DI - Dansk Industri

Eksporten af energiteknologi faldt i 2020

Del

Eksporten af energiteknologi og -service var på 106,7 mia. kr. i 2020. Det er et fald på 13 pct. i forhold til året før, viser en opgørelse, der er lavet af DI Energi, Dansk Energi, Energistyrelsen, Wind Denmark og Dansk Fjernvarme.

Det er især eksporten af vindenergiteknologi, der er faldet, og som får den samlede eksport af energiteknologi til at falde. I 2019 var eksporten på 68,5 mia. kr., mens der i 2020 blev eksporteret for 54,1 mia. kr. Det er et fald på 21 pct.

2019 var dog et rekordår for eksporten af vindmøller og dele dertil. Hvis man sammenligner med 2018 er vindeksporten i 2020 kun faldet med 3,4 pct.

Der er en række forklaringer på den faldende eksport. På grund af coronakrisen skete der en økonomisk nedgang overalt i verden. Det førte til et fald i den samlede vareeksport fra Danmark på 4,5 pct. i 2020.

Faldet i eksporten af vindenergiteknologi skyldes ikke mindst et mindre salg til de vigtige eksportmarkeder Tyskland og Storbritannien. Desuden er en række projekter blevet forsinket på grund af coronakrisen. Det betyder i nogle tilfælde, at de først tæller med i statistikken for 2021.

Holland, Tyskland og USA topper i 2020 listen over lande, der har købt dansk energiteknologi. 52,5 pct. blev eksporteret til EU-landene, hvilket er en markant min­dre andel end i både 2018 og 2019. En del af forklaringen er, at eksporten til Storbritannien fra 2020 bliver opgjort som eksport til lande uden for EU.

Mens eksporten er faldet til flere af de store europæiske markeder, er eksporten af energiteknologi til USA og Kina forblevet stabil. USA importerede sidste år for 7,2 mia. kr. Det svarer til 13 pct. af den samlede eksport af dansk energitek­nologi.

Det hører med til billedet, at energiteknologi – for eksempel vindmøller eller energibesparende produkter, der bliver produceret i for eksempel Kina og USA af danske virksomheder, ikke tæller med i statistikken.

Eksporten af energiteknologi og -service har siden 2014 været på over 100 mia. kr. om året.

Sammenlignet med 2010 var eksporten 40 pct. højere i 2020. Eksporten af energiteknologi udgjorde sidste år 11,7 pct. af den samlede danske vareeksport.

Kommentarer til analysen:

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi:

”2020 var på alle måder et usædvanligt år. Vores mål er fortsat at øge eksporten af energiteknologi markant inden 2030. Danske virksomheder har energieffektive produkter, effektiv vindmølleteknologi og stærke rådgivende kompetencer. Det giver os mulighed for at være med helt fremme i den grønne omstilling, som først nu for alvor er ved at komme i gang over alt i verden”

Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark:

”Vi ved fra tidligere år, at vindeksporten kan have udsving, da mængden af vindmølleprojekter, særligt på havet, ikke er jævnt fordelt. Derfor er ét års eksport ikke illustrativt for tilstanden i branchen. 2020 var generelt et meget travlt år i den danske vindmøllesektor, og jeg forventer, at eksporten vil tage et spring op igen i 2021, ikke mindst når projekter, der har været forsinkede af covid-19, endeligt færdiggøres”.

Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen:

”Det store fald i eksporten af energiteknologi er selvfølgelig skuffende, uanset at udviklingen delvist kan forklares med den globale coronakrise, og at 2019 var et historisk godt år. Danmark samarbejder med nogle af verdens største økonomier om grøn omstilling af energisektoren, og lande som USA, Storbritannien og Japan har netop øget deres klimaambitioner. Jeg er derfor sikker på, at der også i fremtiden vil være stor efterspørgsel efter danske energiløsninger ude i verden.”

Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi:

”Som med alt andet har coronakrisen haft effekt på eksporten af energiteknologi. Men med de ambitiøse klimameldinger, der blandt andet er kommet fra USA, EU og andre steder, er jeg sikker på, at efterspørgslen efter grønne danske løsninger nok skal stige igen. Dog er tallene også en påmindelse om, at Danmark ikke længere har samme kompetenceforspring på det grønne område. Andre lande ånder os i nakken. Det ser vi blandt i forbindelse med udvikling af Power-to-X-brændsler til tung transport.”

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme:

Dansk energiteknologi, viden og ikke mindst fjernvarme er en central del af løsningen på klimaudfordringerne. Ikke bare i Danmark, men globalt. I Danmark oplever vi rekordstor tilslutning til fjernvarmen  som en konsekvens af forbrugernes behov for komfort, støjsvage løsninger, der kræver et minimum af vedligehold. Derfor er jeg glad for, at fjernvarmens eksport i 2020 nogenlunde holder niveau, men også optimistisk i forhold til fjernvarmens fremtid både i Danmark og på eksportmarkederne.”

Følg os på:

    

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829

Billeder

Links

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

DI: EU-Kommissionens klimaudspil kan blive en kæmpe gevinst for Danmark14.7.2021 14:45:29 CEST | Pressemeddelelse

EU Kommissionen har fremlagt en omfattende plan med konkrete initiativer, som skal gøre EU-landene i stand til at nå målet om mindst 55 procents reduktion af CO2 i 2030. Med planen viser EU en nødvendig handlekraft i forhold til klimaudfordringen. Den understøtter Danmarks muligheder for at indfri den ambitiøse 70 procents målsætning. Og den åbner et meget stort marked for danske virksomheder, som er stærke inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum