DI - Dansk Industri

DI: EU er på rette kurs med grøn vej ud af coronakrisen

Del

EU’s vej ud af coronakrisen skal være grøn. Det fremgår af EU-Kommissionens genopretningsplan, der indeholder en grøn genopretningsfond på 5.600 mia. kr., der skal genstarte Europas økonomi. Planen om at fremme vækst og bekæmpe klimaforandringer vil kaste nye og vigtige eksportordrer af sig til danske virksomheder og dermed være et vigtigt bidrag til at få dansk økonomi og arbejdspladser bedst muligt ud af coronakrisen, vurderer DI’s administrerende direktør.

27. maj 2020 fremlagde EU-Kommissionen en detaljeret genstartsplan for europæisk økonomi efter coronakrisen. Det skal blandt andet ske med massive investeringer i klimateknologi, som samtidig sikrer, at EU når sit ambitiøse klimamål om en CO2-reduktion på 50-55 pct. i 2030.

- Coronakrisen har udløst den værste økonomiske krise i nyere tid. Derfor er det rigtigt og vigtigt, at EU-Kommissionen nu vil afsætte 5.600 mia. kr. til en genopretningsfond, som i den grad også vil komme dansk økonomi og danske arbejdspladser til gode. Europa er Danmarks udvidede hjemmemarked, og derfor har det stor betydning for Danmark, at resten af Europa også kommer godt ud af krisen, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI.

EU-Kommissionen vurderede i begyndelsen af maj, at EU’s samlede økonomi vil skrumpe med 7,4 pct. i 2020. Det er mere end under finanskrisen og gældskrisen tilsammen. Flere lande i EU har lukket deres grænser, hvilket bremser trafikken i EU’s indre marked, som er Danmarks største eksportmarked. Med den nye genopretningsplan er grundstenene lagt til en ny økonomisk kurs, der samtidig skal sætte skub i den grønne omstilling.

- EU’s genopretningsplan lægger en grøn vej ud af coronakrisen, der er med til at sikre, at vi ikke styrer direkte ind i en klimakrise efter coronakrisen. Der skal turbo på den grønne omstilling, og danske virksomheder er verdensførende inden for udvikling af klimateknologi. Vi vurderer, at der findes et meget stort potentiale for dansk eksport, hvor Danmark samtidig kan yde et globalt bidrag til klimaudfordringen, siger Lars Sandahl Sørensen.

To tredjedel af genopretningsfonden vil blive udmøntet som tilskud til de hårdest ramte regioner, mens den sidste tredjedel består af lån. Midlerne skal især gå til investeringer i infrastruktur, digitalisering og grøn omstilling, der fremmer den økonomiske vækst og styrker konkurrencekraften.

- Vi ser positivt på EU’s økonomiske håndsrækning til de hårdest ramte regioner. Uden europæisk solidaritet bliver det svært at holde sammen på det indre marked, der i årtier har været en gevinst for Danmark, vores økonomi, erhvervsliv og dermed det velfærdssamfund vi kender i dag. EU-fonden skal selvfølgelig bruges fornuftigt, og vi ser gerne, at der investeres massivt i infrastruktur digitalisering og grøn omstilling, så vi styrker konkurrencekraften i Europa i forhold til resten af verden, siger Lars Sandahl Sørensen.

Kommissionens udspil til EU’s genopretningsfond skal forhandles på plads blandt EU’s stats- og regeringschefer den 18.-19. juni 2020. Allerede nu står det klart, at en central del af planen bliver at fremrykke investeringerne i EU’s klimaplan, European Green Deal. Det vil give større efterspørgsel på danske klimateknologier.

DI håber, at EU’s grønne genopretningsplan bliver sat i værk hurtigst muligt. Det vil både skabe nye ordrer, som virksomheder har brug for. Samtidig vil virksomhederne få et bedre udgangspunkt for at videreudvikle deres klimaløsninger.

Følg os på:

    

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Ditte Rieland Hansen, tlf. 2246 7822 eller mail dirh@di.dk

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

DI samler 25 erhvervsledere, der skal fremme mangfoldighed i dansk erhvervsliv2.7.2020 13:59:15 CESTPressemeddelelse

Dansk erhvervsliv skal blive bedre til at tiltrække og fastholde talent af forskellige køn, alder og baggrund, hvis vi skal sikre vores innovations- og konkurrenceevne. Derfor nedsætter DI et nyt specialudvalg med Lars Rasmussen i spidsen, der er bestyrelsesformand for en række life science virksomheder. Mangfoldigheds- og ligestillingspolitik skal spille en central rolle i erhvervspolitikken, mener DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen.

DI: Klimaaftale tager flere store skridt ind i en grønnere fremtid22.6.2020 06:21:07 CESTPressemeddelelse

Med dagens klimaaftale står et bredt flertal i Folketinget sammen om en lang række tiltag, som vil fremme den grønne omstilling i Danmark og bane vejen for, at Danmark når nærmere klimamålsætningen om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. DI glæder sig over aftalen, som i høj grad også tager afsæt i anbefalingerne fra erhvervslivets klimapartnerskaber og følger sigtelinjerne i DI’s egen 2030-plan. Samtidig hilser DI planerne om en grøn skattereform til efteråret velkomne.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum