DI - Dansk Industri

DI: Klimaudspil bringer Danmark i front med grøn transport

Del

Regeringens klimaudspil flytter Danmark ud i overhalingsbanen, når det gælder den grønne omstilling af transportsektoren. DI støtter regeringens målsætning om at udfase biler, som udelukkende kører på benzin og diesel. Men DI opfordrer til, at der også kommer initiativer, som kan indfri de store klimagevinster ved at gøre vores bygninger mere energieffektive.

Regeringens klimaudspil vil sætte fuld fart i den grønne omstilling af transportsektoren. Busser, taxaer og personbiler skal i de kommende år gradvist over på andre brændsler end benzin og diesel. Udspillet vil, når det er gennemført, skære mindst 26 millioner tons af den danske CO2-udledning. Så hvis udspillet realiseres fuldt ud, kan vi nå i mål med vores klimaforpligtelse.

- Med dette udspil viser Danmark lederskab i de internationale klimaforhandlinger, og planen sikrer, at Danmark opfylder sin klimaforpligtelse i forhold til EU. Samtidig får vi taget hul på den grønne omstilling af transportsektoren. Der vil ske en spændende teknologisk udvikling i de kommende år, og nu bliver vi en del af den udvikling. Det er også et signal til vores europæiske samarbejdspartnere. Vi skal have EU med for at få løst denne store opgave, siger Tine Roed, direktør i DI.

Det er godt, at regeringen sætter skub i udskiftningen af bilparken - både ved at se på registreringsafgiften og den særlige firmabilbeskatning. Målet om at udfase benzin- og dieselbiler over de kommende 12-17 år er ambitiøst – men ikke umuligt. Samtidig giver det en række fordele. Når biler kører på vedvarende energi, får vi også renere luft i byerne og en langt mere energieffektiv transportsektor.

- Det er positivt, at regeringen vil nedsætte en kommission, som skal komme med forslag til, hvordan omstillingen skal gennemføres i praksis. Udskiftningen af bilparken fra gammel til ny teknologi skaber en unik mulighed for at ændre afgifterne, så de fremmer biler med ny teknologi inden for miljø og sikkerhed. Vi skal være åbne for alle teknologiske løsninger, vi skal bevare mobiliteten og sikre, at omkostningerne selvfølgelig bliver så lave som muligt, siger Tine Roed.

Der er ikke forslag i udspillet, som kan gøre vores bygninger mere energieffektive og klimavenlige. DI mener, at der er mulighed for at høste store klimagevinster ved at isolere og forbedre de eksisterende bygninger.

- Der er et stort potentiale for at energieffektivisere vores bygninger, som vi selvfølgelig også bør indfri med klimaplanen. Vi havde meget gerne set, at det var en del af udspillet, og vi vil klart opfordre til, at regeringen og resten af Folketinget i de videre forhandlinger også kommer med konkrete tiltag, som løfter energieffektiviteten i bygningerne, siger Tine Roed.

I EU er der et stigende ønske om at energieffektivisere bygningerne. Det skaber mulighed for at eksportere danske løsninger.

- Hvis vi skal løse klimaudfordringen, er det helt nødvendigt med mere energieffektive løsninger i bygninger og et styrket fokus på energirenoveringer. Vi skal vise, hvad vi kan i Danmark. Derved kan vi inspirere andre og skabe nye eksportmuligheder, understreger Tine Roed.

Regeringen vil som et element i klimaplanen opkøbe og annullere CO2 kvoter. Danmark har en forpligtelse til at reducere udslippet fra landbruget, bygningerne og transporten med 39 pct. inden 2030. Det er et meget højt mål. Derfor er det af økonomiske grunde fornuftigt at holde fast i dette omkostningstjek, som kvote annullering reelt er, mener DI.

Følg os på:

    

Kontakter

Direktør i DI Tine Roed træffes gennem pressekoordinator Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829.

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

DI: Redegørelse viser klare fordele af lempet revisionspligt7.12.2018 13:35Pressemeddelelse

Der har været megen diskussion om de gennemførte lempelser af revisionspligten. Nu bekræfter en ny grundig redegørelse fra Erhvervsministeriet, at effekterne som ventet har været positive for de mange små og mellemstore virksomheder, der har været fritaget for revisionspligt. Mange har valgt i stedet at bruge revisor til rådgivning og anden sparring, der tilføjer værdi til virksomheden. DI har hele tiden støttet og støtter fortsat de gennemførte reformer af revisionspligten.

DI: Positivt med øget støtte til iværksættere6.12.2018 14:10Pressemeddelelse

Innovationsfonden og Vækstfonden vil fremover yde mere finansiel støtte til tidlige og videnbaserede virksomheder. DI ser mange positive aspekter i den nye iværksætterstrategi. Organisationen hæfter sig særligt ved, at Innovationsfonden nu vil understøtte flere iværksættere, ligesom strategien vil skubbe på mere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for forskning, uddannelse og mangfoldighed udtaler: - Innovationsfonden har med strategien et helt rigtigt fokus på at få flere iværksættere og gode ideer bragt frem i verden, og det har Danmark brug for. Det er positivt, at fonden nu også vil understøtte mere erfarne iværksættere. Den type iværksættere med erfaring i bagagen klarer sig ofte rigtig godt – deres ideer skal vi netop ikke tabe af syne, men målrettet sætte i spil. DI er også meget positive for fondenes satsning på øget samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne. Det kan øge innovation og iværksætteri fra universiteterne og øge

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum