Aalborg Universitet

Fattige og lavt uddannede sparer på varmen

21.3.2017 09:34 | Aalborg Universitet

Del

Ny forskning viser, at indtægt, uddannelse og varmeforbrug følges ad.

Indtægt, uddannelsesniveau og vores forældres forbrugsvaner har betydning for, hvor meget vi skruer op for varmen i vores boliger. Og det er de lavt lønnede og lavt uddannede husstande, som er bedst til at spare på varmen.

Det viser en ny ph.d.-afhandling, hvor sociolog Anders Rhiger Hansen fra Aalborg Universitet København har undersøgt statistiske sammenhænge mellem varmeforbrug og forskellige sociale forhold i enfamilieshusstande i Danmark. Undersøgelsen er baseret på registermateriale, der omfatter 1,2 millioner observationer fordelt over to år.

Blandt konklusionerne i afhandlingen er bl.a., at husstande med voksne, der kun har en grundskoleuddannelse, bruger næsten fire procent mindre varme end akademikerhusstande – også når der er korrigeret for det forhold, at højt uddannede ofte bor bedre end lavt uddannede. På samme måde viser det sig, at husstande med en årsindkomst på 200.000 kroner bruger næsten fem procent mindre varme end husstande med den dobbelte årsindkomst.

”Nogle vil måske tro, at lavt uddannede har sværere ved at spare på varmen end højt uddannede, men det forholder sig lige omvendt”, siger Anders Rhiger Hansen, som 20. marts forsvarede sin ph.d.-afhandling på Aalborg Universitet København. I afhandlingen undersøger Anders Rhiger Hansen de statistiske sammenhænge mellem varmeforbrug og forskellige sociale forhold i enfamilieshusstande i Danmark.

Vaner handler om sociale relationer

Hvad er forklaringen? Er det simpelthen, at når man er fattig, så sparer man på alt, også på varmen?

”Økonomiske faktorer er en del af forklaringen, men nedarvede vaner spiller også en væsentlig rolle”, siger Anders Rhiger Hansen. Han har nemlig tillige undersøgt generationsforskelle og vist, at voksne personers varmeforbrugsmønstre i meget høj grad svarer til deres forældres varmeforbrugsmønstre.

”Dette indikerer, at indgroede varmeforbrugsvaner bliver nedarvet fra generation til generation, og at de nedarvede vaner har stor betydning senere i livet”.

Anders Rhiger Hansen forklarer, at børn helt kropsligt tilegner sig deres forældres vaner og praktiserer dem senere i livet, hvilket særligt gælder for de lavt uddannede. Og jo tættere de voksne og deres forældre bor på hinanden, des større er ligheden mellem varmeforbrugsvanerne.

“Dette kunne betyde, at ligheden med forældrenes vaner i høj grad også handler om vedligeholdelse af familierelationer og andre relationer eksempelvis til venner og naboer”, siger Anders Rhiger Hansen.

Den nye viden om hvordan sociale forhold styrer vores varmeforbrug, kan få stor samfundsmæssig værdi, fordi det giver bedre muligheder for at målrette energisparetiltag fra det offentliges side:

”Den sociologiske forskning viser, at der er andre mekanismer på spil ud over de økonomiske incitamenter, fx social status og hverdagens familieliv”, siger Anders Rhiger Hansen.

Kontakter

Ph.d. Anders Rhiger Hansen, arh@sbi.aau.dk, telefon 6167 2860

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

50 år 16. august 2017: Forskningschef Ruut Peuhkuri, Heksehøjen 5B, 4700 Næstved10.8.2017 11:23pressemeddelelse

Når Ruut Peuhkuri skal rense hovedet eller samle tankerne, er det bedste hun ved at cykle langs markerne på de små landeveje. Derfor springer hun flere gange om ugen på racercyklen i sit hjem i Næstved og cykler de 45 km til Køge St., hvorfra hun tager S-toget videre til Aalborg Universitet i Sydhavnen i København. Her har hun det seneste år været forskningschef hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) med ansvar for afdelingen Byggeteknik og Proces. Forskere søger hele tiden ny viden og denne viden findes især i mødet mellem de traditionelle forskningsdiscipliner og erhverv, mener Ruut Peuhkuri. Derfor er hendes ambition som forskningschef bl.a. at styrke samarbejdet mellem anvendt forskning på internationalt plan og den danske byggebranche. Ruut Peuhkuri er uddannet civilingeniør, har en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og er ekspert i bygningsfysik. Hendes forskning har især handlet om fugt i klimaskærmen, og hun har specialiseret sig i fugtdynamik og samspillet mellem

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum