Region Sjælland

Ekstra penge til flere høreapparater og styrket kræftindsats

Del

Med en tillægsaftale til budgettet for 2021 sætter Regionsrådet turbo på at nedbringe ventelister på høreapparater og styrke kræftområdet. Aftalen indebærer også en række andre indsatser med blandt andet en særlig hygiejneindsats i kølvandet på COVID-19.

Patienter, borgere og medarbejdere i Region Sjælland kan glæde sig over, at Regionsrådet har fundet penge til både at styrke en række igangværende indsatser og søsætte nye initiativer. Det sker med en ny tillægsaftale til budgettet for 2021. En tillægsaftale som samtlige partier står bag.

Tillægsaftalen indebærer yderligere otte millioner kroner til høreområdet. For at nedbringe ventetiderne til høreapparat yderligere, øges puljen til behandling i speciallægepraksis med fire mio. kr. i 2021. Det betyder, at 560 flere borgere kan komme i behandling. Bevillingen kommer oven i et betydeligt økonomisk løft fra tidligere samt en optimeret organisering på området.
Der afsættes også fire mio. kr. til ekstraudgifter på høreområdet i forbindelse med etableringen af nære tilbud på lokalklinikkerne på kommunikationscentre i Slagelse, Roskilde og Næstved. Derudover skal der indgås aftaler med Lolland og Guldborgsund kommuner, som skal sikre, at borgere i den sydlige del af regionen ikke skal opleve længere ventetider end borgere i andre dele af regionen.

Med tillægsaftalen afsættes også yderligere fem mio kr til at styrke kræftområdet.

Midlerne bruges til at fokusere på de steder, hvor regionen kan gøre det bedre på målopfyldelse af kræftpakker – blandt andet lungekræft.Derudover bevilliges der tre mio kr til at øge kapaciteten – og dermed nedbringelse af ventetider – indenfor mammografiscreening.

Pukkelafvikling

Sygehusene i Region Sjælland har haft et massivt pres med et stort antal indlagte patienter, siden 2. bølge af COVID-19 gjorde sit indtog i begyndelsen af december 2020. Presset fra de mange indlagte betød, at Region Sjælland under 2. bølge måtte udskyde aftaler for 27.000 borgere, mens lidt over 2.700 patienter har fået udskudt deres operation. Antallet af indlagte patienter er nu på et meget lavere og stabilt niveau, og regionen kan nu for alvor tage fat på at nedbringe ventelisterne. Den opgave er man i fuld sving med, og Regionsrådet har med tillægsaftale til budgettet for 2021 også afsat 71,5 millioner kroner til indsatsen med at indhente udskudte operationer og behandlinger.
Det forudsættes samtidig i tillægsaftalen, at merudgifterne til at behandle udskudte patienter kompenseres af staten som led i COVID-19 beredskabet i 2021.

Hygiejneindsats

Corona-krisen har betydet store omvæltninger for medarbejdere i hele organisationen. Krisen har gjort det tydeligt, at der fremadrettet er behov for at styrke kapacitet og kompetencer særligt på intensiv- og anæstesiområdet, hvis sygehusene skal kunne håndtere sundhedskriser, hvor flere patienter har behov for intensivbehandling, og samtidig minimere udsættelser af planlagt aktivitet. Krisen har også sat fokus på behovet for bedre hygiejne for at reducere smittespredning.

I budgettet for 2021 er det aftalt, at der frem mod budget 2022 skal ske en afdækning af effekterne af bedre hygiejne og rengøring ift. bl.a. sygefravær og færre indlæggelser. For at mindske risiko for smittespredning, afsættes der i den indgåede tillægsaftale yderligere 3 mio. kr. i 2021 til udskiftning af dørsystemer og armaturer til berøringsfrie modeller på bl.a. fællesarealer, hvor mange borgere kommer.

Ekstraordinær indsats af medarbejdere

Med tillægsaftalen til budgettet for 2021 har Regionsrådet også afsat 20 mio. kr. til en erkendtlighed til alle medarbejdere i hele organisation som anerkendelse af den store og ekstraordinære indsats, der er ydet under Coronakrisens 1. og 2. bølge. Alle 20.000 medarbejdere i Region Sjælland vil modtage et gavekort, der kan anvendes på regionale restauranter, cafeer mv.

Kontakter

Regionsrådsformand Heino Knudsen - 51 14 54 96
Jan Hendeliowitz, Socialdemokratiet - 21 56 26 49
Jacob Jensen, Venstre - 61 62 42 41
Gitte Simoni, Dansk Folkeparti - tlf.: 61 15 40 63
Christian Wedell-Neergaard, Det Konservative Folkeparti - 40 15 22 23
Bruno Jerup, Enhedslisten - 21 64 34 30
Tina Boel, Socialistisk Folkeparti - 21 22 38 66
Anne Møller Ronex, Radikale Venstre - 21 22 56 10

Vedhæftede filer

Information om Region Sjælland

Region Sjælland
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

https://www.regionsjaelland.dk

Følg pressemeddelelser fra Region Sjælland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Sjælland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum