Energistyrelsen

Energistyrelsen udgiver analyse af behovet for støtte til vedvarende energi på land

Del

De teknologineutrale udbud giver opstillere af vedvarende energi (VE) i form af landvindmøller, åben dør-havvindmøller, bølgekraftanlæg, vandkraftværker eller solcelleanlæg adgang til støttekroner og elprissikring. Med ophæng i Klimaaftalen for energi og industri mv. fra 22. juni 2020 har Energistyrelsen udarbejdet en ny analyse, der undersøger, hvorvidt der fremadrettet er behov for de teknologineutrale udbud.

Billede: Colourbox, John Stick
Billede: Colourbox, John Stick

Energistyrelsen offentliggør Analyse af det fremadrettede behov for teknologineutrale udbud. Analysen konkluderer, at statslig støtte gennem de teknologineutrale udbud generelt ikke er nødvendig for at gøre VE-projekterne rentable. Herudover er der indikationer på, at markedsbaseret afdækning af elprisrisiko, i form af f.eks. elkøbsaftaler, er tilstrækkelig til, at der kan opnås finansiering til VE-anlæg.

Omkostninger til vedvarende energi ventes fortsat at falde

Analysen viser, at omkostninger til etablering af vedvarende energi er faldet markant de seneste år og fortsat forventes at falde. Dette fald har ledt til lave vindende budpriser i de teknologineutrale udbud og har medført, at en betragtelig andel af især solcellekapaciteten siden 2018 er blevet nettilsluttet uden støtte. Det vurderes generelt rentabelt at etablere VE-anlæg uden støtte i dag – dog med undtagelse af specifikke områder og spændingsniveauer i elnettet, hvor etablering er forbundet med større omkostninger til netudbygning. Frem mod 2030 ventes fortsatte omkostningsreduktioner dog at gøre både støttefrie solcelleanlæg og landvindmøller rentable.

Konklusionen i analysen tager dog ikke højde for, at en øget udbygning med Power-to-X vil øge efterspørgslen efter grøn strøm og dermed kan øge behovet for at støtte mindre rentable VE-anlæg for at sikre deres realisering. Hertil kommer, at fortsat støtte gennem de teknologineutrale udbud potentielt kan understøtte VE-anlæg, som ellers ville bortfalde, eller blive sat i bero pga. stigninger i omkostninger, som eksempelvis de kommende producenttariffer medfører i specifikke områder.

Læs Analyse af det fremadrettede behov for teknologineutrale udbud.

Baggrund

Analyse af det fremadrettede behov for teknologineutrale udbud stammer fra Klimaaftalen for energi og industri mv. fra 22. juni 2020. De teknologineutrale udbud (TNU) i 2018 og 2019 resulterede i historisk lave støttepriser på VE i Danmark og indikerede, at opstillingen af VE-anlæg potentielt snart kunne ske på rene markedsvilkår uden støtte. Det indgik i den politisk aftale, at der skulle ”igangsættes en analyse af markedets udvikling for at afklare, om der fortsat er behov for teknologineutrale udbud efter 2021”. 

Kontakt

Specialkonsulent Mathias Kofoed Pehrson, tlf. (+45) 3392 4940, map@ens.dk  

Specialkonsulent Emil Axelsen, tlf. (+45) 3392 7701, eax@ens.dk

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Billede: Colourbox, John Stick
Billede: Colourbox, John Stick
Download

Links

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum