DI Østjylland

Erhvervslivets juleønske: Bedre veje i kommunerne

Del

Østjyske kommuner skal sørge for bedre infrastruktur, hvis de vil højne erhvervsklimaet, viser den årlige måling fra Dansk Industri (find din kommune længere nede i artiklen).

De østjyske kommuner er gode til at tiltrække borgere og virksomheder, og der er et godt uddannelsesniveau til gavn for virksomhedernes rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Til gengæld lader infrastrukturen stadig en del tilbage at ønske, og det er det indsatsområde, virksomhederne har på deres ønskeliste for 2021. Det er den overordnede konklusion på den årlige måling af erhvervsklimaet i Østjylland, som Dansk Industri (DI) i dag offentliggør.

- Østjylland er det største vækstområde uden for Hovedstaden. Det er positivt, men når flere borgere skal finde vej ind på arbejde, og flere varer skal finde vej ud på eksportmarkeder bliver infrastrukturen presset, siger Anders Strange, formand for DI Østjylland.

- Det er kommunerne allerede opmærksomme på, og i fællesskab arbejder vi for at opretholde et højt pres for at udvide E45 mellem Vejle og Randers, og for at Marselistunnellen snart kan komme i gang. Men det er ikke så underligt, at virksomhederne snart vil se handling, fortsætter Anders Strange.

Han forklarer også, at det er vigtigt, at kommunerne bliver ved med at vedligeholde og opgradere de kommunale tilslutningsveje.

- Og så skal kommunerne sørge for, at den kollektive trafik løbende bliver tilpasset vækst og daglige behov for travle familier, der skal pendle på arbejde og få et familieliv til at fungere med både aflevering af børn og indkøb ved siden af, siger Anders Strange.

- Så hvis man kan tale om et juleønske fra de østjyske virksomheder – det er jo december – så må det være bedre veje, slutter DI-formanden.

Østjyske kommuners placering i Lokalt Erhvervsklima 2010-2020

Kommuner

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aarhus

61

39

56

63

67

78

78

85

77

69

68

Skanderborg

6

11

10

12

5

3

3

8

9

11

33

Favrskov

3

4

4

4

7

5

24

12

10

17

18

Syddjurs

84

82

87

83

88

84

81

88

87

42

48

Aarhus kæmper med væksten

Aarhus Kommune fortsætter sin fremgang og går en enkelt plads frem i årets erhvervsklimamåling fra DI. Kommunen er nu nr. 68, og det er den bedste placering i seks år. Vurderingen er baseret på besvarelser fra godt 300 virksomheder i Aarhus, som overordnet mener, at erhvervsvenligheden er stigende i kommunen.

- Det er mit klare indtryk fra jævnlig dialog med såvel borgmester som rådmænd, at der i Aarhus er et stort fokus på at give erhvervslivet gode betingelser for udvikling. Senest med etablering af et nyt Erhvervskontaktudvalg, hvor vi også er inviteret ind, siger Anders Strange.

- Det er blot fortsat vigtigt, at der klart og synligt bliver vist, at kommunen kan håndtere den store tilvækst af både indbyggere og arbejdspladser. Og så skal de gode intentioner slå igennem alle de steder, hvor erhvervslivet møder kommunen, siger Anders Strange.

Det er stadig et meget stort ønske fra virksomhederne, at kommunen først og fremmest skal arbejde for en bedre infrastruktur.

- Der er præsenteret en spændende samlet mobilitetsplan for Aarhus, men selvom gravkøerne er i gang forskellige steder i byen, er der jo stadig nogle store sorte pletter ved Marselistunnellen og E45. Virksomhederne vil se handling, siger Anders Strange.

Anders Strange fremhæver i den forbindelse, at vurderingen af den kollektive trafik i Aarhus nu vurderes væsentligt højere, end da Letbanen havde sine startudfordringer. Det er næppe en blåstempling af letbanen som det eneste rigtige men nærmere, at der er sammenhæng mellem indsats og vurdering fra virksomhedsside.

Et andet område, der har haft kommunens bevågenhed, er en bedre udbudsproces for private leverandører. Det anerkender virksomhederne med en større tilfredshed, som svarer til en placering midt i feltet af landets kommuner. Men der er fortsat plads til forbedring i dialogen mellem erhvervsliv og såvel politikere som embedsmænd, som faktisk går tilbage i årets måling.

Favrskov er den mest erhvervsvenlige kommune i Østjylland

Med sin 18. plads fastholder Favrskov sin plads i top-20 over de mest erhvervsvenlige kommuner i DI´s måling og er dermed den bedste i det østjyske område.

Virksomhederne har i flere år vurderet kommunens indsats for at skaffe arbejdskraft og for at samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen som en af de bedste i landet.

- Det er godt at se, at Favrskov holder det høje niveau på beskæftigelsesområdet. For mangel på kvalificeret arbejdskraft kan reelt blive en vækstbremse, siger Anders Strange.

