Udenrigsministeriet

Enstemmig opbakning til dansk resolution mod tortur i FN’s Generalforsamling

Del

I går lykkedes det Danmark at opnå enighed blandt FN’s 193 medlemslande om enstemmigt at vedtage en resolution, der bekræfter forbuddet mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Tortur er fortsat et udbredt problem. Og ikke alle verdens lande har ratificeret FN’s konvention mod tortur. Resolutionen bidrager til international opmærksomhed om problemet.

Med vedtagelsen af resolutionen har Danmark endnu engang vist lederskab inden for menneskerettigheder og torturbekæmpelse i FN. Danmark har i gennem forhandlingerne fået tortur-resolutionen styrketpå flere områder. Det omfatter blandt andet et øget fokus på landes implementering af torturkonventionen og dens tillægsprotokol, styrket sprog i forhold til diskriminationsforbuddet i forbindelse med frihedsberøvelser samt et nyt fokus på linket mellem bekæmpelse af tortur og opfyldelse af FN’s Verdensmål. 

Derudover benyttede Danmark igen i år muligheden for at anerkende og byde ”Convention against Torture Initiative” velkomment. Det er et tværregionalt initiativ ledet af Danmark, Chile, Ghana, Indonesien, Marokko og Fiji med det formål at opnå universel ratificering af torturkonventionen. Se mere om initiativet her.

Baggrund

Danmark har igennem mere end 20 år fremsat FN-resolutioner om bekæmpelse af mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det gælder både i FN’s Generalforsamling, hvor Danmark fremsætter en generel resolution, og i FN’s Menneskerettighedsråd, hvor Danmark fremlægger en tilbagevendende torturresolution med et tematisk fokus. Danmark arbejder for at gøre resolutionen stærkere, og for at opnå bred opbakning til kampen mod tortur globalt.

Hele resolutionen vil blive gjort tilgængelig her.

For yderligere oplysninger kontakt:  Policy Advisor Kathrine G. Lodberg, den danske FN-Mission i New York: katlod@um.dk, tlf. +1 718-913-8346 Fuldmægtig Jens Thule Jensen, Udenrigsministeriet, Kontoret for Folkeret og Menneskerettigheder: jethje@um.dk

tlf. +45 33921363

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet