Beskæftigelsesministeriet

Fra fire til otte uger: Mulighed for virksomhedspraktik for nyuddannede fordobles

Del

Nyuddannede vil som et forsøg kunne komme i virksomhedspraktik dobbelt så længe som i dag. Forslaget udspringer af Partnerskabet for dimittender i arbejde, som torsdag har overleveret 22 idéer til, hvordan man kan få flere nyuddannede i job.

Flere nyuddannede begynder arbejdslivet med at være ledige, og coronakrisen har ikke gjort tingene lettere. Derfor vil regeringen som et forsøg give mulighed for, at ledige nyuddannede kan komme otte uger i virksomhedspraktik. Det er en fordobling i forhold til i dag.

Forsøget kommer efter indspark fra Partnerskabet for dimittender i arbejde, der er etableret for at få flere dimittender hurtigt i job. Forsøget skal køre halvandet år og skal træde i kraft, så hurtigt som det er muligt i forhold til genåbning af beskæftigelsesindsatsen og sundhedssituationen.

Forslaget er det første, der vil blive gennemført, ud fra det idékatalog, som Partnerskabet for dimittender i arbejde i dag har overrakt til regeringen. Der er i alt 22 forslag, som er inddelt i initiativer målrettet beskæftigelsesindsatsen, virksomheder og uddannelsesområdet.

Idéerne skal bruges som inspiration til regeringens videre arbejde og politikudvikling. I idékataloget er bl. a. også nævnt en støtteordning til virksomheder, hvor man kombinerer økonomisk støtte med mere rådgivning, og flere relevante studiejobs og projekter i samarbejde med virksomheder og organisationer under studietiden.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- For mange nyuddannede begynder arbejdslivet med en kæberasler, for det er det, når man går for længe og ikke kan komme ud og bruge det, man har lært. Derfor har vi nedsat et partnerskab, som skal hjælpe med at gøre vejen kortere til første job. Og som et forsøg forlænger vi den periode man kan være i virksomhedspraktik som nyuddannet. Vi ved fra drøftelser i partnerskabet, at dimittender har udfordringer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet – noget der ikke er blevet nemmere under coronakrisen.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Jeg har umådelig stor respekt for den indsats de studerende og uddannelsesinstitutionerne har lagt her under corona. Der skal lyde en kæmpe ros. Det har været – og er stadig – nogle ekstraordinært svære vilkår. Derfor skal vi som regering også levere en ekstra indsats for at hjælpe de nyuddannede med at komme ind på arbejdsmarkedet, og det er disse ideer en del af.

Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard siger:

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at samle alle relevante aktører i et forpligtende partnerskab, der går på tværs af både uddannelsesområdet og beskæftigelsesindsatsen. Det er helt afgørende for at komme med løsningsforslag, der reelt kan bygge bro mellem studie og arbejdsliv. Konkret er vi rigtig glade for, at vores forslag om at udvide virksomhedspraktikken nu bliver til virkelighed, og at der er kommet fokus på problemerne med, at langt de fleste nyuddannede bliver færdige, netop som arbejdsmarkedet går på sommerferie. Arbejdet er dog ikke slut endnu. Vi har stadig en stor opgave i at implementere partnerskabets ideer, og modvirke en corona-generation af unge langtidsledige.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Ejner K. Holst siger:

- Det er afgørende, at nyuddannede får en god start på arbejdslivet. Både for den enkelte og for samfundet. Derfor er det rigtigt godt, at få drøftet hvilke løsninger der kan være, så alle nyuddannede dimittender – ikke kun akademikerne – kan få en ekstra hånd i en tid med svære vilkår. I drøftelserne er der blandt andet lagt vægt på Trainee-ordningen og sammenspil med virksomhederne. Det er nogle fornuftige veje at gå.

Vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik E. Simonsen siger:

- Det er godt, at Partnerskabet kan lægge en række konkrete forslag frem, som vi i DA håber, at der vil være politisk opbakning til. Det er usikkert, om de konkrete forslag er tilstrækkeligt til at få taget det nødvendige livtag med dimittendledigheden. Hvis det viser sig, at der skal mere til, så indgår DA gerne i den dialog.

Partnerskab for dimittender i arbejde blev nedsat af regeringen i oktober 2020. Det består af en lang række aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet og har bl.a. haft til formål at udbrede erfaringer fra tidligere indsatser, etablere samarbejder og rådgive regeringen om mulige tiltag til at få flere dimittender i arbejde.

Rapporten med forslagene er vedhæftet.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for marts 202129.4.2021 09:08:58 CEST | Pressemeddelelse

Ledigheden faldt med 1.800 i marts 2021 og ligger på 128.600 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,5 procent af arbejdsstyrken. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Ledighedskøen blev 1.800 kortere fra februar til marts oven på to måneder med stigninger. Det er også en udvikling, vi kan genkende fra de daglige tal for antal tilmeldte. - Genåbningen i begyndelsen af marts afspejles således allerede i tallene. Det glæder mig, at det igen ser ud til at gå den rigtige vej bl.a. takket være en aktiv finanspolitik, hvor vi investerer i at bevare arbejdspladser og få ledige tilbage i job. - For at understøtte genåbningen har vi sammen med arbejdsmarkedets parter gjort det muligt at ansatte på lønkompensation kan være med til at forberede genåbning af deres virksomheder i op til syv dage op til virksomhedens genåbning. Det skal være med til at sikre, at virksomhederne kan komme hurtigt op i gear. - Samtidig har vi fokus på at give de ledige, som har mistet deres arb

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 202121.4.2021 09:08:36 CEST | Pressemeddelelse

I februar 2021 var der 2.762.000 personer i job, og ser man på den private sektor, er der kommet 600 flere lønmodtagere siden januar måned. Der var 2.200 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsen er steget 0,1 procent siden januar måned. Samlet set er beskæftigelsen 38.000 lavere, svarende til 1,4 procent, sammenlignet med februar sidste år, som var sidste måned inden COVID-19 krisen ramte. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg glæder mig over, at der efter to måneder med fald i beskæftigelsen atter er fremgang, og 3.000 flere kom i beskæftigelse i februar. Det tyder på, at vi går mod lysere tider. - Der er meget, der peger i retning af, at den retning vi valgte at gå med at holde hånden under virksomhederne og give ledige bedre muligheder for opkvalificering – samt øge forbruget med udbetaling af eksempelvis feriepengene - har været den rigtige. - Den aktive arbejdsmarkedspolitisk er også ved at tilbage til mere normale tilstande med genåbningen af bes

Ansatte på lønkompensation får mulighed for at forberede genåbning af deres virksomheder13.4.2021 14:06:17 CEST | Pressemeddelelse

I forbindelse med den igangværende genåbning af Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter besluttet at justere lønkompensationsordningen, så virksomhederne yderligere får den mulighed, at medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning uden at dette påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage. Muligheden vil gælde både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. Den kan benyttes én gang for hver lønkompenserede medarbejder, som desuden skal have været omfattet af ordningen i mindst 30 dage i alt. Samtidig har parterne drøftet rammerne for det neutralitetsprincip, som i foråret 2020 blev knyttet til lønkompensationsordningen. Parterne har i den forbindelse noteret sig, at disse også fremover vil blive anvendt på lønkompensationsordningen Den generelle lønkompensationsordning gælder fortsat til og med d. 30. juni 2021

Dobbelt så mange ufaglærte har oplevet seksuel chikane som de højtuddannede9.4.2021 10:04:44 CEST | Pressemeddelelse

Det er især blandt de lavtlønnede på arbejdsmarkedet, at medarbejdere har oplevet seksuel chikane. Faktisk har dobbelt så mange ufaglærte oplevet den form for krænkelser som dem med en lang videregående uddannelse. Beskæftigelsesministeriet har gennemgået den omfattende undersøgelse af arbejdsmarkedet ”Arbejdsmiljø og Helbred” fra 2018. Her kan man se, at 4,4 procent ufaglærte (20.400 personer) har oplevet seksuel chikane inden for det seneste år, mens det for dem med en lang videregående uddannelse er 2,1 procent (6.700). En ny undersøgelse fra Vive om krænkelser på arbejdsmarkedet bekræfter, at en større andel ufaglærte end højtuddannede oplever seksuel chikane. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Seksuel chikane har uden tvivl været et tabu, og derfor er det utroligt godt, at modige kvinder og mænd er stået frem og fortalt om deres oplevelser. De eksempler, der har været fremme, har især været fra det mere vellønnede hjørne af arbejdsmarkedet. Det er

Ny undersøgelse kortlægger omfanget af krænkende handlinger på arbejdsmarkedet6.4.2021 12:05:53 CEST | Pressemeddelelse

En ny undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – viser, at 7,8 og 7,2 procent har været udsat for henholdsvis mobning eller diskrimination på deres arbejdsplads. Undersøgelsen er baseret på svar fra godt 7.700 lønmodtagere, som er indsamlet mellem d. 2. september og 23. november 2020. Langt de fleste af dem, der har følt sig mobbet eller diskrimineret har oplevet det sjældnere end på månedsbasis. Undersøgelsen afdækker også de oplevede årsager til, at medarbejdere bliver krænket af deres ledere og kolleger, og årsagen er ikke entydig. Størstedelen angiver nemlig andre grunde, end dem undersøgelsen opstiller. Dog angiver 13,6 procent etnicitet som årsag til, at de bliver mobbet (svarende til 1 pct. af alle lønmodtagere), 8,6 procent svarer køn (0,6 pct. af lønmodtagere), 5,2 procent politisk overbevisning (0,4 pct. af lønmodtagere), mens 3,7 procent svarer, at årsagen bunder i deres valg af fagforening (0,3 pct. af lønmodtagere). To procent bliver m

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum