Lolland Kommune

Folkeskolerne på Lolland er på vej i den rigtige retning

Del

Resultaterne fra den nye Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Lolland Kommune for skoleåret 2018/2019 viser overordnet en bevægelse i den rigtige retning. Der er forsat udfordringer at arbejde med, men resultaterne er generelt positive.

Kvalitetsrapporten er et tilbageblik på sidste skoleår, og resultaterne giver gode pejlemærker for, hvilke indsatser der skal fokuseres på fremadrettet.

En god skole er en skole, hvor eleverne trives

I forhold til skoleåret 2017-2018 ses en stigning i den faglige trivsel samt den trivsel, der handler om kategorierne ’Undervisning’ og ’Ro og orden’, mens de øvrige kategorier er uforandrede. Samlet er niveauet for trivsel fastholdt på niveau med skoleåret 2017-2018. Skolerne er tæt på landsgennemsnittet, men der er fortsat et stykke vej at gå. Skolerne arbejder derfor målrettet med flere initiativer for at løfte såvel den faglige som den sociale trivsel.

Læsning

Alle folkeskolerne på Lolland arbejder målrettet med læsning. Det begynder nu at give resultater. Fire skoler - Landsbyordningen Horslunde (tidl. Ravnsborg), Stormarksskolen, Landsbyordningen Holeby og Landsbyordningen Østofte - ligger over landsgennemsnittet i 1. kl. Ravnsborg har haft den største fremgang, idet alle eleverne i 1. kl. sidste skoleår var sikre læsere. For 3. og 5. klasserne er resultaterne mere svingende. Flere af skolerne ligger fortsat under landsgennemsnittet, mens de to landsbyordninger Søllested og Østofte ligger flot over landsgennemsnittet tæt fulgt af Rødby Skole. En fortsættelse af den systematiske opfølgning skal være med til at løfte læseniveauet på disse årgange, så alle skolerne kan nå den kommunale målsætning om sikre læsere.

Eleverne klarer sig bedre ved afgangsprøven i 9. kl.

Kvalitetsrapporten viser, at Lolland Kommune over de sidste tre år har haft et stigende karaktergennemsnit. I skoleåret 2018-2019 var kommunens karaktergennemsnit 6,0 i de obligatoriske prøver. Mest markant er fremgangen på Byskolen og Landsbyordningen Horslunde (tidl. Ravnsborg) med et gennemsnit på 6,4 i de obligatoriske prøver.

Nationale tests

Resultaterne fra de nationale tests viser, hvor dygtige eleverne er i dansk og matematik på udvalgte årgange. Man kan af tallene ikke umiddelbart se, om de enkelte klasser har udviklet sig fra år til år, da testen ikke sammenligner klasser, men årgange. Alligevel bliver resultaterne analyseret grundigt på skolerne med henblik på at øge andelen af dygtige elever og reducere andelen af elever med dårlige resultater i dansk og matematik.

Erhvervsrettet fokus virker

Lolland Kommune har en erhvervsrettet folkeskolestrategi. Det er derfor glædeligt at se, at andelen af elever i folkeskolen, der søger erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse, er steget. Omkring hver tredje elev søger en gymnasial retning efter 9. klasse.

Elevfraværet er alt for højt

Kvalitetsrapporten viser, at fraværet er steget de sidste tre år. Et af de helt store indsatspunkter fremadrettet er derfor at få elevfraværet bragt ned. Sektorchef for Skole og Dagtilbud Espen Fossar Andersen udtaler:

”Det høje elevfravær er langt fra tilfredsstillende, og vi skal have bragt fraværet ned ved en systematisk opfølgning. Ny lovgivning om ulovligt fravær, registrering af fravær to gange om dagen i udskolingen, tæt forældrekontakt og en øget ledelsesmæssigt opfølgning er nogle af de greb, der skal få eleverne til at komme i skole.”

God grund til optimisme

”Ja, der er bestemt fortsat udfordringer at arbejde med, men det er dejligt at konstatere, at resultaterne viser, at dagtilbuddene og folkeskolerne på Lolland generelt er i fremgang. Ikke mindst set i lyset af de mange ændringer, der har været på skole- og dagtilbudsområdet de sidste år. Jeg er sikker på, at såvel ledelserne som det pædagogiske personale vil fortsætte det gode arbejde, så Kvalitetsrapporten for næste år bliver endnu bedre,” siger Espen Fossar Andersen.

Med den nye skole- og dagtilbudsstruktur, som blev gennemført i 2019, er der skabt et forbedret afsæt for at løfte skoler og dagtilbud og realisere de politiske ambitioner for området.

Kvalitetsrapporten skal behandles, når Børne- og Skoleudvalget holder møde på torsdag den 16. januar. Rapporten er tilgængelig under dagsordenen for mødet på kommunens hjemmeside: www.lolland.dk/politik/dagsordener-og-referater

Kontakter

Espen Fossar Andersen
Sektorchef for Skole og Dagtilbud
Tlf. 23 80 73 67
Mail: esan@lolland.dk

Billeder

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum