Region Hovedstaden

Der er fundet råstoffer til 12 års forbrug i Region Hovedstaden

Del

Regionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget Råstofplan 2016/20. Det betyder, at regionen i den nye råstofplan har fundet tilstrækkeligt med råstoffer som sand, sten, grus og ler til at dække det forventede forbrug de næste 12 år.

Råstofplan 2016/20 har været længe under vejs. Men nu har et flertal i regionsrådet vedtaget råstofplanen. Regionsrådet har lagt vægt på, at arealudlæggene til nye grave- og interesseområder skulle minimeres mest muligt. Samtidigt har regionsrådet indført nye retningslinjer i råstofplanen, der sikrer, at indvinding af råstoffer sker med ekstra hensyn til miljøet, naboer til grusgrave og de berørte lokalsamfund.

”Høringssvarene fra borgerne viser, at der er behov for at ændre lovgivningen, så det bliver muligt at kompensere de berørte borgere og lokalsamfund i forhold til de gener, der er ved at bo nær en råstofgrav. Vi politikere er helt enige med borgerne i Region Hovedstaden om, at lovgivningen bør ændres i forhold til kravet om, at den enkelte region skal være selvforsynende med råstoffer med en 12 års forsyningshorisont. Det er helt urimeligt set med Region Hovedstadens øjne, hvor en stor del af befolkningen bor på et meget lille areal. Det er også baggrunden for, at vi i regionsrådet har henvendt os til danske regioner, folketinget og ministeren om at ændre på denne del af lovgivningen” siger Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Råstofloven stiller krav om, at regionen i råstofplanen udpeger tilstrækkeligt med råstoffer til 12 års forbrug i regionen, og det lever Råstofplan 2016/2020 op til. Den samlede råstofressource i den nye plan er på 93,6 mio. m3. Det er knapt 1 mio. m3 mere end det behov, som er fastlagt i prognosen for forbruget i de kommende 12 år (2020-32), som regionen har regnet med. Ifølge prognosen har Region Hovedstaden brug for 92,7 mio. m3 råstoffer for at kunne understøtte den vækst og udvikling, som kommuner, regionen og staten ønsker i regionen.

Svært at leve op til råstofloven i fremtiden
I forbindelse med udarbejdelsen af råstofplanen er det blevet tydeligt for regionsrådet, at opgaven med at finde tilstrækkeligt med råstoffer af en god kvalitet er ved at blive en stor udfordring.

”En af de største udfordringer er, at Region Hovedstadens areal ikke er stort, men til gengæld meget tæt befolket - ca. 1/3 af alle danskere bor i Region Hovedstaden på et areal, der udgør blot 4,6% af Danmarks samlede areal. Derfor er det ikke realistisk, at regionen fremadrettet kan opfylde råstoflovens krav om en selvforsyningshorisont på 12 år. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi får en fælles national råstofstrategi, hvor vi i Region Hovedstaden kan trække på de regioner med større areal og færre indbyggere, siger formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden, Kim Rockhill (S).

Ønske om en national råstofstrategi
Regionen Hovedstaden samarbejder allerede med de øvrige regioner for, at der skal udarbejdes en fælles national råstofstrategi.

En national råstofstrategi skal blandt andet understøtte regionernes mulighed for at koordinere råstofplanlægningen på tværs af regionsgrænserne. På den måde kan de områder med større ressourcer, men færre indbyggere, bidrage til de regioner, der har mange indbyggere men færre udvindingsmuligheder.

Et andet hovedelement i strategien vil være at sikre en bedre indsats for at etablere en cirkulær økonomi med øget genanvendelse og genbrug af råstofferne på tværs af regionerne, så behovet for opgravning af nye materialer kan mindskes.

Samtidig er ønsket fra Region Hovedstaden og de øvrige regioner, at man får etableret en kompensationsordning, der skal imødegå og kompensere for de gener, naboer og lokalsamfund kan opleve som følge af råstofindvinding.

Kontakt:
Lars Gaardhøj og Kim Rockhill kan kontaktes via Region Hovedstadens pressetjeneste 70209588

Fakta om råstofplanlægning og råstoffer:

Region Hovedstadens Råstofplan 2016/2020 kan tilgås via Regionens hjemmeside: https://www.regionh.dk/miljoe/raastoffer/R%C3%A5stofplanen/Sider/default.aspx

  • Regionerne er forpligtiget til at lave råstofplaner, der sikrer forsyningen af råstoffer (eksempelvis sand, grus og sten, ler, kalk og tørv) med en forsyningshorisont på minimum 12 år.
  • Regionsrådet skal hvert 4. år tage stilling til, om den gældende råstofplan skal revideres.
  • Råstofplanen fastlægger, hvor der kan forventes tilladelse til at indvinde råstoffer.
  • Miljøstyrelsen giver tilladelse til al råstofudvinding på havet, mens regionerne giver tilladelse til råstofindvinding på land. 
  • Råstofferne, som vi indvinder på land og i havet, bruger vi især til veje og i bygge- og anlægsbranchen.
  • Sand, grus og sten anvender vi i vejanlæg og byggeri, dels som fyld og vejmaterialer, dels til fremstilling af beton, mørtel og asfalt. Granit finder anvendelse i byggeri og havneanlæg, mens det fine kvartssand blandt andet bruges til glasproduktion.
  • Kalk og kridt anvender vi i farve-, papir- og medicinalindustrien samt til fremstilling af cement. Kalk og kridt bruges desuden i landbrug og gartnerier.
  • Ler anvender vi i fremstillingen af mur- og teglsten samt til klinker, keramik og potter.
  • Moler anvender vi til isoleringssten samt ved fabrikation af kunststoffer og kattegrus.
  • Tørv (spagnum) bruges af gartnere og haveejere.

Kilde: Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum