Teknologisk Institut

Elektroniske pilleæsker kan give millionbesparelser

Del

Forsøg med teknologisk medicinadministration giver glade borgere og millionbesparelser i hjemmeplejen

200 millioner kroner om året. Så mange penge kan der spares ved at indføre teknologi i form af elektroniske medicinbeholdere til administration af medicin i hjemmeplejen/sygeplejen i alle danske kommuner. Det viser en dugfrisk storskala-evaluering, lavet af Teknologisk Institut. Med teknologien kan borgerne blive mindet om, at de skal huske at tage deres medicin, hvornår og i hvilken mængde. Derved kan personalet bruge deres tid til andre former for pleje.

I perioden 2016-2018 har Teknologisk Institut evalueret afprøvningen og implementeringen af teknologi til medicinadministration til borgere i eget hjem og til borgere på plejecentre og bosteder i Næstved Kommune, som er projektleder, og i kommunerne Horsens, Kolding, Odense, Odsherred og Svendborg.

- Teknologi til medicinadministration er teknologiske hjælpemidler, der hjælper mennesker med hukommelsesbesvær til selv at kunne tage den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt uden hjælp fra medarbejdere til andet end dosering i teknologien, forklarer seniorkonsulent Katarina Deylami, Teknologisk Institut og tilføjer:

- Uden teknologien er der behov for hjemmebesøg og medarbejderes tilstedeværelse på bosteder og plejecentre ved hver eneste udlevering af medicin.

Stort potentiale
Evalueringen tager afsæt i en VelfærdsTeknologiVurdering (VTV), som er et værktøj udviklet af Teknologisk Institut til effektevaluering af velfærdsteknologi. I evalueringen præsenteres en national business-case, som viser potentialet ved en landsdækkende implementering af teknologierne.

Business-casen viser en gevinst ved implementering af teknologi til medicinadministration i hjemmeplejen/sygeplejen i alle danske kommuner på 207 mio. kr. Det svarer til 29.951 kr. per borger om året. Investeringen tjenes ind efter et halvt år. Derudover viser business-casen en positiv gevinst ved at indføre teknologien til medicinadministration på alle kommunale plejecentre og bosteder på 29,6 mio. kr., svarende til 3.351 kr. per borger årligt. Investeringen tjenes ind efter 2,1 år. Der er altså en økonomisk besparelse på mere end 200 millioner kroner, hvis teknologi til medicindispensering bliver indført i alle danske kommuner.

Borgere får mere ansvarsfølelse for egen medicin
- Evalueringen viser også flere positive effekter for kvaliteten i service fra det offentlige og for borgerne ved at bruge teknologi til medicinadministration. For borgere på plejecentre og bosteder har teknologien blandt andet den positive effekt, at borgerne får mere ansvarsfølelse for at tage deres egen medicin, siger Katarina Deylami.

For borgere i eget hjem har det blandt andet en positiv effekt på borgers selvhjulpenhed i forhold til at huske deres egen medicin og deres følelse af at kunne klare sig selv. Endeligt viser rapporten, at brugen af teknologi til medicinadministration har en positiv effekt på medarbejdernes vurdering af risikoen for utilsigtede hændelser.

I evalueringen har følgende teknologier indgået: Careousel S28 Advance og Careousel S28 Advance GSM fra danske Astrid Leisner & Søn, Pilly fra den norske virksomhed Dignio og DoseCan, udviklet af den danske virksomhed DoseSystem.

Evalueringen er en del af Digitaliseringsstyrelsens initiativ afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger, som skal sikre et solidt og ensartet grundlag for kommunernes og regionernes beslutning om at investere i velfærdsteknologi. Evalueringen har således fået et samlet tilskud på 1.500.000 kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi, Digitaliseringsstyrelsen.

Nøgleord

Kontakter

Seniorkonsulent Katarina Deylami, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2887, mail: kade@teknologisk.dk

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

 Fotos i dette nyhedsrum: ©Teknologisk Institut. Brug af fotos tilladt ved konkret omtale af Teknologisk Institut og med kreditering. I tvivlstilfælde kontakt venligst Kommunikationsafdelingen.

 

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum