Assens Forsyning

Få indflydelse på effektiv drift af kritisk infrastruktur

Del

Assens Forsyning holder forbrugervalg. Formålet er at fremme lokal medbestemmelse og medansvar. Ønsker du at stille op, skal du melde dig i perioden fra 14. juni til 1. august.

Assens Forsyning A/S holder forbrugervalg. Interesserede kandidater kan fra 14. juni melde sig via en funktion på selskabets hjemmeside. Illustration: Assens Forsyning A/S/Adobe Stock.
Assens Forsyning A/S holder forbrugervalg. Interesserede kandidater kan fra 14. juni melde sig via en funktion på selskabets hjemmeside. Illustration: Assens Forsyning A/S/Adobe Stock.

Forbrugervalg 2021
Interesserer du dig for effektiv drift af kritisk infrastruktur, høj forsyningssikkerhed samt miljø- og klimavenlige løsninger, kan du få indflydelse og være med til at præge udviklingen i en af branchens mest innovative og højteknologiske virksomheder. Det kan du ved at stille op til valget som forbrugervalgt repræsentant i bestyrelsen for Assens Forsyning A/S.

Ved valget, som afvikles elektronisk fra 30. august til 12. september 2021, skal der vælges to repræsentanter samt to suppleanter for en 4-årig periode. Interesserede kandidater kan i perioden fra 14. juni til 1. august, melde sig via en funktion på Assens Forsynings hjemmeside, www.assensforsyning.dk

Medbestemmelse og medansvar
”For Assens Forsyning A/S er det naturligt og meget givtigt med forbrugervalgte repræsentanter i bestyrelsen. Det er det blandt andet, fordi det fremmer borgerinddragelse og lokale forankring samt fordi, det skaber medbestemmelse og medansvar for virksomhedens drift og udvikling,” siger administrerende direktør Birger Strandby Ernst, som tilføjer…

”De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i vandselskaberne præcis samme rettigheder og pligter, og er på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, med til at træffe beslutninger – blandt andet om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter. Dermed får forbrugerne indflydelse og medansvar, og er med til at lægge planerne for den fremtidige udvikling.”

Hvem kan stille op?
Det kræver ingen særlige forudsætninger, at stille op til valget og kandidere til at blive forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. Som aktieselskab, der drives i henhold til selskabslovgivningen, er det dog en fordel, hvis kandidaterne enten har relevant faglig, teknisk eller erhvervsmæssig erfaring, som kan være med til at styrke selskabernes drift og udvikling. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har pligt til at varetage selskabernes interesser.

Enhver myndig person kan stille op til valget. En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, kunne fremvise minimum 10 og maksimum 20 underskrevne erklæringer fra stillere blandt forbrugerne hos Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S. Der kan angives én stiller pr. husstand eller virksomhed.

FAKTA

 • Assens Forsyning A/S holder forbrugervalg, hvor der skal vælges to repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen. Valget finder sted elektronisk fra 30. august til 12. september 2021
 • Kandidater, der ønsker at stille op, skal melde sig og fremvise en stillerliste i perioden fra 14. juni til 1. august. Det skal de via en funktion på www.assensforsyning.dk, hvor det også er muligt at læse valgregulativ, vedtægter m.v.
 • Af valgregulativet fremgår det, hvem, der kan stille op, hvad kandidaterne skal gøre samt hvem, der kan stemme m.v.
 • Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S tæller 10 medlemmer, som er valgt på flg. måde:
  - 5 medlemmer valgt af byrådet i Assens Kommune
  - 3 medlemmer valgt af medarbejderne hos Assens Forsyning A/S
  - 2 medlemmer valgt af forbrugerne
 • Forbrugervalget finder sted iht. bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber – jf. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/772

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Assens Forsyning A/S holder forbrugervalg. Interesserede kandidater kan fra 14. juni melde sig via en funktion på selskabets hjemmeside. Illustration: Assens Forsyning A/S/Adobe Stock.
Assens Forsyning A/S holder forbrugervalg. Interesserede kandidater kan fra 14. juni melde sig via en funktion på selskabets hjemmeside. Illustration: Assens Forsyning A/S/Adobe Stock.
Download
Administrerende direktør, Birger Strandby Ernst. Foto: Assens Forsyning A/S.
Administrerende direktør, Birger Strandby Ernst. Foto: Assens Forsyning A/S.
Download
DE VEDHÆFTEDE FOTOS ER FRIKØBTE OG KAN ANVENDES VED OMTALE AF DENNE PRESSEMEDDELELSE. Foto: Adobe Stock.
DE VEDHÆFTEDE FOTOS ER FRIKØBTE OG KAN ANVENDES VED OMTALE AF DENNE PRESSEMEDDELELSE. Foto: Adobe Stock.
Download

Information om Assens Forsyning

Assens Forsyning
Assens Forsyning
Skovvej 2B
5610 Assens

6344 9000https://www.assensforsyning.dk/

Assens Forsyning A/S er en virksomhed, der professionelt og kompetent varetager opgaverne på vand-, spildevand- og affaldsområdet.

Vi arbejder hver dag på at skabe fremtidens løsninger på forsyningsområdet, og derfor tror vi på tæt dialog og samarbejde med vores kunder.

Vi er derfor altid interesserede i at høre dine gode ideer til, hvordan vi sammen kan skabe fremtidsorienterede og bæredygtige løsninger.

Samtidig er det af høj prioritet for os, at vore kunder oplever os som en kundeorienteret og kommunikerende virksomhed med et dygtigt og serviceminded personale.

Følg pressemeddelelser fra Assens Forsyning

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Assens Forsyning

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum