Energistyrelsen

Energistyrelsen igangsætter idéfasehøring om miljøkonsekvensrapport (VVM) for Thor Havvindmøllepark

Del

Energistyrelsen giver nu borgere, organisationer, myndigheder og andre, der kan blive berørt af Thor Havvindmøllepark mulighed for at komme til orde gennem en idéfasehøring vedrørende miljøkonsekvensrapporten for Thor Havvindmøllepark.

Energistyrelsen igangsætter en fire ugers idéfasehøring fra d. 3. juni til d. 1. juli 2022 vedrørende den forestående proces for afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten (VVM) for havdelen af Thor Havvindmøllepark, som planlægges ca. 22 km fra den jyske vestkyst ud for Thorsminde ved Nissum Fjord. I denne høring gives borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, en mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten for projektet. Høringsmaterialet kan læses her

Høringsbrev

Idéoplæg

Ideer og forslag sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten, som koncessionshaver Thor Wind Farm I/S (RWE) skal udarbejde. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 1. juli 2022 per mail til: thor@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Thor Havmøllepark, journalnummer: 2022 – 7319”.

Borgermøde mandag d. 20. juni 2022

Energistyrelsen og koncessionshaver Thor Wind Farm I/S (RWE) afholder borgermøde vedrørende idéhøringen mandag d. 20. juni 2022 kl. 18.30-20.30 på Mindbo Centret i Thorsminde. Ankomst fra 18.00-18.30. Borgermødet er åbent for alle og inkluderer en præsentation af projektet af henholdsvis Energistyrelsen samt koncessionshaver og dennes miljørådgiver NIRAS efterfulgt af mulighed for spørgsmål og refleksioner fra mødets deltagere.

Der kræves ikke tilmelding til mødet, men man opfordres af hensyn til let forplejning at tilmelde sig med navn og evt. organisation på hekn@niras.dk senest onsdag d. 15. juni.

Den videre proces for projektet

Energistyrelsen vil under hensynstagen til de indkomne høringsvar udarbejde et afgrænsningsnotat, som vil diktere kravene for det nærmere indhold af miljøkonsekvensrapporten for Thor Havvindmøllepark. Når koncessionshaver har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, vil Energistyrelsen sende rapporten i en otte ugers offentlig høring (2. offentlighedsfase). Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt.

Fakta om projektet

  • Thor Havvindmøllepark bliver med en kapacitet på 1.000 MW Danmarks største havvindmøllepark.
  • Projektudvikleren har med den indgåede koncessionsaftale af 25. januar 2022 forpligtet sig til at have hele havvindmølleparken etableret og tilsluttet det kollektive net med udgangen af 2027.
  • Energistyrelsen udstedte forundersøgelsestilladelse til Thor Wind Farm I/S (RWE) d. 10. maj 2022.

Kontakt

Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, eller ved henvendelse til Energistyrelsen v/ Specialkonsulent Søren Enghoff (snhf@ens.dk) tlf. nr. 3392 0917 eller Specialkonsulent Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 3392 6690.

Kontakter

Billeder

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum