Kræftens Bekæmpelse

For mange kræftpatienter venter for længe på behandling

Del

Overordnet går det fremad med kræftbehandlingen i Danmark, og stadig flere kommer i behandling inden for de tidsfrister, der er fastsat i kræftpakkerne. Men en stor gruppe patienter må vente 16 dage eller længere end de aftalte tidsfrister, viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er helt uacceptabelt, mener Kræftens Bekæmpelse.

I rapporten sætter Sundhedsdatastyrelsen for første gang tal på, hvor lang tid kræftpatienterne rent faktisk venter, når det ikke lykkes sygehusene at få dem i behandling til tiden.

Rapporten sætter fokus på 13 store kræftsygdomme, og her var der i 2016, som er det senest opgjorte år, knap 4.300 patienter, der ikke kom i behandling til tiden. Hele 1.589 af dem måtte vente i 16 dage eller mere ud over de aftalte tidsfrister.

- Vi har tit hørt at tidsfristerne overskrides med en dag elle to. Men undersøgelsen viser, at det ofte er mere end det. Det er helt uacceptabelt, at tidsfristerne for så mange patienter kan blive overskredet med 16 dage eller mere, når vi ved, at kræften udvikler sig i ventetiden, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræft i urinvejene

Rapporten dækker årene 2013-2016, og det overordnede billede er, at flere kræftpatienter kommer i behandling inden for de fastsatte tidsfrister. Og at de patienter, hvor tidsfristerne overskrides, venter i kortere tid.

Det gælder blandt andet livmoderkræft: I 2013 måtte 70 patienter med livmoderkræft vente i 16 dage eller mere ud over de fastsatte tidsfrister. I 2016 var det faldet til 25 patienter.

Men nogle patienter oplever altså store forsinkelser, og rapporten viser, at især patienter med kræft i urinvejene er hårdt ramt.

Når det gælder blærekræft, måtte 284 patienter i 2016 vente længere end den anbefalede tid, og heraf ventede 161 patienter i ekstra 16 dage eller mere. Samme år måtte 183 patienter med nyrekræft vente længere end den anbefalede tid, og heraf ventede 103 af dem i ekstra 16 dage eller mere.

For begge disse sygdomme var det altså langt over halvdelen af de patienter, der ikke blev behandlet til tiden, der måtte vente mindst 16 dage ekstra.

Godt redskab til at følge patienterne

Leif Vestergaard Pedersen er glad for, at Sundhedsdatastyrelsen nu for første gang sætter dage på patienternes ventetid. I forvejen udkommer hvert kvartal en opgørelse over, hvor mange patienter der kommer i behandling til tiden – og hvor mange der ikke gør.

- Regionerne må nu fokusere på de mange patienter der venter alt for længe. Nogle gange er der særlige forhold hos enkelte patienter, der gør, at forløbstiden bliver lidt længere. Men tallene viser, også at der er en række ting, som hospitalerne kan gøre, da man nogle steder godt kan undgå de alt for lange ventetider for kræftpatienterne, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen kom 80 pct. af kræftpatienterne i behandling til tiden i 2016. Målet er 90 pct.

- - -

Fakta om kræftpakkerne

  • Kræftpakkerne sætter undersøgelser og behandling i system og indeholder tidsfrister for, hvor lang tid en patient højst må vente. For eksempel må der for en patient med blærekræft højst gå 45 dage, fra at hospitalet har modtaget henvisningen, til at patienten bliver opereret. Når en patient må vente ekstra 16 dage eller mere, har blærekræftpatienten altså ventet i over to måneder, før behandlingen går i gang.
  • Kræftpakkerne er resultatet af en beslutning, som de danske politikere tog i 2007 om, at kræft skal betragtes som en akut sygdom, som skal undersøges og behandles hurtigt. Samtidig blev det besluttet at indføre et system til at måle, om kræftpakkerne bliver overholdt. Derfor offentliggør Sundhedsdatastyrelsen hvert kvartal tal for, hvor mange kræftpatienter der kommer i behandling inden for de tidsfrister, der er fastsat i kræftpakkerne.
  • Med den nye rapport ’Pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet 2013-2016’ offentliggør Sundhedsdatastyrelsen for første gang tal for, hvor mange dage de enkelte kræftpakkeforløb bliver overskredet med. Overskridelserne opgøres i fire kategorier: 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage og 16 dage og derover.

Lange kræftforløb

Hele landet, 2016

     

Kræftsygdom

Antal pakkeforløb

Antal pakkeforløb, hvor forløbstiden overskrides

Antal pakkeforløb, hvor forløbstiden overskrides med 16 dage eller mere

Andel af overskredne pakkeforløb med 16 dage eller mere (%)

Brystkræft

3527

758

158

21

Lungekræft

3359

836

332

40

Tyk- og endetarmskræft

3827

695

259

37

Hovedhalskræft

1766

345

95

28

Blærekræft

528

284

161

57

Nyrekræft

744

183

103

56

Prostatakræft

1097

465

295

63

Livmoderkræft

670

116

25

22

Æggestokkræft

662

177

36

20

Modermærkekræft

2682

120

30

25

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

908

115

35

30

Bugspytkirtelkræft

375

90

30

33

Kræft i spiserør, mavemund el. mavesæk

532

105

30

29

I alt

20677

4289

1589

37

Kilde: Kræftens Bekæmpelses opgørelse på baggrund Sundhedsdatastyrelsens rapport: ’Pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet 2013-2016’

Kontakter

Marianne Vestergaard
Presse- og kommunikationsrådgiver
Kræftens Bekæmpelse
Tlf. 2889 6055
Email: marves@cancer.dk

Vedhæftede filer

Information om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 Kbh Ø

http://www.cancer.dk

Følg pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum