Danske Erhvervsakademier

Endnu en rekord i antal optagne på erhvervsakademierne

Del

69.526 studerende er blevet optaget på en videregående uddannelse i juli 2020 – det er flere end nogensinde før. Med 10.112 optagne sætter de 8 erhvervsakademier også rekord.

Meget tyder på, at kendskabet til erhvervsakademierne er vokset blandt de unge, som har skullet vælge uddannelse. I hvert fald er optaget på de 8 erhvervsakademier steget med 11% og fremgangen er ikke kun et storbyfænomen: Flere af erhvervsakademierne uden for de store byer har oplevet fremgang i optaget, det gælder for eksempel i Sydjylland og på Sjælland. Cphbusiness i København oplever dog den største fremgang på 19 %. På listen over de 25 uddannelser med størst optag finder vi 6 af de 2-årige erhvervsakademiuddannelser og bygningskonstruktør-uddannelsen, der er en professionsbacheloruddannelse. Vi glæder os også over, at fremgangen på STEM-uddannelserne er 4 %. Det er andet år i træk, der er øget søgning på erhvervsakademiernes STEM-uddannelser. Hertil kommer, at en tredjedel af de optagne på en IT-uddannelse i år er optaget på en erhvervsakademiuddannelse.

”Erhvervsakademierne leverer praksisnære uddannelser, som i høj grad retter sig mod det private erhvervsliv, herunder de små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Det kan vi selvfølgelig kun gøre, hvis de unge finder det attraktivt at gå denne vej, når de vælger videregående uddannelse, hvorfor jeg glæder mig meget over det stigende optag i vores sektor. På Danmarks vegne glæder jeg mig selvfølgelig også over, at det samlede optag sætter rekord. Det lover godt for vores muligheder for at fastholde og konsolidere vores position som videnssamfund” siger Niels Egelund, som, er rektor på IBA Erhversakademi Kolding og formand for rektorkollegiet i Danske Erhvervsakademier.

Flere studiepladser
For at imødekomme en øget søgning til videregående uddannelser som følge af Corona-krisen, har Uddannelses- og Forskningsministeren sammen med Folketingets partier oprettet 5000 nye studiepladser på uddannelser med god beskæftigelse og åbnet for større optag på enkelte ledighedsdimensionerede uddannelser. Der har blandt andet givet mulighed for at optage flere studerende på datamatikeruddannelsen på flere erhvervsakademier.

Formand for Danske Erhvervsakademier Charlotte Lundblad glæder sig over de ekstra pladser og det øgede optag. Hun håber meget, at erfaringerne fra dette optag kan bruges til at se på dimensioneringsmodellen, som begrænser optaget på visse uddannelser. ”Det flotte optag på uddannelserne viser, at de efterspørges af de unge. Men også at der er behov for at tilpasse modellen, så der tages hensyn til de lokale arbejdsmarkeder. Det er en illusion, at vi har et nationalt arbejdsmarked, og derfor skal vi også tilpasse optaget ud fra lokale forhold, ikke nationale.”

En af dem, der håber at komme ind på datamatikeruddannelsen er Milos Jørgensen på 19 år. Milos har siden afslutningen af sin EUX i 2019 prøvet at være kontorelev, men valgte i stedet at søge ind på en videregående uddannelse. At valget faldt på datamatikeruddannelsen skyldes at den er meget anvendelsesorienteret, men også at han kan læse den i Roskilde, da han bor i nærheden. ”Jeg vil nok bruge uddannelsen til et job som programmør eller læse videre på en top-op og specialisere mig i IT-sikkerhed”, siger han. Milos må dog vente til midnat med at få svar på, om han er kommet ind på sin førsteprioritet.

Hos Nets, som leverer digitale sikkerheds- og betalingsløsninger, er de også glade for, at der er oprettet flere uddannelser på datamatikeruddannelsen, og at optaget på datamatikeruddannelsen og øvrige it- og STEM-uddannelser er steget. Head of Talent Attraction Michael Falkner har bred erfaring med rekruttering af blandt andet it-medarbejdere. Som han ser det, er det vitalt at sikre nok uddannede it-specialister og STEM-kandidater til de kommende år. ”Alle brancher har brug for it-folk - det er ikke længere kun it-branchen. Det betyder, at der særligt de sidste 5 år er kommet en øget konkurrence om dygtige kandidater. Hvis vi ikke uddanner nok, risikerer vi på sigt, at virksomheder flytter opgaverne til udlandet. Ikke alle har mod på en lang videregående uddannelse, og her er datamatikeruddannelsen en god uddannelse, der giver et godt fundament for yderligere specialisering. Det er derfor også vigtigt, at der er gode videreuddannelsesmuligheder, særligt inden for it-sikkerhed, hvor vi ser et stigende kompetencebehov.”


Kontakt:

Niels Egelund, telefon 20 90 52 50

Charlotte Lundblad, telefon 29 23 47 11

Milos Jørgensen, telefon 42 42 16 14

Michael Falkner, telefon 29 48 47 88

Nøgleord

Kontakter

Niels Egelund, telefon 20 90 52 50

Charlotte Lundblad, telefon 29 23 47 11

Milos Jørgensen, telefon 42 42 16 14

Michael Falkner, telefon 29 48 47 88

Information om Danske Erhvervsakademier

Danske Erhvervsakademier
Danske Erhvervsakademier
Nansensgade 19
1366 København K

http://www.dkea.dk

Danske Erhvervsakademier er brancheforening for de otte erhvervsakademier og Aarhus Maskinmesterskole. Vi repræsenterer erhvervsakademisektoren.