DI - Dansk Industri

DI: Strategi for bæredygtigt byggeri gavner klimaet

Del

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en ny national strategi for bæredygtigt byggeri. Aftalen betyder, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri. DI Byg og DI Dansk Byggeri byder aftalen velkommen.

Det er vigtigt med langsigtede rammer for en ambitiøs grøn omstilling i den danske bygge- og anlægssektor. For at nå 70 procent klimamålsætningen i 2030 er det nødvendigt med en sektorhandlingsplan, hvor også byggeriet bidrager til at nedbringe klimabelastningen og ressourceforbruget.

- Vi glæder os til at bidrage til at nå klimamålet – for vores medlemmer er det en bunden opgave at skabe rammer, der sikrer et bæredygtigt byggeri. Det er derfor positivt, at der er landet en bred aftale, der sikrer en bæredygtig retning for byggeriet i de kommende år, siger Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

CO2-krav for nybyggeri fra 2023

Aftalepartierne er enige om, at der som en del af strategien indfases CO2-krav ved nybyggeri over 1.000 kvadratmeter med en CO2-grænseværdi svarende til 12 kg CO2-ækv/m2/år og at CO2-krav for øvrigt nybyggeri indføres fra 2025. Aftaleparterne mødes ultimo 2023 for at fastsætte en grænseværdi fra 2025 ud fra den nyeste viden og data og igen i 2025 for at fastsætte kravene for 2027, og i 2027 fastsættes kravene for 2029.

- Det er godt, at der nu er vished for, hvordan kravene indfases. På det punkt er aftalen meget ambitiøs, og der skal være sikkerhed for, at kravene kan opfyldes og dokumenteres. Det bliver en vigtig del af det fremtidige forløb. Vi ser frem til at følge, hvorledes kvaliteten og prisen af nybyggeri vil blive påvirket af klimakrav, og så er det positivt, at der er åbnet for økonomisk kompensation af byggesektoren, da navnligt mindre producenter kan blive ramt af klimakravene. Byggesektoren har brug for langsigtede rammer for at sikre et bæredygtigt byggeri, siger Elly Kjems Hove.

Det er positivt, at strategien indeholder en køreplan, hvor der er skabt klarhed over de initiativer, der er på vej, og en anerkendelse af at der er brug for videreudvikling af f.eks. livscyklusanalyser (LCA), totaløkonomiske beregninger (LCC) og miljøvaredeklarationer (EPD’er) for at nå i mål. Der bliver desuden nedsat et koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, hvilket DI Byg og DI Dansk Byggeri ønsker at bidrage til.

Kompetencer og vejledning

Aftalen adresserer direkte, at der er behov for mere viden og vejledning navnlig til mindre virksomheder.

- Det er vigtigt, at vi får hele byggebranchen med, og derfor er der behov for en målrettet indsats for at øge kompetencerne. Det er der heldigvis afsat penge til, og der findes allerede videncentre for hhv. cirkulær økonomi i byggeriet og for energibesparelser i bygninger, som bør indtænkes i den fremtidige organisering af arbejdet med at øge vidensniveauet, siger Torben Liborius, underdirektør i DI Dansk Byggeri.

Renoveringer er også et vigtigt område

Aftalen fokuserer primært på nybyggeri, men renoveringer er også omtalt. Det er aftalt, at der igangsættes et udviklingsarbejde med henblik på mere klimavenlige renoveringer.

- Renoveringer udgør en meget stor det af byggeaktiviteten, og det er vigtigt, at vi genbruger bygningerne rigtigt. Når vi renoverer skal det ske klimavenligt, og her er der behov for øget viden, som branchen meget gerne deltager i at tilvejebringe, siger Torben Liborius.

Revision af byggevareforordningen prioriteres

Af strategien fremgår det, at Danmark vil deltage aktivt i revisionen af byggevareforordningen i de kommende år for at sikre en velfungerende regulering af det indre marked og behovet for at kunne deklarere bæredygtighedsegenskaber for byggevarer.

- Det er helt afgørende, at revisionen af byggevareforordningen prioriteres, så vi kan opretholde og styrke det europæiske marked for byggevarer – det er netop her, vi skal høste gevinsterne af de danske klimaambitioner. Og så er det nødvendigt, at vi får sikret, at de danske krav er i tråd med EU’s dokumentationskrav til byggevarer, siger Elly Kjems Hove.

Følg os på:

    

Kontakter

Branchedirektør i DI Byg Elly Kjems Hove, tlf. 2949 4500 / ekh@di.dk
Underdirektør i DI Dansk Byggeri Torben Liborius, tlf. 2332 3495 / tli@di.dk

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Glædeligt at private sociale tilbud får lov at bestå – lad os nu holde fokus på kvaliteten14.4.2021 13:42:16 CEST | Pressemeddelelse

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har indgået en aftale om styrkelse af tilsynet på socialområdet. Aftalen indeholder en generel styrkelse af socialtilsynet og en særlig styrkelse af det økonomiske tilsyn med både offentlige og private sociale tilbud. Aftalen indeholder derimod ikke som frygtet et forbud mod private tilbud, og det glæder DI.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum