Beskæftigelsesministeriet

Færre unge under 15 år har fritidsjob – og det vil Troels Lund have ændret

Del

Antallet af 13-14 årige unge, der har et fritidsjob, er faldet med over en tredjedel i perioden 2008 til 2017.

Selv om beskæftigelsen i Danmark er rekordhøj, så afspejles det ikke i antallet af unge 13 og 14-årige, der har et fritidsjob. Før den økonomiske krise - i 2008 - var der knap 32.000 unge under 15 år med fritidsjob, mens tallet i 2017 lå på knap 20.000. Kigger man på andelen af de helt unge med fritidsjob er den faldet med 7 pct. point fra 22 pct. i 2008 til 15 pct. i 2017. Det viser en ny analyse, som er lavet af Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen besluttede i slutningen af 2017 at justere i bekendtgørelsen om unges arbejde, så de unge mellem 13 og 15 år fra 1. januar 2018 fik flere muligheder for at arbejde.

Regelændringen betyder, at unge under 15 år gerne må udføre lettere ekspedition i alle typer virksomheder, hvor det førhen kun var tilladt at ekspedere kunder i mindre forretninger, som fx et bageri eller en kiosk.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vi har lempet reglerne for unge mellem 13 og 15 år, så der er flere muligheder for, hvor de kan søge et fritidsjob. Og jeg håber, at det vil have en effekt. Desuden har vi lempet reglerne for beregning af boligstøtte, sådan at børns indkomster fra fx fritidsjob fra den 1. januar 2019 ikke har betydning for forældrenes boligstøtte.

- Selvfølgelig skal forholdene være i orden, og vi skal ikke gå på kompromis med sikkerheden. Men jeg mener, at det er godt, at unge mennesker kommer ud og snuser til arbejdsmarkedet. Det kan bidrage til værdifulde erfaringer og øget selvtillid at få lov at prøve sig selv af, tage ansvar og tjene sine egne penge. Så jeg synes, det er ærgerligt, at færre unge arbejder.

- Der er fortsat nogle udfordringer, når det kommer til, hvad virksomhederne præcist må sætte de unge til, og derfor har jeg holdt møde med COOP, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og medlemmer af Folketinget om, hvordan vi kan give de unge flere muligheder for at få et fritidsjob. På baggrund af det har jeg også bedt Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø komme med deres bud på konkrete idéer til mulige forenklinger af reglerne, uden at det øger risikoen for at de unge kan komme til skade.

Læs mere om analysen her.

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 201920.1.2020 11:28:11 CETPressemeddelelse

I november 2019 var der 2.795.700 personer i job, hvilket er et lille fald på 200 forhold til oktober. Tallet dækker over, at antallet af beskæftigede i det private erhvervsliv er steget med 800 personer, mens faldet i den offentlige sektor er på 1000 personer. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse har været stigende siden foråret 2013. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - I november var der 200 færre lønmodtagere i beskæftigelse. Det ændrer ikke på, at dansk økonomi fortsat står stærkt, og at historisk mange er i arbejde. Vi har en unik chance for at give ledige en fod indenfor på arbejdsmarkedet. - Regeringens fokus er derfor, at vi har en arbejdsstyrke, som besidder de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Vi skal investere i mennesker med opkvalificering, så virksomhederne har gode forudsætninger for at skabe vækst. - Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at vi minimerer risikoen for skader og sygdom ved at tage på arbejde. Jeg glæder mig over, at kontrollen med ar

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for november 20198.1.2020 10:30:55 CETPressemeddelelse

Ledigheden er stort set uændret i november 2019. Dermed er ledigheden på 104.400 fuldtidspersoner svarende til 3,7 procent af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten har stort set været uændret i hele 2019. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Ledigheden steg en smule med 300 personer i november. Samtidig fortsætter beskæftigelsen med at stige. Dansk økonomi har det altså stadig godt. Det skal vi udnytte til at give flere en chance på arbejdsmarkedet. - Det sker for eksempel ved at forbedre den aktive beskæftigelsesindsats. Fra årsskiftet har landets jobcentre fået mulighed for mere fleksibelt at tilrettelægge indsatsen, så den enkelte ledige får den hjælp, der er brug for. Det er vigtigt, at vi skræddersyr indsatsen og ikke har en standardiseret tilgang til ledige. Ledige er forskellige og har brug for forskellige værktøjer. - Samtidig skal vi tage fat på en af de helt store udfordringer, nemlig ledigheden blandt ikke-v

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum