Danmarks Statistik

Fald i anmeldelser om røveri og dokumentfalsk i 2021

Del

Færre straffelovsovertrædelser blev anmeldt i 2021, og det var især et fald i anmeldte forbrydelser såsom røveri, tyveri, dokumentfalsk og indbrud, der trak ned. Omvendt modtog politiet flere anmeldelser om seksualforbrydelser.

Antallet af anmeldelser for straffelovsovertrædelser faldt fra 325.500 i 2020 til 289.500 i 2021 svarende til 11 pct. Faldet findes især inden for såkaldte ejendomsforbrydelser, der blandt andet omfatter dokumentfalsk og røveri, hvor de største procentvise fald i anmeldelser med henholdsvis 26 pct. og 21 pct. kunne ses. Det viser en ny publikation fra Danmarks Statistik om kriminalitet i Danmark.

”Antallet af anmeldte forbrydelser mod personlig ejendom har været faldende i flere år, dog med en mindre stigning fra 2015 til 2016. Herefter har antallet igen været faldende og er i alt faldet 45 pct. siden 2011,” siger Isabell Hartvig Larsen, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

Under ejendomsforbrydelser, som udgør 83 pct. af alle anmeldte straffelovsovertrædelser, findes også bl.a. indbrud, hærværk og tyveri af køretøjer og cykler. Disse typer af forbrydelser havde alle markant færre anmeldelser i 2021 sammenlignet med 2020.  Til gengæld steg antallet af anmeldelser om hæleri med 29 pct.

Stigning i anmeldte seksualforbrydelser 

Selvom det overordnede antal af anmeldelser for straffelovsovertrædelser faldt med 11 pct., er det ikke alle typer af overtrædelser, der faldt. F.eks. steg antallet af anmeldte seksualforbrydelser med 16 pct. Herunder blev 88 pct. flere voldtægter og lignende anmeldt, mens andelen af rejste sigtelser steg fra 64 pct. til 72 pct.

”I 2021 modtog politiet 2.150 anmeldelser om voldtægt, hvilket er 1.000 flere end i 2020. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at den nye samtykkelov trådte i kraft i 2021,” forklarer Isabell Hartvig Larsen.

Der blev også anmeldt flere blufærdighedskrænkelser, som steg med 15 pct., men her faldt andelen af rejste sigtelser fra 60 pct. til 54 pct.

Se mere i publikationen Kriminalitet.

Kontakter

Har du spørgsmål til tallene i publikationen, er du velkommen til at kontakte Isabell Hartvig Larsen på ibc@dst.dk eller tlf. 39 17 33 06 eller Iben Pedersen på ipe@dst.dk eller tlf. 39 17 36 03

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistik vil fortsat offentliggøre nye tal kl. 8.006.1.2023 10:01:14 CET | Pressemeddelelse

I december 2022 gennemførte Danmarks Statistik en undersøgelse af, hvilket offentliggørelsestidspunkt for nye tal fra Danmarks Statistik brugerne foretrækker. Undersøgelsen viser, at blandt de brugere i undersøgelsen, der benytter tabeller i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik, og som har en holdning til udgivelsestidspunktet, foretrækker flest (36,5 pct.), at tallene fortsat udkommer kl. 8.00. Brugerne, der peger på kl. 8.00 som det foretrukne udgivelsestidspunkt, fordeler sig jævnt på ansatte i interesseorganisationer, mediebranchen, statslige styrelser, finansielle og andre typer virksomheder m.fl. Da det således er et bredt udsnit af brugere, der fortsat ønsker kl. 8.00 som udgivelsestidspunkt, har Danmarks Statistik besluttet at fastholde det nuværende udgivelsestidspunkt. Et mindre antal brugere i undersøgelsen pegede på henholdsvis kl. 9.00 (13,5 pct.) og kl. 10.00 (3,9 pct.) som deres foretrukne udgivelsestidspunkt. Hovedparten af de resterende respondenter i undersøg

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum