Furesø Kommune

Flere kan blive hørt med kortere frister

Del

Udvalget for byudvikling og bolig i Furesø Kommune har justeret måden, borgerne bliver inddraget i byggesager. Flere sager bliver sendt til naboorientering, og høringsperioden ændres fra tre til to uger

Drømmer din nabo om en udestue, kan du måske se tegningerne i din digitale post.
Flere borgere vil nu opleve at blive inddraget i helt lokale forhold så tidligt i processen, at kommunens forvaltning endnu ikke har taget stilling til for eksempel en dispensation fra en lokalplan i forbindelse med en byggetilladelse.

Det er konsekvensen af, at Furesø Kommune sender dispensations-sager i naboorientering, før byggesagsmedarbejderne har taget stilling til dem.
Dispensationssager er typisk ansøgninger om byggetilladelser, som kræver en dispensation fra områdets lokalplan, men det kan også være dispensationer fra beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven, helhedsvurderinger i henhold til byggeloven samt landzonetilladelser.
”Med denne proces inddrager vi borgere og lokalsamfund tidligere og gør dispensationsansøgninger mere synlige. Det lokale demokrati, som vores grundejerforeninger og boligforeninger udgør, kommer altså til at spille en større rolle i, hvordan et byområde eller en bebyggelse for eksempel skal og kan udvikle sig,” siger Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for byudvikling og bolig. Han understreger, at forvaltningen stadig vil være bevidst om at håndhæve for eksempel lokalplanen og lytte til grundejerforeninger, der ønsker en restriktiv tolkning, og som ikke giver plads til mange dispensationer.

Den tidlige inddragelse indebærer samtidig en forventningsafstemning. Når inddragelsen sker så tidligt i processen, skal alle parter vide, at der ikke er taget stilling til den konkrete ansøgning. Hverken i positiv eller negativ retning og hverken politisk eller i forvaltningen.
”Når vi spørger naboerne så tidligt i processen, hvordan de stiller sig til et projekt, undgår ansøgerne, at deres projekt bliver blankt afvist. I stedet kan vi lade ansøgeren vurdere, om de indkomne anbefalinger og reaktioner giver grund til at justere eller måske helt droppe projektet. Vi vil følge, hvordan den ændrede proces modtages af borgerne og være opmærksomme på, om ændringen for eksempel fører til mere uro end ro omkring dispensationsprocessen” tilføjer Egil Hulgaard.

Kortere frister giver hurtigere svar
Samtidig med, at digital post og andre elektroniske muligheder gør det lettere at inddrage og høre flere, er det også blevet lettere at få svar retur. På sit udvalgsmøde den 6. juni har Udvalget for by og bolig derfor vedtaget at nedsætte den normale høringsfrist til de lovpligtige to uger på plan- og bygområdet. Henover sommeren er fristen dog fem uger, og omkring jul, påske og efterår en uge ekstra. I særlige tilfælde vil fristen kunne blive forlænget en uge, hvor der er et ønske om det.
”Det er vigtigt for udvalget, at vi har en effektiv og fleksibel sagsbehandling af hensyn til dem, som skal have en tilladelse fra kommunen. Ofte har borgere og organisationer ikke bemærkninger til byggeprojekter, der sendes i høring, og to uger er derfor ofte tid nok til at se og forholde sig til projekterne. I de tilfælde, hvor der er brug for mere tid, kan forvaltningen dog forlænge fristen, hvis der et velbegrundet ønske om det”, understreger Egil Hulgaard.

Kontakter

Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for Byudvikling og bolig, tlf. 2151 8188, e-mail: efh@furesoe.dk

Claus Torp, by- og kulturdirektør, fungerende kommunaldirektør, tlf. 72165858

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum