Energistyrelsen

Energistyrelsen har igangsat undersøgelse af fejl i VVM-processer for olie- og gasaktiviteter under Eneretsbevillingen

Del

Energistyrelsen har igangsat en undersøgelse hos Kammeradvokaten af styrelsens VVM-praksis for olie- og gasaktiviteter under Eneretsbevillingen. Foreløbig viden peger på, at styrelsens sagsbehandling ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med VVM-reglerne, og at der er fejl i sagsbehandlingen, der strækker sig flere årtier tilbage i tiden. Kammeradvokatens undersøgelse tyder ikke på nuværende tidspunkt på, at der skal gribes ind over for den nuværende olie- og gasproduktion i Nordsøen.

Undersøgelsen af styrelsens praksis for miljøkonsekvensvurderinger (VVM) er igangsat på baggrund af en mistanke om fejl i VVM-processerne for felterne Dan, Gorm, Halfdan og Harald under Eneretsbevillingen samt en generelt skærpet opmærksomhed på at sikre korrekt administration på olie- og gasområdet efter en kritik fra Rigsrevisionen i 2021. Energistyrelsen forventer, at undersøgelsen er færdig inden for de kommende uger og vil bibringe et klarere overblik over fejl, der er begået, konsekvenser for godkendelser, samt hvordan der i nødvendigt omfang kan rettes op. Energistyrelsen er dog allerede nu i gang med at ændre procedurer i sagsbehandlingen på baggrund af den foreløbige indsigt.

”Vi afventer Kammeradvokatens undersøgelse med stor opmærksomhed. Foreløbigt er der tegn på, at der har manglet fuld overensstemmelse med VVM-reglerne i sagsbehandlingen på olie- og gasområdet, og at den manglende overensstemmelse er påbegyndt for flere årtier siden. Vi har derfor taget skridt til at sikre fuld overensstemmelse med VVM-reglerne i vores sagsbehandling af aktuelle og fremtidige ansøgninger.” udtaler direktør i Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw.

Afventer Kammeradvokatens undersøgelse – men brug for at handle på foreløbig viden

Undersøgelsens formål er at afdække, om der er meddelt godkendelser efter undergrundslovens § 10, § 17 og i et vist omfang § 28 på felterne Gorm, Dan, Halfdan, Harald og Tyra uden fuld overholdelse af VVM- og habitatreglerne. Undersøgelsen skal belyse, hvad konsekvensen er for godkendelserne, og hvordan der i givet fald kan rettes op på fejlene.

Selvom undersøgelsen endnu ikke er færdig, er Energistyrelsen som resultat af foreløbig viden allerede nu i gang med at ændre på procedurer og krav, der stilles i sagsbehandlingen, så der sikres fuld overensstemmelse med VVM-reglerne og den generelle miljølovgivning.

Projektbeskrivelser sandsynligvis ikke detaljerede nok

Energistyrelsen arbejder ud fra den antagelse, at der er blevet godkendt olie- og gasprojekter, som har været anset for omfattet af en tidligere gennemført miljøkonsekvensvurdering af hele olie- og gasfeltet. VVM-reglerne kræver dog konkrete og detaljerede beskrivelser af de enkelte arbejder, hvilket sandsynligvis ikke i tilstrækkeligt omfang kan konstateres i felternes miljøkonsekvensvurderinger. Herudover er der sandsynligvis blevet godkendt olie- og gasprojekter, uden at der har været udført tilstrækkelige habitatvurderinger.

Foreløbig vurdering: Godkendelser skal ikke tilbagekaldes eller indskrænkes

Kammeradvokaten vurderer på nuværende tidspunkt, at undersøgelsens resultater ikke giver grundlag for at konkludere, at allerede meddelte godkendelser skal tilbagekaldes eller indskrænkes, eller at der i øvrigt skal gribes ind over for den nuværende olie- og gasproduktion i Nordsøen. Der kan dog efter omstændighederne være behov for supplerende miljømæssige beskyttelsesforanstaltninger. Energistyrelsen forventer derfor på nuværende tidpunkt, at sagen ikke får betydning for forsyningssikkerheden.

Konsekvenserne af de ændrede miljøprocedurer vil indebære, at operatørerne i Nordsøen vil opleve, at der stilles ændrede krav til allerede indsendte og fremtidige ansøgninger. Dette er en konsekvens af VVM-reglerne, som de skulle have været administreret. Energistyrelsen vil i de kommende uger være i tæt dialog med olie- og gasoperatørerne for at sikre udførlig vejledning om de ændrede krav, herunder af hensyn til at begrænse effekten på selskabernes indsats med at forøge gasproduktionen på kort sigt.

De endelige konsekvenser af undersøgelsen vil stå klart, når undersøgelsen er tilendebragt.

Kontakter

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum