil vækker bekymring28.10.2020 14:17:16 CETPressemeddelelse

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort et forslag til et nyt direktiv om mindsteløn. Regeringen frygter, at direktivet kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor løn forhandles af arbejdsmarkedets parter uden politisk indblanding. Derfor vil den nu have afklaret, om EU-Kommissionen overhovedet har hjemmel til at fremsætte forslaget, da det fremgår af den bestemmelse i traktaten, Kommissionen anvender, at den ikke kan bruges til at vedtage bestemmelser om lønforhold. Regeringen vil også have undersøgt, om direktivet på sigt kan risikere at give de lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst, rettigheder og derved af bagvejen indføre lovbestemt mindsteløn. Også bestemmelsen om, hvilke skridt medlemslandene skal tage, hvis overenskomstdækningen på deres arbejdsmarkedet er under 70 procent, skal afklares nærmere. Det er afgørende for regeringen, at direktivet hverken nu eller på sigt vil medføre regulering, der kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel. EU-Ko

Udenlandsk arbejdskraft skal vise negativ corona-test ved grænsen24.10.2020 13:11:02 CESTPressemeddelelse

Regeringen sætter nu ind med en række nye initiativer for at forhindre, at vandrende arbejdstagere tager corona-smitte med til Danmark. Det vil blandt andet kræve en negativ test at komme ind i landet for personer fra højrisikolande. Tiltagene kommer på baggrund af den øgede smittespredning og lokale smitteudbrud. Statens Serum Institut oplyser, at der har været en stigende andel af personer med polsk herkomst blandt de påviste tilfælde de seneste uger. Der er den seneste uge set 172 tilfælde med tilhørsland Polen, og det svarer til 5,2% af alle påviste tilfælde i Danmark. Det falder sammen med, at Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst om flere udbrud relateret til bl.a. byggepladser og slagterier, hvor der i stor udstrækning anvendes vandrende arbejdskraft. Udenlandsk arbejdskraft fra højrisikolande skal derfor kunne fremvise en negativ corona-test for at komme over grænsen. Testen skal være lavet højest 72 timer, inden man vil rejse ind i Danmark. Der vil dog være undtagelser fra

Ny rapport gør os klogere på forskellen mellem mænd og kvinders løn22.10.2020 11:02:48 CESTPressemeddelelse

En ny undersøgelse fra VIVE viser, at det kønsopdelte arbejdsmarked spiller en større rolle end hidtil antaget. Dette hænger sammen med, at rapporten også finder, at jo flere kvinder, der er ansat i en given arbejdsfunktion, jo lavere er lønnen. Det gør sig gældende i både den private og offentlige sektor. I den offentlige sektor kan det ifølge rapporten bl.a. skyldes, at man i nogle kvindefag i perioder har valgt at forhandle sig til flere goder i stedet for højere løn i overenskomstforhandlinger. I den private sektor er der bedre muligheder for decentrale lønforhandlinger, men ifølge rapporten kan kvinderne være mindre tilbøjelige til at forhandle løn. En anden forklaring kan være, at kvinder i den private sektor måske i stedet vælger et fag med stabil, men lavere indkomst. Undersøgelsen tager udgangspunkt i oplysninger fra 2016 og benytter sig af en række nye forklarende faktorer til at undersøge lønforskellen, der i gennemsnit er på 14,4 procent for hele arbejdsmarkedet. Hidtil har

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for august 202021.10.2020 10:02:15 CESTPressemeddelelse

I august 2020 var der 2.764.000 personer i job, hvilket er en stigning i forhold til juli på 15.000 svarende til 0,6 pct. Der var 8.000 flere private ansatte og 7.000 flere offentligt ansatte. Det er 38.000 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned, før Danmark, på linje med mange lande verden over, blev delvist lukket ned som følge af COVID-19. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg glæder mig over, at den positive udvikling fortsætter i august, hvor der var 15.000 flere i job. Det er tredje måned i træk med stigninger i beskæftigelsen. Der er fortsat slået flere stillinger op på Jobnet end før coronakrisen, så vi kan se, at der er gang i økonomien, og virksomhederne efterspørger arbejdskraft. - Over to mio. borgere har samtidig valgt at benytte muligheden for at få indefrosne feriepenge udbetalt, og de

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum