DEAS

Frederiksberg Boligfond og ti københavnske fonde vælger DEAS til at overtage administrationen af fondenes ejendomme

Del

Frederiksberg Boligfond og de ti københavnske fonde, der tilsammen ejer 29 boligejendomme med 4.500 lejligheder på Frederiksberg og i København, har valgt ejendomsforvaltningsselskabet DEAS A/S som deres fremtidige samarbejdspartner.

I dag ejer de 11 fonde administrationsselskabet PrivatBo a.m.b.a. af 1993, der hidtil har administreret fondenes ejendomme. Fondene ønsker fremover at koncentrere sig om fondsarbejdet til gavn for ejendommene og beboerne.

”Vi har sat stor pris på de mange år med ejerskab af PrivatBo, men fondene ønsker at koncentrere bestyrelsesarbejdet i den enkelte fond om fondens formål fremfor at eje et administrationsselskab,” fortæller bestyrelsesformand i Frederiksberg Boligfond Flemming Brank.

”En række forhold som udviklingen inden for it og digitalisering, bæredygtighed og øget kompleksitet i lovgivning taler for at vælge en ekstern samarbejdspartner, der har den fornødne kritiske masse til at servicere fondene i en tiltagende kompleks verden.”

Medarbejdere følger med
De ti københavnske fonde og Frederiksberg Boligfond etablerer nu selvstændige administrationsaftaler med DEAS. I samarbejde med ledelsen i PrivatBo er DEAS i gang med at planlægge overtagelsen af opgaven. Forventningen er, at DEAS overtager opgaven inden sommerferien. I forbindelse med aftalerne overtager DEAS ansvaret for de 64 medarbejdere, der i dag er beskæftiget hos PrivatBo og i fondene samt driften af de 14 lokale ejendomskontorer.

”Det har været afgørende for os i valget af DEAS, at vores dygtige og loyale medarbejdere hos PrivatBo og i fondene får en både tryg og spændende fremtidig arbejdsplads,” siger Flemming Brank.

”Det har været vigtigt for os at finde en professionel samarbejdspartner, der er dygtig til at forvalte boligudlejningsejendomme og hos hvem, vores beboere og beboerrepræsentanter er i trygge hænder,” siger bestyrelsesformand i de ti københavnske fonde Jesper Bang.

”Jeg er rigtig stolt over, at fondene har valgt DEAS-teamet som fremtidig samarbejdspartner - og jeg glæder mig både til at byde PrivatBos medarbejdere velkommen og til samarbejdet med de mange beboere,” siger adm. direktør i DEAS Henrik Dahl Jeppesen.

Planen er, at de administrative medarbejdere snarest muligt skal flytte sammen med de øvrige DEAS-medarbejdere på kontoret på Frederiksberg. Medarbejderne, der er tilknyttet ejendomskontorerne, fortsætter uændret.

PrivatBo a.m.b.a. har i dag alene de 11 boligfonde som kunder, og selskabet forventes likvideret efter overdragelsen til DEAS.

For mere information:
Flemming Brank, bestyrelsesformand Frederiksberg Boligfond, bestyrelsesformand i PrivatBo a.m.b.a. af 1993, mobil 28 98 40 80

Jesper Bang, bestyrelsesformand i de ti københavnske fonde, næstformand i PrivatBo a.m.b.a. af 1993, mobil 51 18 16 28

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i DEAS, mobil 27 90 10 35

Kort om de ti københavnske fonde
De ti fonde betegnes ofte ”Københavnerfondene”. Der er tale om ti selvstændige fonde, som hver er ejer af én større udlejningsejendom i den ældre boligmasse beliggende i Københavns Kommune. Fondenes formål er at udleje fondens boliger for en sådan årlig leje, at fonden holdes skadesløs for de årlige driftsudgifter, kapitalafdrag og rimelige henlæggelser, hvorimod fondene ikke tilstræber erhvervsmæssig fortjeneste. Det er dernæst en del af fondenes formål at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Københavns Kommune. Fondene tilstræber en høj grad af beboerindflydelse og en høj grad af fællesskab fondene indbyrdes.

Kort om Frederiksberg Boligfond
Frederiksberg Boligfond har som et af sine formål at drive fondens ejendomme, således, at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne. Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål. Frederiksberg Boligfond ejer 19 udlejningsejendomme på Frederiksberg. De er alle bygget i perioden 1918-1938. Ejendommene har lejligheder i alle størrelser og priser.

Kort om PrivatBo a.m.b.a.
PrivatBo er ejet af de 10 københavnske boligfonde og Frederiksberg Boligfond 50/50. Selskabet har siden dets etablering i 1993 administreret ejendommene, ejet af de 11 boligfonde. PrivatBo har kontor på Frederiksberg og driver derudover 14 ejendomskontorer på de 29 ejendomme, selskabet administrerer for fondene.

Kort om DEAS A/S
DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber, som rummer DEAS Gruppens aktiviteter inden for ejendomsadministration, udlejning, center management, drift og vedligehold, bygherrerådgivning, facility services samt offentlig-privat partnerskab (OPP). Vores mere end 900 medarbejdere betjener kunder og lejere fra kontorer i København, Aalborg samt Aarhus. DEAS servicerer både bolig- og erhvervslejere på vegne af ejendomsselskaber, pensionskasser, fonde samt andelsbolig- og ejerforeninger. DEAS A/S og DEAS Asset Management A/S er selskaber i DEAS Gruppen.

Information om DEAS

DEAS
DEAS
Dirch Passers Alle 76
2000 Frederiksberg

+45 70 30 20 20https://deas.dk

Følg pressemeddelelser fra DEAS

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DEAS

DEAS Group strengthens its international perspective with appointment of Rikke Lykke as new Group CEO27.7.2021 07:41:03 CEST | Press release

DEAS Group, consisting of DEAS A/S and DEAS Asset Management A/S, has over the last years transformed from a Danish property management company to a Nordic full-service partner to property investors. A significant step on this journey was made earlier this year with the acquisition of Aberdeen Standard Investments’ direct Nordic real estate activities – and DEAS Group aims to continue this strategic expansion. To this end, DEAS Group’s Board of Directors is pleased to announce the appointment of Rikke Lykke as new Group CEO. Rikke Lykke will assist and accelerate the strategic development of the Group at an international level. She will join on 1 August 2021. “Rikke Lykke brings an international profile that will strengthen our senior leadership capabilities with a strong track record and expertise within professional management and investment in real estate and has excellent knowledge of Nordic and international property markets. On behalf of the Board of Directors, I welcome Rikke to

DEAS styrker sit internationale perspektiv. Rikke Lykke tiltræder som ny Group CEO for DEAS Gruppen27.7.2021 07:39:56 CEST | Pressemeddelelse

DEAS Gruppen, der består af DEAS A/S og DEAS Asset Management A/S, har de senere år gennemgået en transformation fra at være et dansk ejendomsforvaltningsselskab til at være en nordisk full-service samarbejdspartner overfor ejendomsinvestorer. Et betydningsfuldt skridt på denne rejse blev taget tidligere på året med opkøbet af Aberdeen Standard Investments nordiske aktiviteter inden for fast ejendom – og DEAS Gruppen ønsker at fortsætte denne strategiske udvikling. DEAS Gruppens bestyrelse er glade for at kunne meddele ansættelsen af Rikke Lykke som ny CEO for DEAS Gruppen. Rikke Lykke skal bistå og accelerere den strategiske udvikling af koncernen på internationalt plan. Rikke Lykke tiltræder 1. august 2021. "Rikke Lykke bibringer en international profil, som vil styrke vores øverste ledelse med internationale kompetencer og en stærk track record og ekspertise inden for management af og investering i fast ejendom, og hun besidder en stor viden om det nordiske og internationale ejendom

The Many og DEAS Asset Management indgår strategisk og operationelt samarbejde26.1.2021 10:43:15 CET | Pressemeddelelse

Den prisvindende investeringsplatform, The Many, indgår samarbejde med DEAS Asset Management om sourcing af ejendomme til The Many’s platform, asset management samt ejendomsadministration. The Many tilbyder investeringer af institutionel kvalitet til private og har ambitioner om en stærk vækst bl.a. inden for ejendomme. ”Vi er en vækstvirksomhed med fokus på at demokratisere adgangen til ejendomsinvesteringer af høj kvalitet til private mennesker. Vi har valgt DEAS Asset Management som samarbejdspartner, fordi DEAS er en institution i sig selv inden for forvaltning af fast ejendom. DEAS er vant til at passe ekstra godt på vores alle sammens sparepenge, eftersom de sidder med de helt store mandater på vegne af pensionsselskaberne. Det stiller helt særlige krav til eksekveringskraft og performance, for vores pensionsopsparinger skal forvaltes med en udpræget grad af omhu, uden de store armbevægelser. Den profil passer bare rigtig godt til vores investeringsalternativ til helt almindelige

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum