MP Pension

Farvel til olie og kul

Del

MP Pension ekskluderer over 1.000 fossile selskaber

Jens Munch Holst, direktør, MP Pension
Jens Munch Holst, direktør, MP Pension

MP Pension valgte i 2016, at selskabets investeringspolitik skal understøtte Paris-aftalens målsætning om, at temperaturen på kloden højst må stige med 2 grader. Den målsætning kræver handling fra politikere og virksomheder verden over. Nu har MP Pensions bestyrelse besluttet at skille sig af med alle aktier i olie, kul og tjæresand.

"Vores ambition er at sikre vores medlemmer det højst mulige afkast baseret på ansvarlige investeringer", siger direktør i MP Pension, Jens Munch Holst.

"Når vi har en målsætning om at følge Paris-aftalens anbefalinger for et bedre klima på kloden, skal vi også efterleve det. Og vi har analyseret os frem til, at vores beslutning på sigt vil gavne det samlede afkast", siger Jens Munch Holst.

Beslutningen vil medføre, at MP Pension sælger alle fossilaktier og ekskluderer over 1.000 selskaber fra investeringsuniverset. Selskaber inden for kulindustri og tjæresand frasælges i år. Olie senest ved udgangen af 2020. Frasalget vil frigøre over en milliard kroner, som så skal investeres andre steder. I forvejen har MP Pension grønne investeringer for 3,5 milliarder kroner, og det tal vil vokse.

"Vi tror på den grønne omstilling. Både når det handler om klodens fremtid og om at sikre den bedste investering. Derfor kan fossilselskaber også komme ind i vores portefølje igen, hvis de omstiller deres produktion og forretningsmodel i en mere klimavenlig retning", siger Jens Munch Holst.

  • Kul – sælges i 2018
  • Tjæresand – sælges i 2018
  • Olie – sælges inden 31. december 2020.

Nøgleord

Kontakter

Christian Gundtoft, presseansvarlig, MP Pension. Mobil: 51756595

Billeder

Jens Munch Holst, direktør, MP Pension
Jens Munch Holst, direktør, MP Pension
Download

Information om MP Pension

MP Pension
MP Pension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for 125.000 magistre, gymnasielærere og psykologer. Vi forvalter investeringer for cirka 115 milliarder kroner.