Beskæftigelsesministeriet

Finanslov 2021: 640 millioner kroner til opkvalificering

Del

Regeringen har sammen med RV, SF, EL og Alternativet indgået en finanslovaftale om stimuli og grøn genopretning. For at sætte skub i økonomien og tage hånd om arbejdsmarkedet er der afsat 640 millioner kroner til opkvalificering. Det bliver mere attraktivt at uddanne sig til SOSU-assistent og til grønne job. Derudover får ledige ret til et kort jobrettet kursus, og der kommer ekstra hjælp til mindre virksomheder i kriseramte brancher og særlig hårdt ramte områder.

Regeringen ønsker, at flere benytter krisen til at opkvalificere sig, så virksomhederne kan finde den arbejdskraft, de har brug for på arbejdsmarkedet.

Med finanslovaftalen for 2021, der er indgået mellem regeringen, RV, SF, EL og Alternativet, bliver der samlet afsat 640 millioner kroner til opkvalificering i periode 2021-2024. Pengene kommer oveni sommerens to brede politiske aftaler om opkvalificering til i alt 730 millioner kroner.

Økonomien kan være afgørende faktor, når folk skal beslutte, om de skal sætte sig på skolebænken. Derfor lavede regeringen og et bredt flertal i sommer en aftale om at ufaglærte ledige på dagpenge, der er over 30 år eller faglærte med en forældet uddannelse får ret til at tage en uddannelse til brancher med mangel på arbejdskraft til 110 procent dagpenge i 2021.

Med finansloven for næste år har man som noget nyt i 2021 ret til med forhøjede dagpenge at uddanne sig til SOSU-assistent eller uddanne sig inden for et arbejdsmarked i grøn omstilling.

Yderligere 30 millioner kroner afsættes til den regionale uddannelsespulje i 2021, så ledige hurtigt og fleksibelt kan blive omstillet til nye job og brancher. Samtidigt indfører man et etårigt forsøg, hvor ledige får ret til at tage et kort jobrettet kursus fra første ledighedsdag.

Der er derudover afsat 50 millioner kroner til målrettet opkvalificering i Nordjylland og hovedstadsområdet, som har været særlig hårdt ramt under krisen. I den forbindelse styrkes det regionale branchesamarbejde i Nordjylland og hovedstadsområdet ved, at der i starten af 2021 ansættes flere VEU-koordinatorer. De skal følge det regionale kompetencebehov tæt og sikre hurtig og erhvervsrettet omstilling af arbejdsstyrken. 

Jobrotationsordningen bliver udvidet. For forløb påbegyndt i 2021 bliver kravene lempet, så vikarens forudgående ledighed går fra seks til tre måneder, og ansættelsen som jobrotationsvikar kan vare i ni måneder i stedet for seks måneder.

Varslingspuljen styrkes også med 100 millioner kroner. Puljen har været flittigt brugt i 2020, hvor der bl.a. er givet ca. 73 millioner kroner til initiativer i forbindelse med afskedigelser i Københavns Lufthavn. I 2021 forventes der også at være et behov for at kunne sætte ind med hjælp ved større virksomhedslukninger eller afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Formålet er at hjælpe opsagte medarbejdere hurtigt videre i ny beskæftigelse med en tidlig og målrettet indsats. Fx opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft.

Med aftalen bliver det også muligt i 2021 at sætte ind med hjælp til afskedigede fra mindre virksomheder på op til 20 ansatte i brancher som er særlig hårdt ramt fx minkfarme. Der er afsat 30 millioner kroner til det.

 Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Tusindvis af danskere har desværre mistet deres job under corona-krisen. Arbejdsløshed er ikke den enkeltes ansvar alene. Det er en opgave, som vi skal løse i fællesskab. Vi skal give ledige en vej tilbage i beskæftigelse, og vi skal gøre det klogt, så det kommer den enkelte, virksomhederne og samfundet til gode.

 - Personlig økonomi skal ikke være en barriere for at opkvalificere sig – ikke når vi taler om områder, hvor arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft. Med sommerens aftaler har vi taget et vigtigt skridt mod mere opkvalificering for den ledige. Nu bygger vi ovenpå, så ledige også kan uddanne sig til SOSU-assistenter og grønne job med forhøjede dagpenge. Målet er at få flere til at uddanne sig til områder, hvor vi virkelig mangler arbejdskraft, og samtidig hjælpe med til at nå Danmarks ambitiøse klimamål. 

- En række brancher og nogle geografiske områder har været særlig hårdt ramt, og jeg er glad for, at vi med aftalen giver de ledige en ekstra håndsrækning, så de har bedre mulighed for at komme videre i andet arbejde. Vi giver også alle ledige ret til et kort erhvervsrettet kursus fra første ledighedsdag, så de hurtigt kan komme ud og bidrage der, hvor arbejdsmarkedet skriger på arbejdskraft.

Læs hele aftalen her.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830.

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher15.1.2021 09:00:00 CETPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder i en svær periode. Det sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger. Dele af samfundet er lukket ned for at få styr på smittespredningen, som er ekstra alvorlig på grund den meget smitsomme corona-variant B.1.1.7, der er kommet til landet, og ifølge sundhedsmyndighederne må forventes at ramme endnu flere den kommende tid. Med forlængelsen er parterne desuden enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag

Regeringen vil skærpe testkrav til vandrende arbejdskraft8.1.2021 16:43:44 CETPressemeddelelse

Regeringen har fredag den 8. januar 2021 præsenteret en række stramninger af de gældende indrejserestriktioner. Regeringen vil blandt andet skærpe krav om test af vandrende arbejdskraft. Det sker på grund af den alvorlige situation i Danmark med mange smittede og et højt antal indlagte på danske hospitaler og i lyset af de nye mutationer af COVID-19-virus i henholdsvis England og Sydafrika. Kravet skal være med til at begrænse smittespredning og samtidig understøtte, at der kan blive holdt gang i økonomien og de danske virksomheder. Vandrende arbejdskraft er omfattet af det skærpede generelle krav om testcertifikat ved indrejse til Danmark, som fra 9. januar 2021 klokken 17 skal bygge på en maksimalt 24 timer gammel negativ COVID-19-test. Testen kan være en quicktest. I dag må testen højest være 72 timer gammel ved indrejse til Danmark. Desuden lægger regeringen op til, at arbejdsgivere, der har vandrende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet

Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til ledighedstallet for november 20208.1.2021 08:38:46 CETPressemeddelelse

Ledigheden er faldet med 3.200 personer i november 2020. Dermed er ledigheden på 127.700 fuldtidspersoner svarende til 4,5 procent af arbejdsstyrken. I oktober lå ledigheden på 4,6 procent. Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Ledigheden fortsatte med at falde i november, hvor der var 3.200 færre ledige, og det er glædeligt. Det hører med til billedet, at der ved udgangen af november var 8.300 personer på den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som ikke tæller med i de officielle ledighedstal. - Den seneste udvikling i ministeriets egne tal for tilmeldte ledige tyder samtidig på, at den igangværende anden bølge af corona-smitten og de skærpede restriktioner vil sætte sit præg på ledigheden i begyndelsen af det nye år. - Denne regering ønsker at investere i mennesker og bruge krisen til, at flere opkvalificerer sig, så både den enkelte og arbejdsmarkedet som helhed står bedre rustet til fremtidens udfordringer. Vi har bl.a. gjort det mere attraktivt for uf

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet22.12.2020 10:45:09 CETPressemeddelelse

Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdsplader. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning. Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen: - Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker - Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen - Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger - Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger Aftalen skal nu omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher, da udfordringerne kan være forskellige alt afhængig af branche. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante og konkrete for arbejdsp

Tidlig pension vedtaget: 41.000 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen21.12.2020 14:05:55 CETPressemeddelelse

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ret til tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. Regeringen vurderer, at 24.000 vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster. 80 procent af de, der får retten, er ufaglærte eller faglærte, eksempelvis slagteriarbejdere, håndværkere og SOSU-assistenter. Desuden bliver kravene til seniorpensionsordningen lempet fra 15 timer om ugen til 18 timer om ugen, så flere kan få gavn af den. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”For første gang i årtier udvider vi nu lønmodtagernes rettigheder. Når vi beder danskerne om a

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for oktober 202021.12.2020 08:52:45 CETPressemeddelelse

I oktober 2020 var der 2.774.636 personer i job, hvilket er en lille stigning i forhold til september svarende til 0,1 pct. Der var, sammenlignet med september, omkring 540 flere private ansatte og 825 flere offentligt ansatte. Det er 26.700 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned før COVID-19 lukkede landet delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Beskæftigelsen fortsatte med at stige i oktober, hvor knap 1.600 flere var i arbejde, og det glæder jeg mig over. Samtidig viser regeringens økonomiske redegørelse fra december, at der ventes en gradvis genopretning af økonomien, som vil medføre en fortsat fremgang i beskæftigelsen fra det lavere niveau i foråret de kommende år. - Den igangværende anden bølge af coronasmitten ventes dog at påvirke arbejdsmarkedet negativt i en period

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum