DEAS

Frederiksberg Boligfond og ti københavnske fonde vælger DEAS til at overtage administrationen af fondenes ejendomme

Del

Frederiksberg Boligfond og de ti københavnske fonde, der tilsammen ejer 29 boligejendomme med 4.500 lejligheder på Frederiksberg og i København, har valgt ejendomsforvaltningsselskabet DEAS A/S som deres fremtidige samarbejdspartner.

I dag ejer de 11 fonde administrationsselskabet PrivatBo a.m.b.a. af 1993, der hidtil har administreret fondenes ejendomme. Fondene ønsker fremover at koncentrere sig om fondsarbejdet til gavn for ejendommene og beboerne.

”Vi har sat stor pris på de mange år med ejerskab af PrivatBo, men fondene ønsker at koncentrere bestyrelsesarbejdet i den enkelte fond om fondens formål fremfor at eje et administrationsselskab,” fortæller bestyrelsesformand i Frederiksberg Boligfond Flemming Brank.

”En række forhold som udviklingen inden for it og digitalisering, bæredygtighed og øget kompleksitet i lovgivning taler for at vælge en ekstern samarbejdspartner, der har den fornødne kritiske masse til at servicere fondene i en tiltagende kompleks verden.”

Medarbejdere følger med
De ti københavnske fonde og Frederiksberg Boligfond etablerer nu selvstændige administrationsaftaler med DEAS. I samarbejde med ledelsen i PrivatBo er DEAS i gang med at planlægge overtagelsen af opgaven. Forventningen er, at DEAS overtager opgaven inden sommerferien. I forbindelse med aftalerne overtager DEAS ansvaret for de 64 medarbejdere, der i dag er beskæftiget hos PrivatBo og i fondene samt driften af de 14 lokale ejendomskontorer.

”Det har været afgørende for os i valget af DEAS, at vores dygtige og loyale medarbejdere hos PrivatBo og i fondene får en både tryg og spændende fremtidig arbejdsplads,” siger Flemming Brank.

”Det har været vigtigt for os at finde en professionel samarbejdspartner, der er dygtig til at forvalte boligudlejningsejendomme og hos hvem, vores beboere og beboerrepræsentanter er i trygge hænder,” siger bestyrelsesformand i de ti københavnske fonde Jesper Bang.

”Jeg er rigtig stolt over, at fondene har valgt DEAS-teamet som fremtidig samarbejdspartner - og jeg glæder mig både til at byde PrivatBos medarbejdere velkommen og til samarbejdet med de mange beboere,” siger adm. direktør i DEAS Henrik Dahl Jeppesen.

Planen er, at de administrative medarbejdere snarest muligt skal flytte sammen med de øvrige DEAS-medarbejdere på kontoret på Frederiksberg. Medarbejderne, der er tilknyttet ejendomskontorerne, fortsætter uændret.

PrivatBo a.m.b.a. har i dag alene de 11 boligfonde som kunder, og selskabet forventes likvideret efter overdragelsen til DEAS.

For mere information:
Flemming Brank, bestyrelsesformand Frederiksberg Boligfond, bestyrelsesformand i PrivatBo a.m.b.a. af 1993, mobil 28 98 40 80

Jesper Bang, bestyrelsesformand i de ti københavnske fonde, næstformand i PrivatBo a.m.b.a. af 1993, mobil 51 18 16 28

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i DEAS, mobil 27 90 10 35

Kort om de ti københavnske fonde
De ti fonde betegnes ofte ”Københavnerfondene”. Der er tale om ti selvstændige fonde, som hver er ejer af én større udlejningsejendom i den ældre boligmasse beliggende i Københavns Kommune. Fondenes formål er at udleje fondens boliger for en sådan årlig leje, at fonden holdes skadesløs for de årlige driftsudgifter, kapitalafdrag og rimelige henlæggelser, hvorimod fondene ikke tilstræber erhvervsmæssig fortjeneste. Det er dernæst en del af fondenes formål at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Københavns Kommune. Fondene tilstræber en høj grad af beboerindflydelse og en høj grad af fællesskab fondene indbyrdes.

Kort om Frederiksberg Boligfond
Frederiksberg Boligfond har som et af sine formål at drive fondens ejendomme, således, at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne. Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål. Frederiksberg Boligfond ejer 19 udlejningsejendomme på Frederiksberg. De er alle bygget i perioden 1918-1938. Ejendommene har lejligheder i alle størrelser og priser.

Kort om PrivatBo a.m.b.a.
PrivatBo er ejet af de 10 københavnske boligfonde og Frederiksberg Boligfond 50/50. Selskabet har siden dets etablering i 1993 administreret ejendommene, ejet af de 11 boligfonde. PrivatBo har kontor på Frederiksberg og driver derudover 14 ejendomskontorer på de 29 ejendomme, selskabet administrerer for fondene.

Kort om DEAS A/S
DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber, som rummer DEAS Gruppens aktiviteter inden for ejendomsadministration, udlejning, center management, drift og vedligehold, bygherrerådgivning, facility services samt offentlig-privat partnerskab (OPP). Vores mere end 900 medarbejdere betjener kunder og lejere fra kontorer i København, Aalborg samt Aarhus. DEAS servicerer både bolig- og erhvervslejere på vegne af ejendomsselskaber, pensionskasser, fonde samt andelsbolig- og ejerforeninger. DEAS A/S og DEAS Asset Management A/S er selskaber i DEAS Gruppen.

Information om DEAS

DEAS
DEAS
Dirch Passers Alle 76
2000 Frederiksberg

+45 70 30 20 20https://deas.dk

Følg pressemeddelelser fra DEAS

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DEAS

The Many og DEAS Asset Management indgår strategisk og operationelt samarbejde26.1.2021 10:43:15 CET | Pressemeddelelse

Den prisvindende investeringsplatform, The Many, indgår samarbejde med DEAS Asset Management om sourcing af ejendomme til The Many’s platform, asset management samt ejendomsadministration. The Many tilbyder investeringer af institutionel kvalitet til private og har ambitioner om en stærk vækst bl.a. inden for ejendomme. ”Vi er en vækstvirksomhed med fokus på at demokratisere adgangen til ejendomsinvesteringer af høj kvalitet til private mennesker. Vi har valgt DEAS Asset Management som samarbejdspartner, fordi DEAS er en institution i sig selv inden for forvaltning af fast ejendom. DEAS er vant til at passe ekstra godt på vores alle sammens sparepenge, eftersom de sidder med de helt store mandater på vegne af pensionsselskaberne. Det stiller helt særlige krav til eksekveringskraft og performance, for vores pensionsopsparinger skal forvaltes med en udpræget grad af omhu, uden de store armbevægelser. Den profil passer bare rigtig godt til vores investeringsalternativ til helt almindelige

Sådan kan Hellebæk Klædefabrik komme til at se ud14.1.2021 12:19:35 CET | Pressemeddelelse

Visionerne for Hellebæk Klædefabrik er konkretiseret, og PensionDanmark og Velliv præsenterer nu deres bud på en helhedsplan for området med eksklusive boliger, et moderne og fremsynet kontorfællesskab, hvor der er rum til hjemmearbejdspladser og plads til både de nuværende og nye erhvervslejere, samt fællesfaciliteter og grønne områder, som kan bruges af både erhvervslejere og områdets beboere.

Udviklingen af Aalborg-bydelen Skalborg fortsætter, og 119 nye lejeboliger står snart klar14.1.2021 08:43:42 CET | Pressemeddelelse

Til foråret står CALUMs næste etape af Oasen klar på toppen af Skalborg Bakke i Aalborg, og udlejningen skydes nu i gang. De første 92 boliger i det fredfyldte og grønne område blev alle lejet ud i 2019. De sidste 119 boliger i Oasen står klar til indflytning fra 1. maj 2021. Boligerne opføres i høj arkitektonisk kvalitet, og de passer til alle behov. Med størrelser fra 48 til 120 m2 fordelt på 2, 3 eller 4 værelser egner Oasens boliger sig både til børnefamilier, unge og ældre. Fokus på det gode liv Der er tænkt over alle detaljer i Oasen, og det er, som navnet beskriver, en lille oase, man træder ind i. Den grønne gårdsplads byder bl.a. på flotte hække og eksotiske træer, og indbyder til ro og samvær med naboerne. ”Vores ambition er at skabe et fællesskab, der taler til sanserne. Den unikke beliggenhed og de bevidste valg af fællesfaciliteter gør området til en lille oase for de mange beboere, som får mere end blot et sted at bo. Og det tror vi på, er vigtigt, når boligsøgende skal v

DEAS Gruppen indgår aftale med Aberdeen Standard Investments om overtagelse af selskabets nordiske asset management-forretning inden for fast ejendom8.1.2021 09:00:18 CET | Pressemeddelelse

Den 30. november blev det udmeldt, at Aberdeen Standard Investments havde valgt DEAS Gruppen til at overtage selskabets asset management-forretning inden for fast ejendom i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Aftalen er nu underskrevet, og handlen forventes afsluttet i slutningen af 1. kvartal eller begyndelsen af 2. kvartal i 2021. Forudsat endelig godkendelse er det DEAS Gruppens intention at overtage forvaltningen af en portefølje på 132 ejendomme inden for kontor, lager/logistik, retail og boliger. Samtidig og også forudsat endelig godkendelse har Aberdeen Standard Investments valgt DEAS Asset Management til at udføre asset management på vegne af de nordiske aktiver i de pan-europæiske fonde. Handlen er fortsat afhængig af standardmæssige gennemførselsbetingelser herunder godkendelse fra finanstilsyn. For mere information Andrea Ward, Head of Media Relations UK & EMEA, Aberdeen Standard Investments, mobil (+44) 7876 178696 Ann Dorthe Koch, kommunikations- og marketingdirektør, DEAS

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum