Energistyrelsen

Energistyrelsen godkender udbygningsplan for Solsort feltet

Del

Energistyrelsen har godkendt en plan for udbygning og indvinding fra Solsort feltets vest lobe i Nordsøen. Godkendelsen er meddelt på en række vilkår. Solsort feltet ventes at udgøre 12 pct. af den danske olieproduktion i 2024 og 5 pct. af gasproduktionen.

Oversigtskort over placeringen af Solsort feltet og andre olie- og gasanlæg i den danske sektor af Nordsøen, herunder Syd Arne.
Oversigtskort over placeringen af Solsort feltet og andre olie- og gasanlæg i den danske sektor af Nordsøen, herunder Syd Arne.

Energistyrelsen har den 21. september 2022 godkendt en plan for fase 1 af udbygning af Solsort feltet, der er beliggende i Nordsøen ca. 250 km vest for den danske vestkyst. Ansøgningen om udbygningsplan, inkl. miljøkonsekvensvurdering, er fremsendt af INEOS E&P A/S (herefter INEOS) på vegne af rettighedshaverne til tilladelserne 3/09, 4/98 og 7/89.

Der er gennemført en parallel sagsbehandling af udbygningsplanen og miljøkonsekvensvurdering for projektet, herunder Espoo høring, og Energistyrelsen har givet en samlet afgørelse for disse. Godkendelsen af projektet er meddelt i henhold til undergrundsloven på en række vilkår.

Den danske olie- og gasproduktion øges

Udbygningen planlægges påbegyndt i 2023 med forventet produktionsstart omkring slutningen af 2023. Produktionen forventes at udgøre ca. 2,31 mio. Sm3 olie og ca. 0,45 mia. Nm3 gas i feltets levetid. I 2024 vil produktion fra Solsort vest lobe i henhold til Energistyrelsens produktionsprognose fra august 2022 udgøre godt 12 pct. af den samlede olieproduktion, op mod 5 pct. af den samlede gasproduktion og op mod 10 pct. af den samlede produktion af olie og gas.

Se Godkendelse af udbygningsplan for Solsort feltet.

Baggrund
Udbygningen af Solsort vest loben indebærer boring af en produktionsbrønd og en vandinjektionsbrønd. De to brønde bores fra Syd Arne anlæggets nordlige platform, som ligger ca. 250 km fra den jyske vestkyst. Brøndene skal producere fra Solsort vest lobe reservoiret.

Ud over boring af to brønde omfatter projektet også enkelte ændringer på Syd Arne anlægget, da produktionen fra Solsort feltet planlægges håndteret og behandlet ved anvendelse af de eksisterende faciliteter på Syd Arne anlægget. Den producerede olie fra Solsort og Syd Arne føres til Syd Arnes lagertank på havbunden. Derfra eksporteres olien videre ved hjælp af Syd Arnes eksisterende bøjelastsystem til tankskibe. Den producerede gas fra Solsort føres med Syd Arne gassen gennem Syd Arne-Nybro gasrør­ledningen til landanlægget i Nybro, hvorfra den sendes videre i Energinets transmissionsrørledningsnet.

Fakta om Solsort feltet:

  • Solsort feltet er beliggende i licenserne 3/09, 4/98 og 7/89.
  • INEOS E&P A/S er operatør af Solsort feltet i licenserne 3/09, 4/98 og 7/89.
  • Solsort feltet er et olie- og gasfelt.
  • Olien i Solsort-feltets vest lobe befinder sig i et reservoir beliggende i sandsten i omtrent 3.000 meters dybde.
  • I 2024 vil produktion fra Solsort vest lobe i henhold til Energistyrelsens produktionsprognose fra august 2022 udgøre godt 12 pct. af den samlede olieproduktion, op mod 5 pct. af den samlede gasproduktion og op mod 10 pct. af den samlede produktion af olie og gas.

Kontakt:

Mads Kløve Hallstrøm, Energistyrelsen, tlf.: 3395 0837, e-mail: mklh@ens.dk

Kontakter

Billeder

Oversigtskort over placeringen af Solsort feltet og andre olie- og gasanlæg i den danske sektor af Nordsøen, herunder Syd Arne.
Oversigtskort over placeringen af Solsort feltet og andre olie- og gasanlæg i den danske sektor af Nordsøen, herunder Syd Arne.
Download

Links

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum