DI - Dansk Industri

DI: Det haster med stærkere indsats mod ekstremt vejr

Del

Ekstremt vejr vil blive hyppigere i de kommende år, og hvis vi skal undgå omfattende skader for milliarder af kroner, så haster det med en samlet og ambitiøs plan for klimaindsatsen i hele landet – og det haster med en konkret indsats. Det mener Dansk Industri, som kommer med en række forslag til at dæmme op for fremtidige skader som følge af skybrud og oversvømmelser.

- Det er ikke sandsynligt, at Danmark kommer til at opleve en katastrofe, som den vi ser i Tyskland, Belgien og Holland, fordi vores topografi og geografi er helt anderledes. Men erfaringerne fra de store skybrudsskader i Hovedstadsområdet for ti år siden viser, at der kan ske skader for mange milliarder, siger underdirektør i DI, Karin Klitgaard.

Her i landet er vi særligt udsat ved sammenfaldende hændelser som f.eks. ved skybrud og stormflod. Derfor er kystbeskyttelsen vigtig i Danmark i kombination med skybrudssikring. Konkret er der bl.a. brug for flere og højere diger, sluser, opsamlingsbassiner til regnvand og brug for at lede regnvand væk fra kloakkerne i endnu højere grad end i dag.

- Vi opfordrer regeringen til at sætte alle kræfter ind på at udarbejde en plan og til sikre, at de nødvendige initiativer bliver gennemført. Vi skal op i tempo, siger Karin Klitgaard.

I juli 2011 blev især København ramt af et af de værste skybrud nogensinde herhjemme. Op til 135 millimeter regn blev der målt i hovedstaden. Konsekvensen var skader for mange milliarder kroner som følge af oversvømmelser.

- Vi har heldigvis lært af tidligere hændelser, og flere steder skrider det fremad med skybrudsikring og anden klimatilpasning, men vi skal op i tempo, hvis vi skal være klar til de kommende årtiers endnu voldsommere vejr, siger Karin Klitgaard.

En analyse af klimaudfordringerne, som COWI har lavet i 2017 for Realdania, giver et fingerpeg om, hvor store skader vi kan forvente. Alene i byerne langs kysterne kan vi som følge af forhøjet vandstand og stormfloder risikere skader for næsten 1.000 milliarder kroner de kommende 100 år, hvis der ikke gøres noget. Her indgår ikke skader som følge af skybrud eller kraftig regn eller forhøjet grundvandsniveau.

Regeringen er i gang med en national klimatilpasningsplan, men ifølge DI haster det med at konkrete initiativer og med at få dem ført ud i livet. Derfor kommer DI med tre konkrete forslag, som skal ruste Danmark til kommende tilfælde af ekstremt vejrlig.

- Vi skal først og fremmest op i gear, og vi har behov for, at indsatsen bliver prioriteret ud fra samfundsøkonomiske vurderinger, så vi beskytter de vigtigste områder, veje, bygninger og virksomheder, siger Karin Klitgaard.

For det andet mener DI, at der er behov for et tættere og forpligtende samarbejde på tværs af kommunegrænserne om klimatilpasningen, men også på tværs af de forskellige former for ekstremt vejr; skybrud, stigende grundvand, stormflod og havstigninger.

Endelig foreslår DI, at regeringen finder en finansieringsmodel, som sikrer de nødvendige midler til indsatsen og en fair fordeling mellem det offentlige og de berørte borgere og virksomheder.

- Men der vil også være behov for penge fra staten eller en finansiering via afgift på forsikringer, som vi kender det fra stormflodsfonden, siger Karin Klitgaard.

Følg os på:

    

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Erhvervsfremstød til Tyskland skal åbne nye døre for danske virksomheder24.9.2021 11:32:01 CEST | Pressemeddelelse

Tyskland er Danmarks største samhandelspartner og en vigtig allieret på den globale politiske scene. I kølvandet på et tysk valg og genopbygning efter coronakrisen, er der store muligheder for dansk erhvervsliv i Tyskland. Derfor tager DI med 40 danske virksomheder, Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Kronprinsen til Berlin på et erhvervsfremstød den 10.-11. november 2021. Pressen er inviteret med.

PRESSEINVITATION: DI Topmødet 2021 – Mulighedernes land16.9.2021 13:13:30 CEST | Presseinvitation

Dansk erhvervsliv er over en bred kam tilbage i topform efter corona. Arbejdspladserne og produktionen kører i de fleste brancher for fuld tryk, i en sådan grad at erhvervslivet - som sjældent set før - skriger efter hænder til at sikre et varigt opsving. Beskæftigelsen sætter nye rekorder, og for hver dag der går, uden løsninger, tabes enorme summer. Der er behov for akut handling - både politisk og fra hele samfundet - så vi forløser vores fantastiske lands mange muligheder.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum