Beskæftigelsesministeriet

Fra det nye år: Slut med at søge job, når man har et på hånden

Del

Fra næste år er der ryddet op i unødige krav og regler i beskæftigelsesindsatsen, og man skal ikke længere søge job, når man har et på hånden. Med Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats bliver sagsgangene mere enkle og nemmere at forstå.

Ledige og sagsbehandlere i kommuner og a-kasser vågner efter nytår op til et forandret beskæftigelsessystem, der er mere enkelt at forstå.

For de ledige er det slut med at skulle søge job, når man allerede har et job på hånden eller er på vej på barsel eller pension. Kravet om jobsøgning de sidste seks uger før, man forlader ledighedskøen, bliver fjernet. Det fjerner meningsløse jobsøgninger for både ledige og virksomheder. Samtidig fjernes også reglerne om, at man som ledig mindst én gang om ugen skal gå på Jobnet for at tjekke jobopslag.

Der bliver færre proceskrav, hvilket betyder, at det kommer til at handle mindre om at opfylde krav om, at samtalerne afholdes inden for bestemte datoer, og mere om at få ledige i beskæftigelse eller uddannelse. Der bliver kun et fast lovkrav – fire samtaler inden for det første halve år.

Sagsbehandlerne får mere frihed til en individuel tilpasset beskæftigelsesindsats, da ledige er forskellige, og samme indsats derfor ikke virker for alle. I stedet for at den ledige får indsatser, fordi der er krav om aktivering på bestemte tidpunkter, så får de ledige frem over indsats, når det giver mening.

Som et forsøg får udvalgte a-kasser lov til at vise, hvad de kan, når de overtager en del af ansvaret fra landets jobcentre med at hjælpe ledige i job. På den måde kommer a-kassernes kendskab til de enkelte brancher mere i spil.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg ser frem til, at beskæftigelsesindsatsen kommer til at give mere mening for den enkelte. Det er vigtigt for værdigheden i og tilliden til beskæftigelsessystemet. Samtidig viser vi større tillid til sagsbehandlerne, som får mere spillerum og i langt højere grad kan tilrettelægge en individuel indsats for den ledige.

- Vi skal have flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet ind i et fællesskab på en arbejdsplads. Ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet. Alle har ret til en kollega, og det er jeg overbevist om, at den nye beskæftigelsesindsats vil hjælpe med til.

- Jeg glæder mig også til at se, hvordan a-kasserne vil løfte det nye ansvar, de får. Det bliver spændende at se, hvad det betyder, at de kan gå i gang allerede i opsigelsesperioden og i øvrigt kan bringe deres branchekendskab i spil.

-  Med loven er der samtidig aftalt et skærpet tilsyn med kommunernes indsats. For selvom, kommunerne får frihed, så skal de ikke efterlade borgerne passive og uden kontakt. I sidste ende kan kommunerne blive sat under administration med centralt fastsatte krav til indsatsen, hvis de ikke lever op til de ansvar, der følger med de større frihedsgrader.

Kontakt beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Under tre procent går fra job til seniorpension5.8.2020 12:30:42 CESTPressemeddelelse

Næsten alle, der søger, får tilkendt seniorpension. Det viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet. De fleste kommer fra sygedagpenge eller andre offentlige ydelser. Til gengæld kommer meget få fra beskæftigelse. Ved udgangen af maj havde 1759 mennesker fået tildelt seniorpension, mens 74 havde fået afslag. Det svarer til, at 96 procent af dem, der søger, kommer på ordningen. Zoomer man ind på, hvor de pågældende kommer fra, så kan man se, at langt de fleste kommer fra andre offentlige ydelser som fx sygedagpenge (33,5 procent), fleksjob (17 procent) og jobafklaringsforløb (15 procent), mens det er 2,8 procent, der går fra job til seniorpension. - Det er rigtig godt, at langt flere syge får seniorpension end med den gamle ordning, som var alt for svær at få. Derfor er jeg glad for seniorpensionsaftalen, som Socialdemokratiet er en del af. - At kun 2,8 procent går fra job til seniorpension viser samtidig med al tydelighed, at ordningen på ingen måder kan stå alene, og at der er be

Nu kan du tage en erhvervsuddannelse til 110 procent af dagpengesatsen1.8.2020 12:15:24 CESTPressemeddelelse

I dag træder den lovændring i kraft, der giver ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse til 110 procent af dagpengesatsen, hvis uddannelsen er indenfor et mangelområde. Det betyder, at de ledige blandt andet kan uddanne sig til elektriker, tømrer eller social- og sundhedshjælper til den højere dagpengesats. I alt 33 erhvervsuddannelser – med i alt 44 trin og specialer – er omfattet. Hvis man har to års relevant erhvervserfaring, kan man desuden få merit og derfor tage uddannelsen på kortere tid. Fx kan man blive smed efter kun 18 uger på skolebænken. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Corona-krisen har ramt os hårdt, og flere har desværre mistet deres arbejde. Derfor skal vi nu sikre, at ledige uden uddannelse får bedre muligheder for at få et løft af deres kompetencer. Det er til gavn for både dem og for virksomhederne, som netop mangler faglærte inden for en række områder. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med et bredt flertal i Fo

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 202030.6.2020 14:37:47 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 6.200 fuldtidspersoner i maj 2020. Dermed er ledigheden på 159.400 fuldtidspersoner svarende til 5,6 procent af arbejdsstyrken. I april lå ledigheden på 5,4 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - De officielle ledighedstal viser en stigning i ledigheden på 6.200 personer fra april til maj. Mens ledigheden steg voldsomt i april, er udviklingen i maj mere afdæmpet. Det stemmer overens med de daglige opgørelser over antallet af tilmeldte ledige. - Der er dog ikke nogen tvivl om, at vi fortsat står i en meget alvorlig situation. Coronaen vil også fremover sætte alvorlige spor i økonomien, særligt inden for turismeindustrien. Her skal vi hjælpe de mange nye ledige til at komme i job igen. - Derfor har vi sat gang i økonomien ved at bl.a at give folk mulighed for at få udbetalt tre ugers feriepenge og en check på 1000 kr. til folk på overførselsindkomst. Derudover har vi med en bred aftale

Næsten 26.000 ufaglærte ledige får ret til at uddanne sig til forhøjede dagpenge25.6.2020 10:08:12 CESTPressemeddelelse

Fra august kan ufaglærte ledige blive faglærte og få ti procent mere, end man kan på dagpenge, mens de uddanner sig. Det har et bredt flertal vedtaget i Folketinget torsdag. Knap 26.000 ufaglærte ledige på dagpenge får dermed den ret, hvis de uddanner sig inden for områder, hvor der er gode jobmuligheder. Ser man på de ufaglærte, så udgør de næsten 40 procent af dem, der har mistet jobbet siden, Danmark blev lukket delvist ned på grund af coronaen. Ordningen gælder ufaglærte på dagpenge, der er fyldt 30 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Økonomien spænder ben for mange, der overvejer at tage springet fra ufaglært til faglært. Det har vi nu for alvor gjort noget ved, så ufaglærte ledige allerede fra august kan begynde på en erhvervsuddannelse og få 110 procent i dagpenge, hvis det er et område med mangel på hænder. - Det er slet og ret fundamentalt opgør med de nedskæringer og besparelser, der var recepten, da vi skulle ud af finanskrisen. Denne aftale betyder, at kna

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum