Udenrigsministeriet

Finanslov 2019: Regeringen vil skabe vækst i Afrika og udvikling i nærområderne

Del

Regeringen afsætter 0,7 pct. af BNI til udviklingsbistand svarende til 16.392 mio. kr. på sit forslag til finanslov for 2019. Hertil kommer yderligere 183 mio. kr. som en efterregulering af niveauet for udviklingsbistanden i 2017. Der afsættes således i alt 16.575 mio. kr. til udviklingsbistanden på finanslovsforslaget.

Grundet væksten i dansk økonomi, faldende udgifter til flygtningemodtagelse i Danmark samt efterreguleringen vokser det beløb, som regeringen vil investere i udviklingslandene, med godt 1,1 mia. kr. i forhold til finansloven 2018.

”Jeg glæder mig over, at regeringens stramme udlændingepolitik virker. Den betyder, at vi skal bruge færre penge på danske asylcentre og i stedet kan investere i en bæredygtig udvikling i nogle af verdens fattigste lande og hjælpe mennesker til et håb om en fremtid, der hvor de bor”, siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.

Udgifterne til flygtningemodtagelse i Danmark, der kan opgøres som udviklingsbistand, er på finanslovforslaget for 2019 budgetteret til 494 mio. kr.- det laveste beløb afsat til flygtningemodtagelse siden 2010.

Regeringen har på finanslovsforslaget prioriteret et historisk stort beløb til humanitære indsatser i bl.a. flygtninges nærområder. På globalt plan er 68,5 mio. mennesker på flugt eller fordrevet fra deres hjem – det højeste antal nogensinde - og behovet for humanitær bistand i bl.a. nærområderne til konflikten i Syrien er massivt.

”Vi ved, vi kan hjælpe flere, når vi hjælper i nærområderne. Og når vi hjælper flygtninge og fordrevne i nærområderne, vil færre være fristet til at søge længere bort, f.eks. mod Europa. Derfor afsætter vi et rekordhøjt beløb – 2,6 mia. kr. - til humanitære indsatser i bl.a. nærområderne, ” siger Ulla Tørnæs.

Håndtering af irregulær migration og bekæmpelsen af dens grundlæggende årsager er et omdrejningspunkt på finanslovsforslaget for 2019. Regeringen øger bl.a. bevillingen til at fremme samarbejdet med oprindelseslande om udsendelse af afviste asylansøgere, og bistanden til Afrika øges. Regeringen afsætter 1,72 mia. kr. til bilaterale landeprogrammer i Afrika i 2019 og der afsættes 75 mio. kr. til den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling under EU’s Eksterne Investeringsplan med en øremærkning til Afrika. Endvidere afsætter regeringen et rekordstort beløb til Danida Business Finance på 500 mio. kr. til investeringer i infrastruktur i bl.a. Afrika.

”For langt størstedelen af Afrikas befolkning er den største udfordring ikke kriser og konflikter, men hverdagen. For dem er jobs og økonomiske muligheder dér, hvor de bor, afgørende for vejen ud af fattigdom og økonomisk migration. Vi kan derfor kun forebygge fremtidige migrationsstrømme fra Afrika mod Europa, hvis der sker økonomisk vækst og skabes jobs på det afrikanske kontinent. Og den indsats skal Danmark bidrage til, også af sikkerhedspolitiske grunde,” siger Ulla Tørnæs.

På finanslovsforslaget har regeringen også afsat et rekordstort beløb på 715 mio. kr. til multilaterale indsatser til fremmer af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

”Ligestilling og styrkelse af kvinders rettigheder er nøglen til fattigdomsbekæmpelse, og desværre er indsatsen blevet endnu vigtigere i lyset af den amerikanske administrations beslutning om at stoppe al støtte til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Derfor styrker vi den danske indsats” siger Ulla Tørnæs.

Med finanslovsforslaget løfter regeringen også klimapuljen til 540 mio. kr. årligt – det højeste niveau nogensinde afsat på en finanslov. Dermed bidrager Danmark bl.a. til, at udviklingslandene kan leve op til forpligtelserne i klimaaftalen fra Paris.

”Med de 540 mio. kr. giver vi et massivt bidrag fra Danmark til at gennemføre Parisaftalen og sikre at udviklingslandenes energisystemer bliver mere bæredygtige. Vi byder ind med danske kompetencer, og det er der i høj grad behov for i udviklingslande, hvor klimaforandringerne nogle steder er med til at holde folk i fattigdom og hæmmer økonomisk vækst. Med 540 mio. kr. lægger vi op til at sætte ekstra tryk på indsatserne” siger Ulla Tørnæs. 

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Nyt dansk bidrag på 100 mio. kr. til FN’s Fredsopbygningsfond23.9.2018 10:22pressemeddelelse

Regeringen har besluttet at bidrage med 100 mio. kr. til FN’s Fredsopbygningsfond. Det danske bidrag er en markant støtte til Fonden, der arbejder for stabiliseringen af lande, der har været, er eller kan blive ramt af voldelige konflikter. Det sker gennem hurtig, fleksibel og risikovillig finansiering af konfliktløsnings- og stabiliseringsindsatser. FN’s generalsekretær Antonio Guterres har gjort Fonden til et centralt element i reformen af FN’s freds- og sikkerhedsarbejde.

Alvorlig kritik af forvaltningen på fiskeriområdet20.9.2018 11:30pressemeddelelse

Kammeradvokaten har undersøgt udvalgte sager på fiskeriområdet på baggrund af en række forhold som Udenrigsministeriet blev opmærksom på i efteråret 2017. Kammeradvokaten finder, at forvaltningen har været meget imødekommende over for erhvervet generelt, og at administrationen har været mangelfuld og fejlbehæftet. Samlet set vurderer Kammeradvokaten, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel. Undersøgelsen viser ikke tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkelte fiskere. Eva Kjer Hansen vil have området undersøgt yderligere.