Energistyrelsen

Energistyrelsen igangsætter høringer i forbindelse med CO2-lagring på land og kystnært og indkalder til borgermøder

Del

Energistyrelsen igangsætter i dag en offentlig høring af forslag til afgrænsning af miljøvurdering af plan for udbud af geologisk lagring af CO2 på land og kystnært. Derudover igangsætter Energistyrelsen en offentlig høring af forslag til afgrænsning af miljøvurdering af bekendtgørelse for pilot- og demonstrati-onsprojekter for geologisk lagring af CO2 på land og kystnært.

Energistyrelsen har udviklet et forslag til, hvordan afgrænsningen af den strategiske miljøvurdering (SMV) for CO2-lagring på land og kystnært kan se ud. Det er nu muligt for offentligheden at komme med kommentarer og stille spørgsmål til forslaget. Konkret har afgrænsningen til formål at fastlægge miljøvurderingens indhold og detaljeringsgrad for de væsentligste miljøemner, som planen for udbuddet kan påvirke miljømæssigt.

Planen for udbuddet omfatter de otte arealer: Stenlille, Havnsø, Rødby, Gassum, Thorning, Jammerbugt, Lisa og Inez.

Høringsmaterialet til plan for udbud af geologisk lagring af CO2 på land og kystnært finder du her. Afgrænsningsnotatets beskrivelse af miljøemnerne bliver opdateret på baggrund af Energistyrelsens vurdering af bemærkningerne fra høringsperioden.

Der foregår to afgrænsninger samtidig. Det drejer sig om afgrænsning af miljøvurderingen af plan for udbud og afgrænsning af miljøvurderingen af bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af CO2 på land og kystnært. Bekendtgørelsen vil danne lovgrundlaget for at muliggøre tidsbegrænsede pilot- og demonstrationsprojekter med injektion på under 100 kt CO2, for geologisk lagring af CO2 på land og kystnært i de samme geografiske områder som plan for udbud.  

Høringsmaterialet til bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af CO2 på land og kystnært finder du her.

Borgermøder og mulighed for at indsende kommentarer

Energistyrelsen har igangsat en høring på seks uger fra 2. november 2022 til 14. december 2022 for at afgrænse de strategiske miljøvurderinger for planen og bekendtgørelsen. Her har borgere, erhvervsliv og myndigheder mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til Energistyrelsens forslag til afgrænsningen af de pågældende miljøvurderinger og til det videre arbejde.

Energistyrelsen afholder fire borgermøder fordelt på de områder, der er omfattet af planen for buddet:

  • 14/11: Borgermøde i Rødby
  • 15/11: Borgermøde i  Havnsø
  • 16/11: Borgermøde i Viborg
  • 17/11: Borgermøde i Hanstholm

Du kan se invitation til borgermøderne her, hvor du også kan tilmelde dig.  

Næste skridt efter høring

Den næste offentlighedsfase vil blive gennemført i løbet af medio 2023. Borgere, erhvervsliv og myndigheder vil her få mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til Energistyrelsen endelige forslag til miljøvurderingen af planen og bekendtgørelsen.

De strategiske miljøvurderinger skal sammen med den offentlige høring sikre, at der bliver taget stilling til de potentielle miljøpåvirkninger af CO2-lagringsaktiviteter i de otte områder. 

Fakta

  • Strategisk miljøvurdering (SMV) er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af overordnede planer og programmer, mens en miljøkonsekvensvurdering (VVM) er en grundig miljøvurdering af konkrete anlægsprojekter.

  • Den strategiske miljøvurdering af planen såvel som bekendtgørelsen for geologisk lagring af CO2 på land og kystnært fokuserer derfor på de overordnede miljømæssige konsekvenser ved beslutningen om at muliggøre CO2-lagringsaktiviteter i de udpegede områder.

  • Energistyrelsen vil også foretage en offentlig høring i forbindelse med VVM-processen.

  • Pilot- og demonstrationsprojekter betegner CO2-lagringsprojekter, hvor der lagres under 100 kiloton CO2 om året med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer. Energistyrelsens lægger i udgangspunktet op til, at tilladelser til pilot-og demonstrationsprojekter vil gælde for to år.

  • Vil du vide mere om CO2-lagring, kan du læse mere her.

Kontakt

Randi Onsberg Johansson, tlf: 33 95 13 01, mail: rojo@ens.dk 

Kontakter

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Energistyrelsen udgiver ny drejebog for fossilfri spidslast for at fremme fossilfrie løsninger i fjernvarmesystemet20.1.2023 10:11:46 CET | Nyhed

Energistyrelsen har fået udarbejdet en drejebog for fossilfri spidslast i fjernvarmesystemet. Drejebogen skal øge viden om fossilfri spidslast i små og mellemstore fjernvarmeselskaber for at fremme udrulningen af de fossilfrie løsninger. I drejebogen kan fjernvarmeselskaber, bestyrelser og kommuner finde inspiration til, hvordan de kan optimere deres spidslastforbrug og implementere fossilfrie spidslastteknologier i deres fjernvarmesystem.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum