TUBA

Efter år med corona har de 14 til 35-årige fået det værre

Del

Det viser karakteren af de henvendelser, som organisationen TUBA, der yder gratis terapi til 14-35-årige, der er vokset op i familier ramt af alkoholproblemer. Det, og meget mere, kan du læse om i TUBAs årsmagasin, der netop er udkommet.

Foto: David Kahr. Læs magasinet her: https://ipaper.ipapercms.dk/BlaaKorsDanmark/TUBA/tuba-aarsskrift-2021-22/?page=1
Foto: David Kahr. Læs magasinet her: https://ipaper.ipapercms.dk/BlaaKorsDanmark/TUBA/tuba-aarsskrift-2021-22/?page=1

Henvendelser om vold og seksuelle overgreb er steget

Efterspørgslen på at få hjælp har været markant i det forløbne år. 2190 mellem 14-35 år tog kontakt til TUBA for at komme i terapi. Fælles for henvendelserne er, at karakteren af dem er blevet voldsommere. Online steg antallet af henvendelser, der handlede om vold fx med 122%, mens henvendelser om seksuelle overgreb steg med 246%*.

Konsekvensen af de mange henvendelser i kølvandet på coronavirussen er, at TUBAs venteliste er steget fra 587 i juli 2020 til 1351* ved årsskiftet 2021/22.

 

Henrik Appel, landsleder i TUBA:

”Med 1300 på venteliste i TUBA er realiteterne desværre sådan, at unge, som er mærket af at vokse op med en far eller mor med misbrug, må vente, til der viser sig en ledig plads.

Til sammenligning er forældre med et misbrug sikret behandling indenfor 14 dage, og sådan skal det være. Men en tilsvarende ret har deres børn ikke i praksis. Skal vi virkelig vente med at give dem den hjælp, de har brug for, til de selv har dulmet senfølgerne i et misbrug?

Hvis blot en ud af seks unge går fra ledighed til beskæftigelse eller undgår at blive ledig, fordi de får hjælp, er pengene allerede tjent hjem. Når de unge banker på, så er det vores opgave som samfund at lukke dem ind. Det arbejder vi hver dag på i TUBA.”

 

TUBA har i 2021 hjulpet 4527

3600* unge har været i et terapiforløb i TUBA i 2021, enten i individuel terapi eller i gruppeterapi. Et terapiforløb består i gennemsnit af 17-23 sessioner. I samme periode har 927 unge fået hjælp via TUBAs onlinerådgivning.

Af de unge, der har været i terapi i TUBA, har:

 • 14% forsøgt selvmord
 • 27% været udsat for seksuelle krænkelser
 • 45% oplevet fysisk vold i hjemmet
 • 64% oplevet psykisk vold i hjemmet 

Hvorfor er der venteliste?

TUBA er en nonprofitorganisation, som yder gratis behandlingsforløb til unge mellem 14-35 år, der er opvokset i familier med alkoholproblemer eller stofmisbrug. Hvor mange behandlingsforløb, vi kan yde, afhænger af de midler, som stat og kommuner bevilger, og som private donerer til TUBAs behandling.

Statens bidrag udgør 28% af budgettet, kommunerne 37% af budgettet, mens de private donationer fra fonde og enkeltpersoner, som TUBA selv fundraiser, udgør 34%. Sidstnævnte donationer er ofte øremærket projekter med særlige formål som fx forskning, oplysning, undervisning og videndeling. Det er blandt andet de midler, som i årets løb har finansieret det store forskningsprojekt, sommerhøjskolen og oplysningsinitiativer som fx TUBAs kortfilm Mit barn.

Hvad får de unge ud af et forløb i TUBA?

Ud af de unge, der er færdige med et forløb i TUBA, siger:

 • 96% at de har fået den hjælp, som de havde brug for
 • 93% er blevet bedre til at håndtere deres problemer
 • 90% har fået det bedre med sig selv
 • 72% føler sig bedre rustet til job, uddannelse og skole

Trygfondens Børneforskningscenters v. Aarhus Universitet har desuden i et forskningsprojekt sammenlignet 179 unge, der har fået hjælp i TUBA med det samme, med 179 unge, der har måttet vente på hjælpen i et år. Og de konkluderer at:

 • Der sker en meget positiv udvikling for de unge i løbet af deres forløb i TUBA
 • Statistisk signifikant mere, end hvis de ikke havde fået hjælp i TUBA
 • De bliver mere livsduelige; får bedre psykisk og social trivsel og bliver mindre depressive

TUBAs specialiserede behandlingsforløb gør med andre ord en mærkbar forskel.

Noter:

*Stigningen i procent er baseret på en sammenligning af henvendelser modtaget i perioden 11. marts 2020 til 10. marts 2021 og henvendelser modtaget i samme periode året før.

*3368 unge mellem 14 og 35 år var i behandling i TUBA i 2021 + 232 unge mellem 14 og 35 år var i behandling i TUBA takket være ekstraordinære akutmidler.

*Ventetiderne på at komme til er længst til i individuel terapi i de store byer. Men der er også undtagelser: Fx er der lige nu ledige pladser i Brøndby til kommunens unge.

Fakta:

TUBA børn og unge i misbrugsfamilier

TUBA tilbyder gratis terapi til børn og unge i alderen 14-35 år, der er vokset op i familier med alkohol- og/eller stofproblemer. Sundhedsstyrelsen skønner, at 122.000 børn og unge under 18 år lever i familier med alkoholmisbrug, det er ca. to børn per skoleklasse. Ca. 30% af dem er selv i risiko for at få et misbrug.

Børn, der vokser op i hjem med misbrug, oplever ofte fysisk og psykisk vold samt overgreb og selvmordstrusler fra far og mor. De plages af senfølger som PTSD, angst, depression og selvmordstanker og kommer typisk til TUBA, når det går op for dem, at livet ikke behøver at være så svært.

TUBA har afdelinger i 34 kommuner.

Indhold TUBAs årsmagasin 2021/22

TUBAs årsmagasin 2021/22 viser 58 forskellige sider af TUBAs indsats for unge, der er vokset op i familier med alkoholproblemer eller stofmisbrug. Du kan læse om:

Behandling i TUBA:

 • Årets tal 2021, corona har præget året, der gik i TUBA.
 • Ny afdeling i Brøndby: Det kan betale sig for kommuner at forebygge.
 • TUBAs skriveskole og TUBAs sommerhøjskole.
 • Kristeligt Dagblad hædrer TUBAs frivillige med fornem pris.

Udvikling:

 • TUBAs bidrag til enestående forskningsprojekt konkluderer, at det hjælper at forebygge.
 • Natur til et godt liv: En eksperimenterende tilgang til behandling, der bruger naturen.

Oplysning:

 • Mit barn - TUBAs tredje kortfilm om at blive forældre.
 • Nyt undervisningsmateriale skal gøre den svære snak om forældres alkoholmisbrug nemmere at tage i klassen.

Og du kan møde sider af de unge:

 • Amalie: ”Mine børn skal ikke se, at alkohol bliver brugt til selvregulering.”
 • Rosa: ”Min mor er ikke mit ansvar, det er mine piger.”
 • Forstå hvilke senfølger der ofte følger i kølvandet på en barndom præget af misbrug.  
 • Foreningen Tubanu er et frivilligt tilbud til unge, der er vokset op i misbrugsfamilier.

Nøgleord

Kontakter

For interview, cases, fotos eller yderligere information:

Billeder

Foto: David Kahr. Læs magasinet her: https://ipaper.ipapercms.dk/BlaaKorsDanmark/TUBA/tuba-aarsskrift-2021-22/?page=1
Foto: David Kahr. Læs magasinet her: https://ipaper.ipapercms.dk/BlaaKorsDanmark/TUBA/tuba-aarsskrift-2021-22/?page=1
Download

Links

Information om TUBA

TUBA
TUBA
Vesterbrogade 69, 1. tv
1620 København V

http://www.tuba.dk

TUBA tilbyder specialiseret terapi og rådgivning til unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. 

TUBA har 34 afdelinger fordelt over hele landet og tilbyder derudover chatrådgivning på www.tuba.dk/chat 

Følg pressemeddelelser fra TUBA

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra TUBA

At skrive gør en forskel for unge fra familier ramt af misbrug13.9.2022 15:40:44 CEST | Pressemeddelelse

På organisationen TUBA Danmarks skriveskole lærer unge, der er vokset op i hjem ramt af misbrug, deres stemme og følelsesliv bedre at kende. I skriveprocessen får de redskaber til at forvandle en opvækst, der ikke altid har været let, til litteratur, der kan gøre os alle sammen lidt klogere. Onsdag d. 14. september kl. 16-18 fejrer TUBAs Skriveskole årgang 21/22 deres antologi ved en reception på Gyldendal.

100 forældrepar får hjælp til at bryde den negative sociale arv17.8.2022 10:35:14 CEST | Pressemeddelelse

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 5,1 millioner kroner til en specialiseret indsats, der skal styrke 100 unge forældrepars individuelle og relationelle kompetencer. Indsatsen har fokus på forældrepar, hvor den ene eller begge er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Målet er, at erfaringerne skal munde ud i et målrettet kursusforløb, der kan komme mange flere forældrepar til gavn i fremtiden.

75 unge fra familier ramt af misbrug får fælles frirum på højskole i Svendborg i uge 285.7.2022 11:30:11 CEST | Pressemeddelelse

11. juli-15. juli mødes 75 unge ml. 18-35 år fra familier ramt af misbrug på TUBAs sommerhøjskole i Svendborg. Det er 6. gang, at TUBA, der hjælper unge med at bearbejde senfølger efter en barndom med forældre med alkoholproblemer eller stofmisbrug, afholder højskolen. "Når jeg er sammen med andre fra samme baggrund som mig, kan jeg mærke, hvordan det styrker mit selvværd og min tro på, at jeg er god nok, som jeg er," siger en af deltagerne.