Et område, hvor kommunen har forbedret indsatsen, er den almindelige sagsbehandling, som virksomhederne møder i dagligdagen. Det er både den oplevede behandling af miljøforhold, byggesager og sygedagpenge og samtidig de sagsbehandlingstider, man kan slå op i statistikkerne.

- Faktisk er netop sagsbehandlingen i Favrskov blandt de 10 bedste i landet. Det gør kommunen godt gearet til at håndtere nye byggeaktiviteter, og kommunen er da også blevet meget bedre til at tilbyde erhvervsgrunde og i det hele taget tage hensyn til erhvervslivet i den lokale planlægning, forklarer Anders Strange.

Derimod ligger Favrskov i den tunge ende, når det gælder brug af private leverandører. Virksomhederne ønsker sig bedre udbudsprocesser, ligesom kommunens betalingsfrister har god plads til forbedring ifølge de spurgte virksomheder.

Skanderborg er gode til at skaffe arbejdskraft

- Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes vækst og udvikling, siger Anders Strange.

Han glæder sig over, at Skanderborg er blandt de tre bedste kommuner i landet, når det drejer sig om jobcentrenes samarbejde med virksomhederne og i det hele taget kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes indsats.

På den lidt længere bane glæder Anders Strange sig også over, at kommunens indsats for at uddanne sine folkeskoleelever og for samarbejdet mellem den lokale folkeskole og kommunens virksomheder er blandt landets 10 bedste.

- Det er vigtigt, at fremtidens medarbejdere får de fornødne grundlæggende færdigheder tidligt ind, og at der er godt samspil mellem virksomheder og folkeskolen, så eleverne får en fornemmelse af de gode karrieremuligheder i erhvervslivet, siger Anders Strange.

Men hvor det går godt på arbejdskraftområdet, er der klare forbedringsmulighederne på den kommunale behandling af miljøsager, byggesager og sygedagpengesager. Kommunen er her nede på en 60. plads blandt de 93 kommuner. Det er stærkt medvirkende til, at Skanderborg går tilbage på ranglisten fra 11. til 33. pladsen og faktisk får sin dårligste placering i de 11 år, DI har lavet undersøgelsen.

- Sagsbehandling er virkelig et område, virksomhederne i Skanderborg mener, kommunen skal gøre noget ved, siger Anders Strange.

- Det er ikke sikkert, kommunen er blevet dårligere til at sagsbehandle, men det er et område, hvor mange andre kommuner forbedrer sig rigtig meget.

Ligeledes har Skanderborg, ifølge DI´s temperaturmåling hos virksomhederne, et potentiale for bedre involvering af private leverandører, både hvad angår udbudsprocesser og kommunens betalingsfrister.

Syddjurs fastholder sin flotte fremgang

I 2019 lavede Syddjurs et tigerspring op ad listen, og ifølge dette års udgave af DI’s erhvervsklimamåling var det ikke en enlig svale. Syddjurs holder pladsen midt i feltet, nu som nr. 48 af de 93 kommuner, der indgår i undersøgelsen.

Noget af det der trækker op, er Syddjurs´ sagsbehandling, som ligger noget over middel ifølge DI analysen og placerer kommunen som nr. 34 i denne kategori.

- Det er vigtigt, at kommunen møder virksomhederne med forståelse og i øjenhøjde, siger Anders Strange.

- Men det er også vigtigt, at sagsbehandlingstiden bliver så kort som muligt. Både så personer på sygedagpenge hurtigt kan komme tilbage i job, og at bygge- og anlægsprojekter kan komme i gang inden for en overskuelig og forudsigelig tidshorisont.

I den tunge ende lader kommunens informationer til og dialog med erhvervslivet noget tilbage at ønske. Virksomhederne oplever, at både politikernes og embedsværkets dialog med erhvervslivet og kommunens formidling af væsentlige informationer er blevet væsentligt dårligere i 2020. Kommunen falder her fra en 32. plads til en placering som nr. 73.

- Det er ellers et område, kommunen tidligere har haft fokus på bl.a. ved at afvikle politiske møder på virksomheder. Men her kan vi opfordre kommunen til at tænke over, om ikke der skal strammes lidt op.

Fakta om Lokalt Erhvervsklima 2020

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2020, er Danmarks mest omfattende undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 11. år i træk, at DI laver undersøgelsen.
  • 7.616 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 323.320 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 18 pct. af den private beskæftigelse.
  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.
  • Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar. 

Følg Dansk Industri på:

    

Kontakter

Yderligere oplysninger – kontakt chefkonsulent Michael Jul-Nørup Pedersen, mail mjnp@di.dk , tlf.: 2924 7006 eller presserådgiver Nis Peder Kolby, mail: nipk@di.dk, tlf.: 4032 3400

Billeder

Information om DI Østjylland

DI Østjylland
DI ØstjyllandFor yderligere information om DI Østjylland:

Chefkonsulent Michael Jul-Nørup Pedersen
Mail: mjnp@di.dk
Tlf. 3377 4588
Mobil: 2924 7009

Koordinator Vinnie Røslau
Mail: vir@di.dk
Tlf. 3377 3675

Følg pressemeddelelser fra DI Østjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI Østjylland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum