Djøf

Djøf: Hård vurdering fra Minkkommissionen  

Del

Der er begået alvorlige fejl i håndteringen af beslutningen om at aflive alle mink i Danmark. Men det er sket under et ekstremt pres midt i en pandemi uden historisk sidestykke. I det lys er vurderingen af embedsværket meget hård, siger Sara Vergo, formand for Djøf.

Minkkommissionens konklusioner rejser en hårdkritik af beslutningsprocessen og den manglende lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark.  

 

  • Der er åbenlyst begået fejl, og det nødvendige lovgrundlag var ikke på plads. Nu skal vi læse beretningen grundigt, men jeg vil gerne minde om, at alle embedsmænd har gjort alt, hvad de kunne for at skærme Danmark mod coronapandemien, siger Sara Vergo, formand for Djøf. 

 

  • De offentlige arbejdsgivere må nu tage sig tid til at læse kommissionens ansvarsvurderinger grundigt, inden der tages stilling til, om der er grundlag for personalesager, fortsætter Sara Vergo.  

 

Embedsværkets arbejde med at forberede beslutningsgrundlaget for aflivning af mink skete i tæt koordinering med det politiske niveau i en vedvarende, hektisk og voldsomt presset periode. De ansatte i centraladministrationen kæmpede bogstavelig talt både nat og dag for at få Danmark så godt igennem krisen som muligt. 

 

  • Det krævede en nærmest umenneskelig hård indsats – ikke mindst i de perioder, hvor hastigheden af beslutninger og indsatser hang tæt sammen med antallet af liv, der kunne reddes. Under håndtering af coronakrisen er tid som faktor således konstant blevet målt op imod tilvejebringelse af tilstrækkelig information og indsigt til at træffe de rigtige beslutninger og føre dem ud i livet.  

 

  • Det har presset embedsværket helt ekstraordinært, og beslutninger er blevet truffet under et ekstremt pres og under helt usædvanlige omstændigheder. De har ikke tillagt den ekstreme situation nok vægt, påpeger Sara Vergo. 

 

Hun mener, at sagen bør give anledning til refleksion blandt både politikere og embedsmænd om, hvordan vi sikrer, at alle regler og normer efterleves - også når alt brænder på, så man kan undgå lignende situationer i fremtiden.  

 

  • Forløbet har vist, at det er afgørende – særligt i så kritiske situationer - at det politiske niveau giver embedsværket tid og ro til at arbejde og udviser respekt for opgavens kompleksitet og omfang. 

 

Djøf har mange medlemmer i centraladministrationen. De har fulgt Minkkommissionens arbejde, og flere embedsfolk har afgivet forklaring. Djøf vil nu nærlæse Kommissionens beretning særligt i forhold til den målestok, som Kommissionen har lagt ned over de konkrete ansvarsvurderinger. 

 

  • Der er efter Djøfs opfattelse ikke grundlag for at sende nogle embedsmænd hjem, mens overvejelserne er i gang. Der har været tillid til embedsmændene, mens Minkkommissionen har arbejdet, og de skal selvfølgelig fortsætte med at arbejde, mens det videre forløb overvejes, pointerer Sara Vergo 

 

  • Djøf har stået til rådighed for involverede medlemmer i hele forløbet med Minkkommissionens undersøgelser, og vi bistår naturligvis også vores medlemmer i en videre proces, slutter Sara Vergo. 

 

Kommissionens beretning rejser mange spørgsmål, der kalder på en grundig debat og overvejelse, som vi også tager på os i Djøf.  

 

Tilbage i december 2021 tog Djøf initiativ til at nedsætte et uafhængigt ekspertudvalg, der skal se på samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier. Udvalget har Karsten Dybvad som formand, og det forventes, at udvalgetafgiver redegørelse i slutningen af 2022. 

 

Sara Vergo træffes for yderligere kommentarer via henvendelse til mediechef Helle Slejborg, tlf. 29 73 47 43. 

 

Information om Djøf

Djøf
Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

33 95 97 00https://www.djoef.dk/

Djøf er faglig organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer 107.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. Mange arbejder med analyse, strategi, økonomi, jura, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det.

Som fagforening arbejder vi for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder. Som medlemmer bruger vi hinanden til at blive bedre og skaber et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv. Sammen arbejder vi for at udvikle samfundet til gavn for alles bedste.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum