DI - Dansk Industri

DI: Stærkt sundhedsudspil overser offentlig-privat samarbejde

Del

Regeringens udspil til en ny sundhedsaftale er ambitiøst og indeholder flere gode forslag. Men hvis vi for alvor skal fremtidssikre sundhedsvæsnet, så skal der følges op med flere reformer - blandt andet digitale investeringer - i den kommende tid, mener DI.

Store roser til regeringens ambitiøse og omfattende udspil til sundhedsreform, der blev præsenteret i dag. Og alligevel er det ikke nok. Der skal sættes mere ind på offentlig-privat samarbejde og et reelt digitalt gearskifte for at fremtidssikre danskernes behandling og sundhed. Vi bliver stadigt flere ældre frem mod 2030, ligesom antallet af danskere med kroniske lidelser stiger kraftigt. Derfor er der behov for helt at gentænke sundhedsvæsenet blot for at bevare den service, som vi har i dag.

- Regeringen skal have stor ros for sit fokus på forebyggelse og særligt for forslaget om en national kronikerplan, samt mere behandling i eget hjem med digitale løsninger. Det er forslag, som vi selv fremlagde i vores sundhedsudspil fra sidste år. Det vil vi gerne kvittere for, udtaler Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.

- Desværre er der også vigtige elementer, som ikke er med. På trods af meget positive erfaringer med offentlig-privat samarbejde under coronakrisen bliver inddragelse af private virksomheder stort set ikke nævnt i sundhedsudspillet. Spørgsmålet om modernisering af sundhedsvæsenets digitale infrastruktur er også fraværende. Endelig savner vi ambitioner om at gøre de nye sundhedsklynger til rugekasser for fremtidens sundhedsløsninger. Det er alle elementer, som ville gavne både patienter og virksomheder, siger han.

Især bør regeringen i den kommende tid kigge på den ofte forældede digitale infrastruktur, som er en flaskehals i sundhedssystemet. Investering i bedre og mere effektive digitale systemer vil både give bedre patientbehandling og effektivisere sundhedssystemet, så det kan klare fremtidens øgede pres fra flere patienter, flere behandlingsmuligheder og flere kronikere.

I regeringens udspil ”Gør Danmark sundere” lægges der op til en forebyggelsesindsats med fokus på at forbyde salg af alkohol og nikotinprodukter til unge, styrke de unges sundhed og trivsel og bekæmpe ulighed i sundhed. Regeringen vil derudover styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen med 20 nærhospitaler, mere behandling i eget hjem med digitale løsninger og en national kronikerplan. Endelig vil regeringen sikre tid til den enkelte patient ved bl.a. at afvikle ventetider, sikre en bedre fordeling af opgaver mellem det sundhedsfaglige personale og nedsætte en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet. 

Ifølge DI er det meste positive initiativer, men regeringens udspil lægger også op til at øge sundhedsudgifterne i takt med det demografiske træk, på trods af at sundhedsudgifterne allerede udgør over en tredjedel af det offentlige forbrug. Her burde regeringen satse mere på innovation gennem offentlig-privat samarbejde og den omtalte modernisering af sundhedsvæsenets digitale infrastruktur.

- Det offentlige sundhedsvæsen beskæftiger i dag tæt ved 200.000 mennesker i regioner, kommuner og hos de praktiserende læger, svarende til hver fjerde offentligt ansatte. Derfor kan løsningen ikke kun være at ansætte flere frem mod 2030. Vi må i stedet tænke nyt – og langsigtet – om hvordan indretter vores fælles sundhedsvæsen. Det har vi gode bud på, slutter Emil Fannikke Kiær.

 

Fakta: DI’s forslag til at fremtidssikre sundhedsvæsnet:

·Et digitalt og sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum: DI forslår at regeringen afsætter 5 mia. over 10 år til at gennemføre en modernisering af den digitale infrastruktur på tværs af sygehuse, lægepraksis og kommuner.

·Danmark som sundhedsnation: DI foreslår, at der afsættes 200 mio. kr. til offentlig-private sundhedsfyrtårne med fokus på udvikling af bedre forebyggelse, diagnostik og behandling indenfor specifikke sygdomsområder, hvor Danmark allerede har eller kan få en global førerposition. Det gælder f.eks. diabetes, kræft, høretab, hjernesygdomme, hudsygdomme, blære-, tarm- og urologiske tilstande. 

Følg os på:

    

Kontakter

Kontakt chef for DI Life Science Peder Søgaard-Pedersen på 2128 6755

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum