Sund & Bælt

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i næste uge

Del

I næste uge bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsforbindelsens Vestbro for at færdiggøre asfaltsarbejde til glæde for de mange trafikanter, der dagligt krydser forbindelsen. Den nye asfalt er lettere at køre på, og derved reduceres forbruget af brændstof og CO2-udledningen.

Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at lægge den sidste del af asfalten hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side.

Med de mange tusinder trafikanter, som hver dag krydser broen kræver det en stærk asfalt, der kan holde til stor trafikbelastning. Helt konkret udlægges en såkaldt skærvemastiks, som er særligt velegnet på broer, motorveje og i lufthavne.

Den nye asfalt giver mindre rullemodstand mellem dæk og vej, og gør det lettere for dækkene at køre på. På den måde bruger biler og lastbiler mindre brændstof, og derved reduceres CO2-udledningen fra trafikken.

I tillæg til asfaltsarbejdet vil der også monteres flere af de elektroniske færdselstavler, som indgår i den samlede opgradering af sikkerheden på broen. Derudover foretages malerarbejde.

Trafikrestriktioner
Trafikken vil køre dobbeltrettet i nattetimerne mandag til torsdag i følgende tidsrum:

  • Mandag den 22. maj kl. 20.00-05.00
  • Tirsdag den 23. maj kl. 21.00-05.00
  • Onsdag den 24. maj kl. 21.00-05.00
  • Torsdag den 25. maj kl. 20.00-09.00

Mens trafikken er omlagt, er hastighedsbegrænsningen 80 km/t, og overhaling er ikke tilladt.

Der vil opstå ventetid under omlægning af trafikken.

Læs mere om vejarbejderne og hvornår de præcist vil påvirke trafikken på storebaelt.dk

Modtag den aktuelle trafikinformation ved at følge med på Twitter eller tilmeld dig Storebælts bromelding på storebaelt.dk.

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Sund & Bælt indsamler data til en ny transportmodel1.6.2023 08:00:00 CEST | Presseinvitation

Sund & Bælt indsamler i 2023 sammen med Øresundsbro Konsortiet og Vejdirektoratet data for både person- og godstransport. Data vil indgå i en ny transportmodel, som skal give en større forståelse for kundernes rejsemønstre. Sund & Bælt ønsker at give kunderne den bedste oplevelse og har derfor brug for at få en bedre forståelse af, hvad der er vigtig for dem. I den kommende tid gennemføres på den baggrund en større dataindsamling, som vil danne grundlag for den nye transportmodel. Modellen skal anvendes til trafikprognoser for de eksisterende forbindelser, den kommende Femern Bælt forbindelse og nye potentielle forbindelser. Den lange tidshorisont på planlægning af faste forbindelser betyder, at der er brug for en model, som kan regne mange år ud i fremtiden. Det er derfor rettidig omhu allerede nu at udvikle en målrettet transportmodel. Den seneste store dataindsamling er fra 2010, og med den kommende dataindsamling sikres et opdateret grundlag for modellen og dermed beslutningerne. E

Fortsat høj trafik på broerne og god fremdrift i de store projekter23.5.2023 16:21:58 CEST | Pressemeddelelse

Fritidstrafikken stiger fortsat på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens væksten i lastbiltrafikken er aftagende i årets første tre måneder, og der ses et fald på Storebæltsbroen. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat. På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 4,7 pct. i første kvartal af 2023 sammenlignet med sidste år og lå 0,8 pct. højere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Personbiltrafikken steg med 6,0 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 3,0 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 680 mio. kr., hvilket er en stigning på 18 mio. kr. i forhold til de første tre måneder sidste år. På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 18,3 pct. i forhold til 2022, men lå 5,9 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 20,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 319 mio. kr. og steg med 59 mio. kr. – I årets første tre måneder er der

Borgermøder om forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn17.5.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt og Vejdirektoratet inviterer til borgermøder i Faaborg og Sønderborg om den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. På borgermøderne kan man høre om status på den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog med Sund & Bælt og Vejdirektoratet, der gennemfører forundersøgelsen frem mod udgangen af 2024. Borgermøderne finder sted: Den 6. juni fra kl. 19.00 til 21.00 i Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg. Den 14. juni fra kl. 19.00 til 21.00 i Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg. Om forundersøgelsen Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb. Forundersøgelsen gennemføres over tre år frem mod udgangen af 2024. Opgaven er at se nærmere på forskellige linjeføringer, tekniske løsninger og miljømæssige konsekvenser og hensyn. Det er en målsætning,

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen efter påske4.4.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I de kommende uger efter påsken bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsforbindelsens Vestbro med at lægge en ny asfalt til glæde for de mange trafikanter, der dagligt krydser forbindelsen. Den nye asfalt er lettere at køre på, og derved reduceres forbruget af brændstof og CO2-udledningen. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at lægge den nye asfalt hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Med de mange tusinder trafikanter, som hver dag krydser broen kræver det en stærk asfalt, der kan holde til stor trafikbelastning. Helt konkret udlægges en såkaldt skærvemastiks, som er en tæt og stærk slidlagsbelægning, der er specielt designet til at kunne klare en stor trafikbelastning. Belægningen er derfor særlig velegnet på broer, motorveje og i lufthavne. Den nye asfalt giver mindre rullemodst

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum