Udenrigsministeriet

Finanslov på plads med et grønt løft til udviklingspolitikken

Del

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har sammen med regeringen afsat 1 mia. kr. i en statslig garantiramme til grønne investeringer i udviklingslandene, afsat 150 mio. kr. ekstra til klimabistand og sikret et styrket grønt diplomati. Det er et par af hovedpunkterne i finanslovsaftale om udviklingspolitikken for de kommende år.

Med aftalen om næste års finanslov fortsætter regeringen sin kurs mod en ambitiøs omlægning af Danmarks udviklingspolitiske prioriteter med tre hovedspor: Klare grønne ambitioner, en styrket indsats i nærområderne og en ny markant Afrikapolitik.

Som et resultat af finanslovsforhandlingerne har investeringerne på det grønne område fået et ekstra løft. Regeringen og støttepartierne er blevet enige om at oprette ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” med en samlet kapacitet på 25 milliard kroner. I den forbindelse styrkes Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) med en statslig garantiramme på 1 milliard kroner med fokus på grønne investeringer i udviklingslande. De nye grønne investeringer vil ske efter internationale konventioner og principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima samt antikorruption. Regeringen og støttepartierne er ligeledes blevet enige om at give additionelt 150 mio. kr. i klimabistand mhp. at bidrage til Danmarks internationale forpligtelser.

”Aftalen om Danmarks Grønne Fremtidsfond er en historisk aftale. Med IFU’s nye garantiramme på 1 milliard er vi med til at sikre større volumen til klimaprojekter inden for bl.a. energi, vand og fødevarer. Det vil hjælpe flere udviklingslande i gang med en grøn omstilling og samtidig skabe vækst, jobs og skatteindtægter i udviklingslandene”, siger udviklingsminister, Rasmus Prehn.

”Støttepartierne har skubbet på, og jeg er glad for, at det har været med til at sikre flere grønne investeringer, et styrket grønt diplomati og yderligere midler til klimabistand, der vil bidrage til Danmarks internationale forpligtelser. Der er på finansloven for 2020 afsat 150 mio. kr. til klimabistand ud over de 0,7 pct., hvilket er et vigtigt løft af det grønne område.” - siger udviklingsminister, Rasmus Prehn.

Han tilføjer - ”Det er også meget positivt, at finansloven er med til at styrke vores indsats for et retfærdigt og humant asylsystem. Hertil kommer også en fastholdelse af det vigtige arbejde, som vi har på hjemsendelser”  

Foruden IFU’s nye grønne garantirammen på 1 milliard er regeringen og støttepartierne blevet enige om at styrke Danmarks grønne diplomati. Det sker gennem en styrkelse af det klimadiplomatiske arbejde i EU og FN samt udstationering af energirådgivere i vækstøkonomier, så dansk ekspertise og know-how inden for grøn omstilling bringes i spil ude i verden. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

Baggrund:

IFU investerer i og låner til projekter i udviklingslande, der støtter etableringen af bæredygtig udvikling – herunder vedvarende energi, energieffektivitet, fødevareproduktion og sikring af rent vand mv. – og bidrager til realiseringen af verdensmålene.

Udviklingsbistanden på finansloven for 2020 er prioriteret på følgende hovedpunkter:

 • En klar grøn ambition:
  • Den ”grønne udviklingsbistand” bliver med aftalen for FL20 øget med ca. 750 mio. kr. til i alt ca. 1,45 mio. kr. – mere end en fordobling ift. 2019.
  • Derudover afsættes 1 mia. kr. i en statslig garantiramme til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) som en del af Danmarks nye Grønne fremtidsfond.
 •  Styrke indsatserne i nærområderne:
  • Regeringen afsætter i 2020 320 mio. kr. til nye indsatser i nærområder og skrøbelige stater.
  • Bl.a. øges den humanitære ramme med 100 mio. kr. til i alt 2,7 mia. kr. om året - det højeste niveau nogensinde afsat på en finanslov.
  • Derudover afsættes 80 mio. kr. til at understøtte målet om et mere retfærdigt og humant asylsystem.
  • Den styrkede indsats i nærområderne skal ses sammen med et grønt ­initiativ under klimabistanden, der kobler klima, konflikt og fordrivelse på tværs af Sahel og Afrikas Horn, på 200 mio. kr. om året.
 •  Ny markant Afrikapolitik:
  • Med FL20 tager regeringen første skridt i gentænkningen af Danmarks Afrikapolitik med en omprioritering for ca. 650 mio. kr. målrettet nye indsatser, der bl.a. skal arbejde for flere muligheder for unge i Afrika og sætte ind mod irregulær migration mod Europa.
  • Bl.a. afsættes 80 mio. kr. til at fremme ansvarlige private investeringer i FN’s verdensmål samt 15 mio. kr. til at forbedre arbejdsforholdene i Afrika.
  • Derudover afsættes bl.a. 65 mio. kr. til at støtte fri og retfærdig handel i og med Afrika samt 75 mio. kr. til god regeringsførelse, demokratisering og civilsamfund i Sahel og Afrikas Horn.
 • Kvinder og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder:
  • Regeringen afsætter 755 mio. kr. til globale indsatser for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, bl.a. med fokus på kvinder og piger i humanitære kriser.
  • Derudover øger regeringen i 2020 bidraget til FN’s organisation for ligestilling (UN Women) med 15 mio. kr. ekstra til i alt 78 mio. kr.

Som resultat af forhandlingerne er der desuden afsat 4 mio. kr. til DanWatch arbejde vedrørende samarbejdet mellem medier og lokale civilsamfundsaktører i udviklingslandene. Der afsættes i alt 4 mio. kr. i 2020, der udmøntes i perioden 2020-2022.

Læs mere i Regeringens Udviklingspolitiske Prioriteter 2020.

 For yderligere oplysninger:

 Presserådgiver Laura Sørensen Topp, tlf. 33 92 05 69, mobil 61 97 92 41 

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Årets sidste katastrofe udeblev – men der er masser af kriser at bruge pengene på31.12.2019 10:29:12 CETPressemeddelelse

Her på årets sidste dag kan vi på ét punkt ånde lettet op og glæde os over, at julefreden ikke blev forstyrret af en pludselig katastrofe. For 15 år siden rullede tsunamien ind over Sydøstasien og efterlod total kaos. Kaos blev ikke mindre af, at regnskabsåret var gjort op hos de fleste donorer - og dermed var de humanitære kasser tømte. Også i Udenrigsministeriet var alle pengene til humanitære katastrofer blevet uddelt. Derfor besluttede man efterfølgende at etablere en humanitær reserve, som man kan gribe til, hvis der skulle opstå en pludselig katastrofe på en af årets sidste dage. Reserven, der går under navnen Tsunami-bevillingen, er i år på 120 millioner kroner. ”Det er selvfølgelig glædeligt, at verden i år ikke er blevet ramt af en stor katastrofe. Det betyder, at vi kan bruge pengene til andre formål – og dem er der desværre nok af,” siger udviklingsminister Rasmus Prehn. I praksis betyder det, at der i dag – den 31. december – bliver udbetalt bidrag til bl.a. Zimbabwe, Yemen

Prehn til flygtningetopmøde: 80 millioner kr. til unge flygtninges uddannelse17.12.2019 20:08:55 CETPressemeddelelse

Ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, deltager i denne uge i flygtningetopmødet, Global Refugee Forum, i Genève. Ministerens fokus er på unge flygtninges fremtid, og Danmark bevilger 80 mio. kr. til flygtningebørns uddannelse og stipendier til universitetsstudier. ”Vi er nødt til at tænke langsigtet for den generation af unge mennesker, der vokser op som flygtninge. Hjælpe dem med træning eller uddannelse, så de kan få et job og skabe sig en hverdag i nærområderne.” – siger Rasmus Prehn Han tilføjer - “Derfor bevilger jeg 70 millioner kr. til uddannelse af flygtningebørn i Uganda og Etiopien samt 10 mio. kr. til et uddannelsesinitiativ, Tyskland har startet med stor succes. Initiativet er opkaldt efter Albert Einstein og giver stipendiater til flygtninges universitetsstudier. Hvem ved, om fremtidens Einstein sidder i en flygtningelejr?” Formålet med mødet er at skabe mere international solidaritet i håndteringen af store flygtningekriser. Flygtningekriser ender typisk med