Djøf

Djøf: Tillid fremmer jobtilfredshed og mindsker stress

Del

Tillid er afgørende for vores trivsel på arbejdspladserne – og for ønskerne om at udvikle og afbureaukratisere den offentlige sektor. Heldigvis er der en høj grad af tillid i den offentlige sektor, viser en ny undersøgelse fra Djøf. Glædeligt, siger Hanne Fugl Eskjær, formand for de offentlige chefer i Djøf.

Tillid er et afgørende fundament under det danske samfund. Tillid til vores myndigheder og de love og regler, der danner ramme om vores liv og samfund. Tillid på arbejdspladserne mellem ledelse og medarbejder spil­ler også en central rolle for vores jobtilfredshed og oplevelse af arbejdspres.

- Medarbejdere, der oplever en høj grad af tillid i deres daglige arbejde, er mindre stressede, har større arbejdsglæde og oplever en bedre sammenhæng mellem arbejde og fritid. Tillid er helt centralt for vores trivsel på jobbet, siger Hanne Fugl Eskjær, formand for de offentlige chefer i Djøf, om en ny undersøgelse fra Djøf.

Undersøgelsen blandt over 8.000 offentligt ansatte djøfere viser, at tre ud af fire medarbejderne oplever en tillidsfuld relation til deres nærmeste leder. 76% har tillid til deres nærmeste leder, mens 85% oplever, at nærmeste leder udviser tillid til dem.

- Det er glædeligt, at tilliden er så høj. Det giver et stærkt fundament for en fortsat god offentlig sektor, siger Hanne Fugl Eskjær.

Der er en klar sammenhæng mellem tillid til ledelsen og jobtilfredshed. Det gælder både tillid til den nærmeste og øverste ledelse. 85% af dem, der har tillid til deres nærmeste leder, er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres job, mens kun 23% af dem, der ikke har tillid til deres leder, er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres job.

Undersøgelsen viser også en klar sammenhæng mellem graden af en tillidsfuld relation til ledelsen og stress. Det gælder både tillid til den nærmeste og øverste ledelse. Hele 39% af dem, der ikke har tillid til deres nærmeste chef, er stressede i høj eller i meget høj grad. Modsat er en noget mindre andel, 11%, af dem, der har tillid til deres nærmeste leder, i høj eller i meget høj grad stressede.

- Tillid er en afgørende faktor for en velfungerende offentlig sektor. Betydningen af de ledelsesmæssige rammevilkår må ikke undervurderes, og i den sam­menhæng er det vigtigt at have blik for størrelsen af offentlige lederes ledelsesspænd. Et for stort ledelsesspænd kan svække opgaveløsningen og lederens mulighed for at udøve nærværende og tillidsbaseret ledelse, påpeger Hanne Fugl Eskjær og slutter:

- Derfor opfordrer vi til politisk mod til at afstå fra detaljeregulering og styringskrav, der fjerner fokus fra kerneopgaven. Kommunerne og regionerne kan sammen med Folketinget sørge for, at medarbejderne får bedre rammer i deres arbejde. Det kræver frihed, tillid, større arbejdsro og plads til at lave lokale løsninger. Det kan løfte kvaliteten, velfærden og de resultater, borgerne oplever i mødet med den offentlige sektor.

Analysen kan ses her: Tillid til chefen fremmer jobtilfredshed og mindsker stress

Hanne Fugl Eskjær træffes for yderligere kommentarer ved henvendelse til pressechef Torben Gross, tgr@djoef.dk, tlf. 21 49 01 73.

Nøgleord

Links

Information om Djøf

Djøf
Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

33 95 97 00https://www.djoef.dk/

Djøf er faglig organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer 100.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. Mange arbejder med analyse, strategi, økonomi, jura, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det.

Som fagforening arbejder vi for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder. Som medlemmer bruger vi hinanden til at blive bedre og skaber et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv. Sammen arbejder vi for at udvikle samfundet til gavn for alles bedste.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum