EKF - Danmarks Eksportkredit

EKF vil være klimaneutral i 2045

Del

Senest i 2045 skal aftrykket fra EKF’s finansiering af dansk eksport være klimaneutralt. Det skal ske gennem en ny ambitiøs klimapolitik, hvor gradvis udfasning af fossile projekter og øget grøn eksport er en del af vejen mod nuludledning af CO2. Inden 2030 skal EKF udstede nye grønne projekter for 160 mia. kr.

I dag lancerer EKF en ny klimapolitik, der skal gøre et af verdens grønneste eksportkreditinstitutter endnu grønnere, og med politikken får EKF nu en formel køreplan for fuld klimaneutralitet i 2045. I dag udgør grønne projekter godt 70 pct. af EKF’s samlede portefølje, men CEO i EKF Peder Lundquist vil sætte barren endnu højere frem mod 2045.

- I EKF tager vi stilling til og ansvar for klimadagsordnen. I dag går størstedelen af vores finansiering allerede til grøn eksport, men vi har fortsat en væsentlig opgave i at bidrage til de kommende års grønne omstilling af de afgørende industrier. Dels fordi vi som institut har en forpligtelse som global klimaleder, men også fordi finansiering af grøn eksport de kommende år bliver et større og større internationalt konkurrenceparameter for danske virksomheder, siger Peder Lundquist.

Eksportkredit mobiliserer international finansiering

Danmark har allerede i dag en fremtrædende rolle i den globale grønne omstilling, hvilket bl.a. kan tilskrives en international styrkeposition inden for vindenergi. Den position skal forsvares og udbygges med nye grønne teknologier som eksempelvis Power-to-X.

- Vi skal sikre, at vi også i fremtiden sender banebrydende danske grønne teknologier ud i verden og understøtter Danmarks rolle i den globale grønne omstilling. EKF spiller en central rolle for eksport af dansk energiteknologi, og alene de sidste 10 år vi har medvirket til finansiering af 120 vindparker, som har mobiliseret 405 mia. kr. privat kapital. Vi skal fortsat være førende inden for vind og øge vores risikovillighed, bl.a. inden for Power-to-X, som er et af de områder med stort potentiale for Danmark og danske virksomheder, siger Peder Lundquist. 

Nye grønne projekter for 160 mia. kr.

Vejen går gennem et erklæret mål om nuludledning af CO2 – også kendt som net-zero emission – som nu er en integreret del af EKF’s nye klimapolitik. Politikken udstikker en række forskellige principper og pejlemærker, som skal sikre et klimaneutralt EKF i 2045.

Samlet set bygger EKF’s klimapolitik på Parisaftalens målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til halvanden grads temperaturstigning samt Danmarks målsætning om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030.

I perioden fra 2022-2030 vil EKF samlet finansiere nye grønne projekter for 160 mia. kr.

Fire overordnede principper i fokus

Udover at medvirke til, at EKF til en hver tid opererer i overensstemmelse med globale og nationale klimamål og internationale regler skal politikken sikre, at EKF støtter danske styrkepositioner inden for grøn teknologi og danske eksportvirksomheders grønne omstilling.  På vejen mod net-zero vil EKF læne sig op ad fire principper i klimapolitikken.

  • At fastholde EKF’s globale position inden for vedvarende energi
  • At udvise globalt lederskab i det internationale arbejde med klima- og eksportfinansiering
  • At gå forrest med finansielle løsninger, der kan løfte den grønne omstilling i energitunge virksomheder
  • At udfase finansiering af projekter, der er uforlignelige med den grønne omstilling.

Den fulde klimapolitik kan læses på vores klimaside, ekf.dk/klimapolitik.

Yderligere kommentarer via kommunikationschef Kim Bove, mail: kib@ekf.dk, mobil: 2227 3893

Kontakter

Links

Information om EKF - Danmarks Eksportkredit

EKF - Danmarks Eksportkredit
EKF - Danmarks Eksportkredit
Lautrupsgade 11
2100 København Ø

+45 35462600https://ekf.dk/

Den bedste sikkerhed en virksomhed kan få

EKF er Danmarks eksportkredit. Vi hjælper danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark. Det gør vi ved at hjælpe med at skaffe finansiering og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande.