Danmarks Statistik

Flere mindreårige begår kriminalitet

Del

Efter at have været faldende i en årrække, steg antallet af registrerede lovovertrædelser begået af unge under den kriminelle lavalder fra 2016 til 2017. Læs mere om blandt andet mindreåriges kriminalitet, ofre for forbrydelser og tilbagefald til kriminalitet i publikationen Kriminalitet 2017.

Fra 2016 til 2017 er antallet af registrerede lovovertrædelser begået af unge under den kriminelle lavalder steget fra 2.584 til 2.982. Stigningen kommer efter en årrække, hvor der generelt har været en nedgang i denne type lovovertrædelser. Opgørelsen kommer fra publikationen Kriminalitet 2017, der udkommer i dag. Stigningen ses også, når man måler i forhold til antallet af unge. I 2016 blev der registreret otte anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i alderen 10-14 år. I 2017 var det tal stegt til ni anmeldelser.

”Når de mindreårige begår kriminalitet, drejer det sig især om ejendomsforbrydelser. 59 pct. af de mindreåriges lovovertrædelser lå under ejendomsforbrydelser og herunder især butikstyverier og hærværk,” siger Lisbeth Lavrsen, der er ansvarlig for publikationen Kriminalitet 2017.

Fokus på omstødelse af sager i landsretten

Publikationen er i år udvidet med et temaafsnit, der belyser landsrettens afgørelse i sager, hvor byrettens afgørelse er anket. Heraf fremgår det fx, at landsretten kun i 5 pct. af de sager, hvor byretten har fundet den tiltalte skyldig, ændrer afgørelsen til en frifindelse.

Publikationen indeholder også blandt andet følgende konklusioner:

  • Næsten hver anden afgørelse er en frihedsstraf
  • I alt otte procent af de strafferetlige afgørelser i 2017 var ikke-fældende. Med 78 procent var andelen højest for sager om voldtægter.
  • Mænd og yngre personer anholdes mest
  • Kvindernes andel af færdselslovsovertræderne har været stigende.

Hvis du ønsker at læse mere om kriminalitet i Danmark, kan du gratis downloade den nye publikation Kriminalitet 2017.

Har du spørgsmål til publikation er du velkommen til at kontakte Lisbeth Lavrsen på lil@dst.dk eller 3917 3103.

Nøgleord

Billeder

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Danske virksomheder udleder mere CO218.5.2020 09:01:00 CESTPressemeddelelse

Efter flere års fald er CO2-udslippet fra danske virksomheder steget en anelse siden 2014. Store CO2-udledere som skibsfart, luftfart og glas- og betonindustri udleder mere CO2 end tidligere. Udslippet fra energiforsyning er til gengæld faldet væsentligt. Samlet set er de danske virksomheders CO2-udledninger steget mindre end deres produktion er steget. CO2-intensiteten, opgjort som ton CO2 pr. mio. kr. produktion, er derfor faldet for de danske virksomheder samlet set. Men for de enkelte brancher varierer billedet, flere brancher har haft en stigende CO2-intensitet.

Rigsstatistikerens klumme: Ekstraordinære forhold påvirker BNP-indikatoren11.5.2020 10:02:16 CESTPressemeddelelse

I kølvandet på Corona-epidemien og de politiske forholdsregler for at begrænse den er den økonomiske aktivitet faldet kraftigt. Det vil selvfølgelig påvirke den BNP-indikator, som Danmarks Statistik offentliggør 15. maj. Mens vi venter på resultatet, er det værd at understrege både den ekstra usikkerhed og de fortolkningsproblemer, som er knyttet til indikatoren ved denne specielle lejlighed.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum