FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fagbevægelsen: Rigtig retning, men ikke alle de rigtige løsninger

Del
Reformkommissionen har netop offentliggjort sin rapport ’Nye reformveje 3’, der handler om udsatte unge og voksne. Rapporten spænder vidt og angiver den rigtige retning, men fejler til tider i den konkrete løsning.

Der er både gode og dårlige elementer i Reformkommissionens tredje og sidste rapport med fokus på borgere, som har svært ved at finde et stabilt arbejdsliv.

Der er tale om en ambitiøs forenkling af beskæftigelsesindsatsen, men der lægges også op til at fjerne rettigheder og gode ordninger fra borgerne.

”Jeg er helt enig i forenklingsperspektivet. Systemet i dag er alt for komplekst. Men når kommissionen lægger op til at afskaffe revalideringsordningen, seniorjobordningen, ret til personlig jobformidler med mere, så står jeg af. Hvis udsatte borgere skal have mere frihed til selv at finde vejen ind på arbejdsmarkedet, så skal vi styrke – frem for at svække – deres rettigheder,” siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Til gengæld er det positivt, at kommissionen vil have kommunerne til at garantere, at alle unge med behov får den hjælp de har brug for, samt at indføre en afklaringsret efter to år for alle borgere.

”Den melodi kan jeg godt lide. Det er en af de bedste investeringer at hjælpe udsatte unge i uddannelse og arbejde. Og de voksne skal have hurtig hjælp i stedet for at blive parkeret i årevis med risiko for at komme længere og længere væk fra arbejdsmarkedet,” siger Nanna Højlund.

Et enklere system med fokus på (små)job

En hovedpointe er at skabe større forståelse for gruppen af udsatte borgere, og hvordan eksempelvis økonomiske incitamenter påvirker gruppen.

”I fagbevægelsen har vi i årevis sagt, at det ikke virker at reducere ydelserne for udsatte borgere. Det er godt, at kommissionen er enige i det. Derfor skal vi heller ikke afskaffe aktivitetstillægget for de unge, der ikke kan. Vi skal væk fra den tankegang,” siger Nanna Højlund.

Kommissionen peger i stedet på at se løntimer som et mål og et middel.

”Der er noget rigtigt i, at beskæftigelsessystemet i årevis har været meget optaget af proceskrav, aktiveringsformer og planer - men at man til tider har glemt, at formålet i bund og grund er at yde hjælp, så borgerne kan gøre sig gældende på arbejdsmarkedet. Men det kræver, at virksomhederne stiller op med eksempelvis småjobs til udsatte borgere,” siger Nanna Højlund.

Interessante forslag til styrket arbejdsmarkedsintegration

På udlændingeområdet lægger kommissionen op til et fokus på dansk, herunder med fokus på praksisnære danskkundskaber og mere fleksible forløb. I samme åndedrag lægges op til at fokusere integrationsgrunduddannelsen (IGU) med fagspecifikke retninger og bedre vilkår med løn under uddannelse.

”Det er godt, at Reformkommissionen har fokus på betydningen af dansk og kommer med forslag til at styrke integrationsgrunduddannelsen. FH er dog fortsat bekymret for, om uddannelsen løfter nok og savner en tydeligere bro det ordinære arbejdsmarked. Det er noget, der bør adresseres i de kommende trepartsforhandlinger om ordningen”, siger Nanna Højlund, næstformand i FH.

Kvittering for det store arbejde

Fagbevægelsen vil gerne kvittere for det store arbejde, Reformkommissionen har lagt i meget store og komplicerede samfundsudfordringer. I denne omgang de svære problemstillinger, der ligger i indsatsen til de unge og voksne, der ud over at mangle et job eller en uddannelse har flere forskellige og komplekse problemer.

”Det har været et mantra i fagbevægelsen, at vi skal have alle med. Derfor kan jeg kun kvittere for det store arbejde, der er lagt i at udvikle løsninger for gruppen af udsatte borgere i Danmark”, siger Nanna Højlund.

Kontakter

Information om FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation
FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D
2300 København S

35 24 60 00https://fho.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi organiserer faglige organisationer, der repræsenterer mere end 1,3 mio. lønmodtagere. Både offentligt og privat ansatte.

FH kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

Vi er en del af den rigtige fagbevægelse, der kæmper for ordnede forhold for vores medlemmer. Vi forhandler med arbejdsgiverne for at sikre og fastholde ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er det, vi kalder ”Den Danske Model”.

Vi arbejder for job til alle, og for at Danmark fortsat er et produktivt velfærdssamfund. Derfor bekæmper vi social dumping, der undergraver den danske model og vores overenskomster.

Vores værdigrundlag bygger på stolthed, lighed og fællesskab. Vi tror på, at vi er stærkere sammen end hver for sig.

Følg pressemeddelelser fra FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

FH: Ekstern advokatundersøgelse forventes færdig før sommerferien2.5.2023 11:37:52 CEST | Pressemeddelelse

FH's forretningsudvalg (FU) har i dag haft møde med Kromann Reumert om den iværksatte advokatundersøgelse af påstået krænkende adfærd udvist af FH's tidligere formand, og om/hvordan de eventuelle forhold er håndteret af FH. På mødet var der en god og detaljeret drøftelse om grundlaget for advokatundersøgelsen, den nærmere proces og forventede tidsplan. FU godkendte det kommissorium for undersøgelsen, som Kromann Reumert i samarbejde med FH's whistleblowerudvalg har udarbejdet. Kommissoriet offentliggøres på FH's hjemmeside senere i dag. Der vil også komme nærmere praktiske informationer om, hvordan deltagelse i undersøgelsen kan finde sted. FH opfordrer alle, der ønsker at bidrage til undersøgelsen, til at holde sig orienteret på FH's hjemmeside. Advokatundersøgelsen forventes færdiggjort inden sommerferien. Derefter skal FH's kompetente organer behandle resultatet af undersøgelsen, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær kongres.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum