Lolland Kommune

Familiedialog i alle skoler og daginstitutioner

Del

Familiedialog er et online samarbejdsredskab, som gør det nemmere for skoler og daginstitutioner at samarbejde med forældre om børn og unges trivsel. Det skal nu udbredes til alle skoler og daginstitutioner i Lolland Kommune. Efter sommerferien vil forældre med 0-18-årige børn derfor kunne opleve at blive kontaktet med et tilbud om at deltage i Familiedialog.

I efteråret 2016 blev samarbejdsredskabet Familiedialog sat i værk som et pilotprojekt i Nordvestskolen og de tilhørende daginstitutioner. I første halvår af 2017 har resten af kommunens medarbejdere inden for børne- og ungeområdet været på introduktionskursus i, hvordan man anvender Familiedialog, og redskabet er nu en realitet. Familiedialog er dog stadig under implementering, og medarbejderne øver sig i at anvende det.

De foreløbige erfaringer med Familiedialog i Lolland Kommune er gode. Pt. er der ca. 80 dialoger i gang mellem forældre og deres barns skole eller daginstitution, og der er en positiv udvikling hos de fleste af de børn, der er dialog omkring.

”Vi er meget opmærksomme, hvis børn viser tegn på ikke at trives. Når vi har en fornemmelse af, at et barn ikke har det godt, tager vi straks kontakt til forældrene, så vi hurtigst muligt kan samarbejde om at hjælpe barnet til at få det bedre. Her har Familiedialog vist sig at være et nyttigt redskab, fordi det giver alle parter et godt overblik over samarbejdet og god mulighed for at følge udviklingen hos barnet,” fortæller Jesper Neumann, Souschef for Distrikt Vest i Lolland Kommune.

Hvis et barn eller en ung oplever ændringer i hverdagen eller har udfordringer, som de har svært ved at håndtere, kan det gå ud over barnets trivsel. Det kan for eksempel vise sig ved, at barnet eller den unge ikke længere har lyst til at lege med de andre børn, bliver mobbet, ikke har lyst til at gå i skole eller børnehave, eller ved at barnet begynder at sakke bagud i nogle fag.

”Næsten alle familier oplever på et eller andet tidspunkt forandringer eller udfordringer, som kan have indflydelse på deres børns trivsel. Alle undersøgelser viser, at hvis børnene får den rigtige hjælp i tide, så kan mange problemer undgås. Med Familiedialog har vi mulighed for sammen med forældrene at lave en samlet indsats, hvor forældrene hele tiden har føling med, hvad der sker. Det er nemt at få den nødvendige hjælp igennem Familiedialog, og det giver os som kommune mulighed for at optimere den hjælp, vi tilbyder. Vi har da også allerede oplevet meget positive samarbejder med de familier, som indtil videre har deltaget,” siger Lotte Christensen, Børn- og Ungechef i Lolland Kommune.

Om Familiedialog

Familiedialog involverer børn og unge i skoler, børnehaver, vuggestuer, dagpleje, klub og sundhedstjeneste, som ikke trives. Det er et frivilligt og gensidigt samarbejde, hvor forældrene bliver inddraget som dem, der kender deres barn bedst. Samarbejdet foregår online og fungerer som en fælles platform for alle involverede parter. Det bidrager til at gøre samarbejdet mellem forældre og kommune mere struktureret, og forældrene får nemmere ved at følge med i forløbet og deltage som vigtige medspillere i arbejdet med deres barns trivsel.

Sådan forløber samarbejdet i Familiedialog

Det kan både være fagpersonale omkring barnet eller barnets forældre, der tager initiativ til et forløb med Familiedialog. Forældrene skal kontakte barnets skole, daginstitution eller sundhedsplejerske for at sætte forløbet i gang. Når en dialog er oprettet, får forældrene en mail i e-boks, hvorefter de kan logge ind på Familiedialog med deres NemID via www.lolland.dk/familiedialog.

Sammen med barnets lærer eller pædagog er forældrene med til at beslutte, hvem der skal inddrages i forløbet. Alle skriver deres bekymringer og løsningsforslag ind i Familiedialog. Herefter mødes de og drøfter, hvilke indsatser der er behov for, og lægger en handleplan for, hvad der skal ske, og hvem der skal gøre hvad. Aftalerne bliver skrevet direkte ind i Familiedialog, hvor alle kan se dem. Når alle opgaverne i handleplanen er udført mødes forældre og fagpersonale igen for at følge op. Hvis barnet er i bedre trivsel, kan forløbet afsluttes. Hvis ikke, aftaler parterne et videre forløb og fordeler nye opgaver mellem sig.

Forældre, som har en bekymring om deres barn og har lyst til at være med i Familiedialog, kan kontakte deres barns kontaktlærer, primærpædagog, dagplejer eller sundhedsplejerske. I løbet af efteråret vil der komme mere information til forældre om Familiedialog.

Læs mere om Familiedialog på www.lolland.dk/familiedialog

Nøgleord

Kontakter

Lotte Christensen
Sektorchef for Børn og Unge, Lolland Kommune
Tlf. 40 46 38 72


Jesper Neumann
Souschef for Distrikt Vest, Lolland Kommune
Tlf. 51 24 33 12

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Ny hjemmeside og arrangementer i september byder internationale tilflyttere velkommen til Lolland24.8.2021 06:05:00 CEST | Pressemeddelelse

Lolland Kommune har netop lanceret hjemmesiden newcomers.lolland.dk, hvor nuværende og potentielle internationale tilflyttere kan få information på engelsk om at bosætte sig på Lolland. På siden er der også mulighed for at få et overblik over de lokale arrangementer for internationale tilflyttere i september måned. Arrangementerne er planlagt som en del af den landsdækkende kampagne ”Welcome September”.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum