DI - Dansk Industri

DI: Ja tak til skærpet overvågning af boligmarkedet - men nej tak til indgreb

Del

Det systemiske risikoråd har i dag anbefalet et politisk indgreb på boligmarkedet bl.a. i form af yderligere begrænset adgang til afdragsfrihed. DI anbefaler, at politikerne har is i maven de kommende måneder.

 - DI anerkender, at der er behov for skærpet overvågning af boligmarkedet. Det er uholdbart, hvis man flere år i træk har tocifrede procentvise vækstrater i prisudviklingen på de forskellige boligtyper. Men vi forventer, at toppunktet er nået i 1. halvår 2021, og at der derfor ikke er behov for et politisk indgreb i denne omgang, siger DI’s boligøkonom Bo Sandberg.

- Pris- og handelsaktiviteten er rationelt begrundet i reelle økonomiske forhold. Dels nogle varige tendenser til lav rente, stigende disponible indkomster og øget opsparing. Og dels en midlertidig effekt af det seneste års coronanedlukning, som har givet øget fokus på boligforbrug, fremrykning af bolighandler og mangel på alternative ting at bruge penge på. Derfor bør man som minimum afvente at se, hvordan markedet reagerer, når de midlertidige effekter er klinget af til efteråret, og når der ikke i lige så udtalt grad som nu er tale om ”sælgers marked”, siger Bo Sandberg.

- Der er allerede strammet markant op på boligmarkedet i årene efter finanskrisen. Desuden er den såkaldte boligbyrde – boligudgifter i procent af disponibel indkomst – relativt lav i det meste af landet. Og allerede nu har vi faktisk set en opbremsning i antal bolighandler, især på sommerhusmarkedet. Mange planlagte boligkøb er blevet fremrykket til 2020 og begyndelsen af 2021, men de kommer så i sagens natur ikke til at foregå det næste års tid, hvor handelsaktiviteten nok bliver lidt mere moderat, og det opadgående prispres ligeså, siger boligøkonomen.

- Jeg både håber og tror, at politikerne har is i maven de kommende måneder og mere lytter til de økonomiske vismænd end til det systemiske risikoråd. Indgreb i boligmarkedet er altid alvorlige, idet de vedrører mange familiers økonomi meget direkte. Efteråret byder sandsynligvis på en vis selvregulering af markedet med svagt stigende renter og færre bolighandler. Og måske allervigtigst, så kommer der – populært sagt – en god løsning i 2024, hvor boligskatterne bliver indrettet, så de tager toppen af konjunkturudsvingene. Og netop de kommende skatteregler vil formentlig allerede blive indregnet og afspejlet i prisudviklingen især på ejerlejlighedsmarkedet i 1-1½ år forud for, at det nye skattesystem træder i kraft, siger DI’s skatte- og boligøkonom Bo Sandberg.

- Uafhængigt af den aktuelle udvikling på boligområdet, finder DI det dog fornuftigt at se på muligheden for at sænke det høje rentefradrag fra 33 til 25 procent. Men det skal tænkes sammen med den øvrige kapitalbeskatning. Her anbefaler DI, at provenuet fra et eventuelt sænket rentefradrag bruges til at lempe de højeste kapitalindkomstskatter, så der bliver bedre balance mellem skatten på kapital og på ejerboliger.

Følg os på:

    

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos skatte- og boligøkonom Bo Sandberg på bsa@di.dk eller tlf. 2850 3819.

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

DI: EU-Kommissionens klimaudspil kan blive en kæmpe gevinst for Danmark14.7.2021 14:45:29 CEST | Pressemeddelelse

EU Kommissionen har fremlagt en omfattende plan med konkrete initiativer, som skal gøre EU-landene i stand til at nå målet om mindst 55 procents reduktion af CO2 i 2030. Med planen viser EU en nødvendig handlekraft i forhold til klimaudfordringen. Den understøtter Danmarks muligheder for at indfri den ambitiøse 70 procents målsætning. Og den åbner et meget stort marked for danske virksomheder, som er stærke inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum