Halsnæs Kommune

Farten harmoniseres på otte veje i Halsnæs

Del

Hastigheden justeres til på udvalgte strækninger i Halsnæs, så det bliver mere enkelt at overholde fartgrænserne.

Kappelhøjvej ved Kregme.
Kappelhøjvej ved Kregme.

I den kommende tid bliver hastighedstavlerne skiftet langs otte vejstrækninger i Halsnæs.

På nogle veje har der været skiftende hastighedsgrænser over korte afstande, hvilket har skabt forvirring blandt bilisterne og uhensigtsmæssige køremønstre. Andre steder har hastigheden været fastsat efter lokale forhold, der siden er blevet ændret, uden fartgrænsen er fulgt med.

Det bliver de nu, efter Halsnæs Kommune sammen med Nordsjællands Politi har gennemgået udvalgte veje. Målet har været at forenkle fartgrænserne, så de stemmer mere overens med vejens funktion, udformning og omgivelser.

Harmoniseringen glæder formand for Udvalget for Plan og Byg Michael Thomsen.

”At fastsætte den rette hastighed handler grundlæggende om at kombinere fremkommelighed med sikkerhed. I Halsnæs har vi haft nogle vejstrækninger, hvor der med tiden er kommet mange skift i hastigheden, eller hvor fartgrænsen ikke er blevet justeret til, efter omgivelserne har ændret sig. Det får vi nu rettet op på med harmoniseringen af otte udvalgte strækninger, så det bliver mere enkelt og giver mere mening til de nutidige forhold, men stadig er sikkert,” siger Michael Thomsen.

Ændringer på Kappelhøjvej

Blandt de strækninger, hvor hastighedstavlerne ændres, er Kappelhøjvej ved Kregme, som i februar fik megen omtale, efter politiet foretog flere målinger i 30 km/t-zonen i vejens sydlige del.

Fremover bliver farten netop det sted sat op til 40 km/t, ligesom der også justeres i hastighederne tæt ved den nedlagte Kregme Skole. Ændringerne har dog ikke direkte forbindelse til politiets fartmålinger, idet arbejdet med den nye Hastigheds- og Vejklasseplan begyndte tilbage i efteråret 2021.

”Kappelhøjvej er et godt eksempel på en strækning, der har trængt til en harmonisering. På blot 1,3 kilometer er der tre forskellige hastighedsgrænser, som bilisterne skal forholde sig til. Det fører til, at man kommer op og ned i fart, og nogle bliver måske også forvirrede omkring, hvad man egentlig må køre. Det er ikke hensigtsmæssigt - især ikke, fordi de hidtidige hastigheder ikke længere giver mening i forhold til omgivelserne. Derfor har det været naturligt at se på, om hastighederne skulle rettes til, og det bliver de nu,” siger Michael Thomsen.

Byrådet godkendte i efteråret den overordnede Hastigheds- og Vejklasseplan, der siden har været i høring. Det har ført til en konkretisering af, hvilke strækninger der trængte til et eftersyn, og disse er siden gennemgået sammen med Nordsjællands Politi, som har godkendt ændringerne. Administrationen vil fortsat se på, om der er strækninger, hvor hastigheden med fordel kan harmoniseres.

Fakta – her sker der ændringer

  • Kappelhøjvejs sydlige del: Strækningen med påbudt 30 km/t ændres til 40 km/t
  • Kappelhøjvej mellem Brederødvej og Strandvejen: Hastigheden ændres til 60 km/t med anbefalet lavere hastighed i svinget. Fodgængerfelt nedlægges.
  • Brederødvej forbi den tidligere Kregme Skole: Strækningen med 40 km/t forbi den gamle skole ændres til byzone (50 km/t). Fra byzonens ophør og mod syd til krydset med Kappelhøjvej sættes hastigheden til 60 km/t.
  • Tollerupvej fra Melby-byzonen og 300 meter mod vest: 60 km/t mellem byzonen i Melby og svinget med 40 km/t ændres til 50 km/t.
  • Torpmaglevejen: Den nuværende 40 km/t-strækning fra nr. 18 til 32 udvides 300 meter mod nord forbi campingpladsen.
  • Torupvejen: 40 km/t-zonen vest for Torpmaglevejen mellem nr. 58 og 65 udvides 50 meter til begge sider og suppleres med et farligt sving-skilt. 60 km/t øst for Torpmaglevejen ændres til 50 km/t pga. nærliggende efterskole.
  • Helsingevej mellem Arresødalvej og Helsingevej 104: Mellem Arresødalvej og Søfrydvej harmoniseres til 40 km/t på hele strækningen. Hastigheden ved indsnævringen ved nr. 104 ændres fra 50 km/t til 60 km/t.
  • Ll. Karlsmindevej: Strækningen fra Ullerup Skovvej til Stadionvej ændres til 40 km/t.

Billeder

Kappelhøjvej ved Kregme.
Kappelhøjvej ved Kregme.
Download

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!