Halsnæs Kommune

Flere boliger på vej i Rådhusparken

Del

Halsnæs Kommune har netop indgået aftale om salg af de resterende arealer i Rådhusparken. Det betyder, at der nu bliver bygget boliger på de tidligere boldbaner nær rådhuset.

Salget af grundene sker med henblik på at imødekomme behovet for boliger til familier og seniorer, og som led i at sikre den fortsatte udvikling af området.

Halsnæs Kommune har i maj 2021 haft den sidste del af Rådhusparken i udbud, hvilket resulterede i to bud. Og det er på den baggrund, at Byrådet nu har valgt at indgå en købsaftale med Søfryd ApS, som vil stå for opførelsen af de nye boliger.

Halsnæs Kommune solgte tilbage i 2019 den første del af Rådhusparken, hvor der netop er blevet opført et seniorbofællesskab. Og nu skal der efter planen også opføres boliger på de resterende arealer, som netop er blevet solgt.

Og smilene var store hos begge parter, da aftalen blev underskrevet den 16. december:

”Vi oplever generelt set en stigende efterspørgsel på boliger her i Halsnæs. Det er positivt, men det betyder samtidig, at vores behov for boliger stiger. Derfor er jeg også glad for, at vi med salget af grundene ved Rådhusparken nu kan sikre flere attraktive og forskelligartede boligformer til gavn og glæde for borgerne. Og så er projektet samtidig med til at fortsætte den gode udvikling af Frederiksværk, som allerede er i fuld gang blandt andet med færdiggørelsen af Nordtorvet og resten af projekt Stålsat By,” udtaler borgmester Steffen Jensen.

”Beliggenheden er central, og flere boliger tæt på centrum giver mere liv i byen. Vi ser frem til i samarbejde med Halsnæs Kommune at udvikle og opføre attraktive boliger i en ny grøn bydel tæt på centrum i Frederiksværk,” udtaler Kim Johansen, bestyrelsesformand for Søfryd ApS.

Planlægning af byggeri går nu i gang

I forbindelse med købsaftalen skal der nu udarbejdes en projektplan for byggeriet, der blandt andet skal sikre, at byggeriet tilpasses området, så der skabes en sammenhæng med den øvrige bebyggelse, hvad angår det arkitektoniske udtryk, højde med mere.

Efter planen skal der i tilknytning til de nye boliger også etableres grønne arealer og parkeringsmuligheder. Ligesom det nuværende stisystem fra Pilevej til Krudtværksvej og fra Vibevej til Krudtværksvej påtænkes bibeholdt, så det stadig er muligt for cykelister og gående at krydse området.

Projektplanen vil blive udarbejdet i løbet af 2022, og vil undervejs blive sendt i høring. Det forventes derfor, at byggeriet kan starte i begyndelsen af 2023, og at den første fase af byggeriet er klar i slutningen af 2024

Billeder

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!