Udenrigsministeriet

Evaluering af den danske evakueringsindsats i Afghanistan

Del

Den fælles myndighedsevaluering af forløbet op til og under selve evakueringen fra Afghanistan efter Kabuls fald den 15. august 2021 er nu afsluttet.

Regeringen besluttede den 27. august 2021 at iværksætte en grundig fælles myndighedsevaluering af forløbet op til og under selve evakueringen efter Kabuls fald. Evalueringen har til formål at identificere relevante læringspunkter og styrke myndighedernes evne til at håndtere fremtidige internationale kriser med et muligt evakueringsbehov.

En række vestlige lande har igangsat lignende evalueringer af forløbet, men Danmark bliver det første land til at levere en offentlig evalueringsrapport.

Evalueringen er blevet gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Desuden har Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen og Sundhedsstyrelsen bidraget. Evalueringsarbejdet har været forankret i et sekretariat i Udenrigsministeriet.

En ekstern referencegruppe bestående af relevante fageksperter og repræsentanter fra ikke-statslige organisationer med erfaringer fra Afghanistan har været tilknyttet evalueringsarbejdet. Referencegruppen har kommenteret på arbejdsgruppens tekstudkast, og deres kommentarer er søgt afspejlet i evalueringsrapporten. Rapporten offentliggøres dog alene på myndighedernes ansvar.

Evalueringsrapporten offentliggøres nu, da den netop er blevet færdiggjort og præsenteret på det afsluttende møde i den eksterne referencegruppe i formiddag.

Evalueringsrapporten består af to hoveddele. Først en afdækning af hændelsesforløbet i en tidslinje med fokus på myndighedernes vidensniveau og beslutninger. Tidslinjen rummer uddrag fra efterretningstjenesternes løbende vurderinger af trusselsudviklingen i Afghanistan, som i flere tilfælde er blevet nedklassificeret. I rapportens anden hoveddel analyseres og vurderes det samlede forløb med fokus på konkrete læringspunkter i form af 36 delkonklusioner.

Evalueringsrapporten kan findes her.

Som del af evalueringen er der gennem et eksternt analysebureau gennemført en interviewundersøgelse med deltagelse af personer, der blev evakueret fra Afghanistan af de danske myndigheder. Interviewundersøgelsen kan findes her.

Et bredt flertal af Folketingets partier blev i december 2021 enige om, at Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) skal stå i spidsen for en uvildig udredning af 20 års dansk civil og militær indsats i Afghanistan med fokus på erfaringsopsamling. DIIS annoncerer i dag igangsættelsen af dette arbejde, som forventes færdiggjort primo 2024.

Læs mere om evalueringsrapporten og den uvildige udredning fra DIIS her.

For yderligere spørgsmål om myndighedsevalueringen kontakt: pressevagten@um.dk

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum