Aalborg Universitet

Demente liver op i interaktion med menneskelignende robotter, men forsker advarer mod ukritisk brug

Del

Et nyt forskningsprojekt viser, at mennesker med svær demens har stor gavn af kontakt til sociale robotter. Det får dem til at live op, og de begynder at tale og blive socialt aktive. Men ifølge forskeren bag projektet, Jens Dinesen Strandbech, er der etiske udfordringer forbundet med teknologien. Der er således risiko for, at robotterne kan blive brugt til at passivisere besværlige demente borgere.

Foto: SOSU Nord
Foto: SOSU Nord

Jens Dinesen Strandbech har fornylig forsvaret sin ph.d.-afhandling med fokus på sociale robotter. Han har i den forbindelse gennemført undersøgelser på et demensplejehjem i Nordjylland, hvor personer med svær demens har haft kontakt med den menneskelignende robot Telenoid. Denne robot kan i sig selv ingenting, men den fungerer som et medie til at kommunikere med. Og det viser gode resultater.

- Mennesker med demens går fra at være verbalt og socialt inaktive til at være verbalt aktive og socialt opsøgende. De går fra at tilbringe det meste af deres døgn alene til at gå ud i fællesområder og deltage i sociale aktiviteter, og de bliver socialt tilstedeværende og er selv opsøgende i deres sociale interaktion. De liver op – det er så smukt at se. Telenoiden hjælper også mennesker med demens til at tale, fordi de synes, at Telenoiden selv har problemer med sproget, og på den måde opstår en fin og givende vekselvirkning. Modsat andre sociale robotter som fx sælen Paro er Telenoid menneskelignende, og derfor er det naturligt at tale med ham og få et svar tilbage. Det er det ikke med Paro, og det gør en kæmpe forskel. Mange personer med demens motiveres til at tale om ting, der går dem på, om deres fortid eller blot om løst og fast. De reaktiverer herved et større ordforråd og bruger Telenoid til at handle på sociale behov, som de ellers ikke ville kunne overskue at gøre noget ved, fortæller Jens Dinesen Strandbech, som har gennemført sin ph.d. i et samarbejde mellem SOSU Nord og Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet.

Etiske udfordringer - nu og i fremtiden

Men på trods af de gode resultater mener forskeren ikke, at sociale robotter som Telenoid er klar til at blive indført i sundhedssektoren. Der er store omkostninger forbundet med anskaffelsen og brugen af en robot, bl.a. fordi det kræver, at plejepersonale fungerer som mellemled. Samtidig er der teknologisk nogle udfordringer med stabilitet, som, Jens Dinesen Strandbech dog mener, kan være løst inden for en årrække. Men der er også nogle etiske udfordringer ved denne teknologi.

- Skrækscenariet ved Telenoid er som ved megen anden sundhedsteknologi, at den bruges forkert, for meget eller for lidt. Det skyldes tit misforståelser, mistillid eller manglende uddannelse. Samtidig er der med sociale robotter også en række etiske aspekter, der skal overvejes ganske nøje. Telenoid kan ikke noget som helst i sig selv, men i en ikke så fjern fremtid udvikles sociale robotter, som kan føre samtaler med eksempelvis demente borgere selv. Når det sker, og det kombineres med mistillid og forkert brug i sundhedssystemet, er det meget let at se uhensigtsmæssige og uetiske scenarier. Man kan nemt forestille sig, at borgere, der er plejekrævende og forstyrrende, bliver passiviserede ved hjælp af en social robot, som de så snakker med i stedet for et rigtigt menneske. Der er også en etisk udfordring i forhold til, om vi skal designe robotter, der er særligt velegnede til f.eks. at passivere udad reagerende borgere. Det kan på den ene side virke fornuftigt, hvis de tilsyneladende er rolige. Men er det ikke det samme, som f.eks. at låse dem inde – så vi slipper for at se på dem eller slipper for at arbejde med at forbedre deres tilstand?, spørger han.

Den opfattelse deler man også på SOSU Nord, hvor bl.a. social- og sundhedshjælpere samt -assistenter uddannes. Her undervises der i dag i brugen af velfærdsteknologi. Samtidig har man oprettet et test- og implementeringscenter for sundheds- og velfærdsteknologi, Future Lab, hvor der blandt andet forskes i brugen af sociale robotter.

- Med Jens Strandbechs ph.d. skriver SOSU Nord sig ind i forskning, som adresserer de velfærdsorienterede brancheområder, og med ansættelsen af en ny erhvervsforsker på SOSU Nord løfter vi en vigtig opgave med at producere ny viden med et borgerrettet fokus. Det er meget vigtigt i forhold til brugen af sociale robotter i fremtiden, understreger Bent Fuglsbjerg, leder af SOSU Nord Future Lab.

Fakta:

- Jens Dinesen Strandbechs ph.d.-afhandling hedder ”Humanoid Robots for Health and Welfare” og kan læses her: http://www.kommunikation.aau.dk/digitalAssets/382/382762_strandbech--2018----humanoid-robots-for-health-and-welfare-print.pdf

- Den er blevet til i samarbejde mellem SOSU Nord og Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet.

Kontakter

Jens Dinesen Strandbech på telefon: 29 24 89 25 eller på e-mail: jensstrandbech@gmail.com

Billeder

Foto: SOSU Nord
Foto: SOSU Nord
Download

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Danske forskere bag international jagt på mikroplastens rejse3.9.2021 06:57:16 CEST | Pressemeddelelse

Forurening med plastik i verdenshavene er et af de hurtigst voksende miljøproblemer. En international forskningsgruppe med forskere fra Aalborg Universitet i spidsen har været på en omfattende rejse over polarcirklen for at samle data om mikroplasts i verdenshavene. Forskerne skal afklare, hvordan mikroplasten transporteres fra de tæt befolkede centrale dele af Europa til de tyndt befolkede arktiske områder.

Nordhavn bliver forsøgsområde for grøn deletransport2.9.2021 10:10:34 CEST | Pressemeddelelse

Den massive privatbilisme og trafik i de større byer skaber en øget klimabelastning, forurening, støj og trængsel. Resultatet er store samfundsøkonomiske tab. Instituttet BUILD på Aalborg Universitet står i spidsen for en forskningsgruppe, der med med støtte fra Innovationsfonden undersøger, hvordan hverdagens mobilitet ser ud. Målet er ny viden om fremtidens bæredygtige transport med deleløsninger. Nordhavn er udvalgt som et af forsøgsområderne.

Tom eller fyldt hverdag: Undersøgelse viser nye sider af unges overgange til voksenlivet28.6.2021 15:10:38 CEST | Pressemeddelelse

Mange unge fylder hverdagen helt op med arbejde, sport, venner og familiebesøg, når de flytter hjemmefra. Andre kæmper med ensomheden, når de endelig sidder alene i egen bolig. Det er blot nogle af de udfordringer, som et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet har afdækket. Her har forskere set nærmere på unges overgange til voksenlivet og forældrenes rolle i samme. I projektet er der udviklet en række frit tilgængelige materialer, som kan bruges til at hjælpe flere unge med at få en god overgang til voksenlivet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum